Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Жалпы және медициналық генетика негіздері» тарауынан тестік тапсырмаларУ нұсқа

1. Берілген геннің популяциядағы дараларда фенотиптік көрініс беруінің салыстырмалы сандық көрсеткіші:

1.экспрессивтілік 4.полимерия

2. пенетранттылық 5.комплементарлык

3. генофонд

2.АВО жүйесі бойынша ІІІ қан топты адамдардың генотипін, антиген және антиденелерімен бірге көрсетіңіз:

1. Io Io , Н, α, β

2. IA Iо, А, β

3. IA IВ , А, В

4. IВIо, β, α

5. IВIВ, В, α

3. Медико–генетикалық кеңес жүргізу көрсеткіштері:

баолық жүкті әйелдерге

1. қандас некеде тұратын ерлі-зайыптыларға

2. көп балалы жанұяға

3. көп ұрықты жүкті әйелдерге

4. беременным, имевшим в анамнезде медициналық түсік көрсетілген жүкті әйелге

 

4. Антенатальды онтогенездің бірінші қатерлі кезеңі:

1. ұрықтың имплантациясы

2. плацентация

3. дамудың 2-ші және 8-ші аптасы

4. органогенездің бастапқы даму процессіндегі нейруляция

5. жүктіліктің 8-ші аптасының соңы

5. Өкпенің эмфиземасын қоздыратын факторлар:

1. температураның кенеттен өзгеруі, қысым

2. радиоактивті қалдықтар, инсектицидтер

3. инсектицидтер, әртүрлі сәулелер

4. пестицидтер, автомобильдер түтіні

5. автомобильдер түтіні, түтіндер және өндіріс қалдықтары

6.Гетерогаметалы жынысты ағзаның генотипін көрсетіңіз:

1. AaBb 2. AaXbY 3. Aabb 4. aaXBXb 5. aabb.
7. Адам популяциясын сипаттайтын генетикалық факторлар :

1.саны, жас құрамы

2.геннің полиморфтығы, популяция генофонды

3.жыныс және жас құрамы

4.популяцияның мөлшері және көлемі

5.популяция дараларының мөлшері және массасы

8. Популяцияның полиморфтылығын төмендететін эволюциялық факторлар :

1.оқшаулану, мутация

2.миграция, мутация

3.гендер дрейфі, изоляция

4.инбридинг, мутация

5.табиғи сұрыпталу, панмиксия

9. Дәрілік препараттардың фармакокинетикалық әсері байланысты:

1.дәріні қабылдау реттілігіне2. дәрінің сіңірілуіне, метаболизміне және шығару жылдамдығына

3. дәріні қабылдау әдісіне, түріне және уақытына

4. дәрінің пішініне, түріне және мөлшеріне

5. дәрінің қабылдау жолына, санына және қабылдау уақытының қысқалығына

10. α – антитрипсиннің жеткіліксіздігінен туындайтын қауыптілігі жоғары аурулар:

1. гемофилия, ОЖ,бронхит, астма

2. өкпенің қабыну ауруы,целиакия, пигментік ксеродерма

3. пигментік ксеродерма, гемофилия,ОЖА

4. өкпенің қабыну ауруы,өкпе эмфиземасы, аллергия, бронхит

5. өкпенің қабыну ауруы,АІ жолдарының аурулары, аллергия,

Жалпы және медициналық генетика негіздері» тарауынан тестік тапсырмалар

УІ нұсқа

1. Тікелей пренатальды диагноз қоюдағы әдістер үйлесімін таыңыздар:

1. генеалогиялық, егіздерді салыстыру, амниоцентез

2. УДЗ, альфа–фетопротеинді, эстриолды анықтау

3. амниоцентез, хорионбиопсия, кордоцентез

4. эстриол, гонадотропин, кордоцентез, плацентоцентез концентрациясын анықтау

5. егіздерді салыстыру, хорионцентез, генеалогиялық

2.Бір геннің бірнеше әр түрлі белгіні жарыққа шығаруы:

1. экспрессивтілік

2. полимерия

3. асажоғарғы доминанттылық

4. плейотропия

5. комплементарлық

3. Экспрессивтілік – бұл:

1.осы белгінің дамуын бақылайтын геннің әртүрлі дараларда көрініс беру мүмкіндігі

2. әртүрлі адамдарда бір белгінің көріну дәрежесінің әртүрлі болуы3. белгінің дамуының сапалық көрсеткіші

4. ағза дамуының сандық көрсеткіші

5. бір геннің бірнеше белгіге жауап беруі

4. Методы профилактики наследственных болезней:

1.генеалогиялық

2.цитостатистикалық

3.амниоцентез

4.амниотикалық

5.амниофорез

 

 

5. Адамның Х хромосомасында қанның ұюына анықтайтын 2 доминантты ген болады. (Н және А әріптерімен шартты белгіленген). Атосомды доминантты Р геніде тура сондай қызмет атқарады. Осы гендердің біреуінің болмауы гемофилияға алып келеді. Аутосомды ХА, ХН және Р гендерінің өзара әрекеттесу түрін атаңыздар:

1. толымсыз доминанттылық 2. толық доминанттылық 3. комплементарлык

 

4. эпистаз 5. полимерия

6. Жүктіліктің 8-ші аптасына дейін пайда болған даму ақаулықтары:

1.мойынның қисықтығы

2.еріннің жырықтығы

3. маймақтық

4. саусақтардың қисаюы

5. мұрын қырының қисаюы

7. Гомеозисті мутациялар үрдістерді бұзады:

1.жасушаның полиферациясын

2.жасушаның деградациясын

3.жасушаның детерминациясын

4.жасушаның декларациясын

5.жасушаның декапитациясын

8.Аурға жауапты ген науқас адамнан оның тек қыздары ғана арқылы берілетін тұқым қуалау типі :

1.АД

2. АР

3. ХД

4. ХР

5.У

9. Популяцияның гомогендігін шектейтін факторлар:

1.изоляция, инбридинг, популяция санының аздығы

2.популяция санының көптігі, аутбридинг, панмиксия . . , 3. мутация аутбридинг,генетикалық жүк

4. көп ұлттық қалалық популяции, дрейф генов, гендер ағымы

5. мутация, миграция, табиғи сұрыптау

10. Генеалогиялық әдіспен анықталады:

1. хромосомалар құрылысындағы өзгерістері

2. хромосомалардың тұқым қуалау типтері

3. тұқым қуалайтын аурулардың сипаты және типі

4. науқастың кариотипі

5. науқастың сипаты

Жалпы және медициналық генетика негіздері» тарауынан тестік тапсырмалар

УІІ нұсқа

1. Амниоцентезді жүргізу мерзімі:

1. жүктіліктің 8-12 аптасы

2. жүктіліктің 5-7 аптасы

3. жүктіліктің 15-18 аптасы

4. жүктіліктің 1 аптасының соңы

5. жүктіліктің 2-4 аптасы

2. Дауна синдромының негізгі клинико-морфологиялық белгілері:

1. ауызы жартылай ашық, интеллекті қалыпты

2. шүйде жалпақ, интеллекті қалыпты

3. құлақ қалқаны үлкен, интеллекті қалыпты

4. ерекше келбетті, ақыл-ойдың кемістігі

5. даму ақаулықтары көрінбейтін ақыл-ойдың кемістігі

2. АВО жүйесіндегі адамның қан топтары екі доминатты IА,IВ және рецесивті Iо аллелдерімен анықталады. IV қан тобы бар адамның генотипін және аллелдердің әрекеттесу типін анықтаңыз:

1. кодоминаттылық және эпистаз

2. аллелдер импритингі және кодоминанттылық

3. көптік аллелизм және кодоминанттылық

4. доминанттылық және рецессивтілік

5. кодоминанттылық және полимерия

3.Аутосомада орналасқан, гендердің берілуі мүмкін:

1. ата- анасынан тек ұлдарына

2. ата- анасынан тек қыздарына

3. жыныспен тіркес

4. әкесінен тек ұлдарына

5. анасынан ұлына және қыздарына

5.Эмбриопатия – бұл :

1. туылғанға дейінгі жатыр ішілік дамудың 76 тәулігінен бастап ұрықтың ауруы

2. ұрықтың жатырға бекінуінен бастап 76 күнге дейінгі аралықта қалыптасатын ақаулар

3. зиготаның ұрықтанғаннан кейінгі 2 аптада зақымдалуы

4. гаметалардың ұрықтанғанға дейін зақымдануы

5. ұрықтық кезеңде ұрықтың зақымдануы

6.Бластопатияға жатады:

1. жүректің ақаулықтары

2. мұрынның ақаулықтары

3. гаметалардың жабысып өсуі

4. мойынның қисықтығы

5. қосарланған ақаулар

7. Медико-генетикалық кеңеске Даун синдромымен ауратын басласы бар әйел кеңеске келді. Баланың кариотипі 46, t 13/21. Кеңес беруші қандай зерттеу жүргізуді ұсынады:

1. баланың қанымен зәріне биохимиялық талдауды

2. ата-аналарының кариотипін зерттеуді

3. қайта жүктілік кезінде микробиологиялық тест жүргізуді

4. ата-аналарының біреуінің кариотипін зерттеуді

5. ата-аналарының қанына жалпы зерттеуді

 

8.Популяцияның полиморфтылығын (гетерогенделігін) төмендететін эволюциялық факторлар :

1. оқшаулану, мутация

2. миграция, мутация

3. гендер дрейфі, изоляция

4. инбридинг, мутация

5. табиғи сұрыпталу, панмиксия

9. Популяцияның генетикалық жүгін төмендететін жағдайлар:

1. изоляция және гендер дрейфі

2. аутбрединг және панмиксия

3. инбридинг және оқшаулану

4. инцест және изоляция

5. флуктуация және популяциялардың абберациялары

10. Экологиялық қолайсыз аймақтар болып саналады, егер территорияда тіркелсе:

1. генетикалық патологияның деңгейі жоғары болса

2. антропогендік әсер жоғары болса

3. тұқым қуалайтын патологияның деңгейі жоғары болса

4. қоршаған ортаның ластану деңгейі жоғары болса

5. ауруға бейімділік жоғары болса


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!