Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


режимах роботи електроустановок;б) система електрозахисних засобів;

в) система технічних засобів і заходів.

11. За яким кольором полум’я в зоні горіння буде найвища температура:

а) червоним;б) оранжевим;в) білим;

12. Первинний інструктаж на робочому місці проводить:

а) роботодавець; б) керівник робіт; в) служба охороною праці.


1. Визначте, чи вірне твердження, що Соціальний діалог– це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин?

а) Так, б) Ні.

2. Вирішення яких завдань не є компетенцією Міжнародної організації праці з питань міграції:

а) переміщення кваліфікованих людських ресурсів; б) здійснення ролі міжнародного форуму; в) організація міграції біженців;

г) встановлення меж можливості міграції.

3. Закон України “Про охорону праці” було прийнято:

а) в 1996 р.; б) в 1993 р.; в) в 1992 р.

4. Хто здійснює суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?

а) Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці б) Професійні спілки в) Служби охорони праці підприємств.

5. Якщо стався нещасний випадок зі смертельним наслідком або

груповий нещасний випадок, то розслідування повинно відбутися

протягом:а) трьох діб; б) двох діб; в) доби.

6. До якого класу умов праці відноситься ваша професія?

а) оптимальні умови; в) шкідливі умови;

б) допустимі умови; г) небезпечні (екстремальні) умови.

7. Хто притягає до відповідальності порушників правил і норм техніки безпеки та охорони праці або заохочує сумлінних працівників?

а) Керівник; б) Служба охорони праці;

в) Помічник керівника з техніки безпеки; г) Комісії профспілки з охорони праці.

8. Назвіть скільки системи засобів і заходів забезпечення електробезпеки існує:

а) 5; б) 3; в) 1.

9. Процес горіння може бути:

а) повним і неповним;б) у вигляді тління;в) у вигляді детонації;

10. У робочій зоні, де працюють люди вміст кисню має становити не менше як:

а) 20% ; б) 16-18% ; в) 12-15%;

11. Залежно від важкості розрізняють чотири ступені опіку, встановіть відповідність:

а) 1 ; а) пухирі наповнені жовтуватою рідиною;

б) 2; б) утворення некрозу шкіри;

в) 3; в) обвуглення тканин;

г) 4. г) почервоніння шкіри та набряк.

12. Вступний інструктаж проводить:

а) спеціаліст служби охороною праці; б) спеціаліст відділу кадрів;

в) роботодавець.


1. Про що повинен бути поінформований громадянин під розписку при укладенні трудового договору?

а) Про умови роботи

б) Про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуті

в) Про можливі наслідки впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на здоров'я

г) Про права працівника на пільги й компенсації за роботу в небезпечних і шкідливих умовах відповідно до законодавства й колективним договором

д) Про навчання та перевірку знань з охорони праці.

2. Структура міжнародної організації праці не містить:

а) Міжнародну конференцію праці;б) регіональну конференцію;

в) обласне відділення МБП;г) Міжнародне бюро праці;

3. Хто здійснює суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?

а) Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці;б) Професійні спілки; в) Служби охорони праці підприємств.

4. Закон України “Про охорону праці” поширюється:

а) на власника і робітника; б) на службовця, власника, керівника;

в) на всіх громадян, які працюють.

5. Залежно від сфери впливу ДНАОП має:

а) загальнодержавну дію;б) міжгалузеву і галузеву дію;в) відомчу дію.

6. Ознакою оживлення потерпілого після клінічної смерті при

поданні йому першої допомоги є:

а) поштовх сонної артерії;б) поштовх серця в долоні;в) поява дихання.

7. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці й умови колективного договору із цих питань? Чи виплачується йому в цьому випадку вихідна допомога?

а) Не має права;

б) Має право і йому виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 3-місячного заробітку;

в) Має право і йому виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 6-місячного заробітку.

8. Нещасний випадок класифікується як пов’язаний з роботою, якщо

він трапився:

а) при виконанні певної роботи за завданням керівника;

б) при виготовленні роботи для особистих цілей;

в) те ж, під час відрядження.

9. Які пільги і компенсації передбачено законодавством за важкі та шкідливі умови праці?

а) Лікувально-профілактичне харчування;б) Безкоштовний проїзд у міському транспорті;

в) Оплачуванні перерви санітарно-оздоровчого призначання;г) Скорочення тривалості робочого часу;

д) Додаткова оплачувана відпустка;е) Оплата праці у підвищеному розмірі .

10. Продовжіть речення.

Основні технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки принормальному режимі роботи електроустановок включають:…….

11. Коефіцієнт димоутворення – це:

а) поширення фронту полум’я;б) характеристика оптичної густини диму;

в) характеристика задимленості віднесена до шляху проходження світла;

12. Як часто проводиться періодично-повторний інструктаж на робочому місці для робіт підвищеної небезпеки?

а) раз у три місяці; б) раз у шість місяців; в) раз у рік.


1. У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?

а) Якщо працівник буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням устаткування

б) Допуск до роботи осіб без навчання й перевірки знань із питань охорони праці забороняється

в) Дозволяється тимчасово допускати працівника до роботи на строк до 2-х тижнів.

2. Метою розробки міжнародних трудових норм є:

а) впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, сприяння розвитку невиробничої сфери;

б) контроль за проведенням внутрішнього аудиту на підприємствах;

в) покращення умов праці й життя трудящих, підвищення можливостей зайнятості та підтримка основних прав людини щодо праці;

г) сприяння адміністративним стягненням за недотримання умов праці.

3. Об'єктами управління охороною праці є:

а) соціальний захист працюючих в умовах шкідливої та небезпечної підприємницької діяльності;

б) контроль за виконанням регіональних програм поліпшення стану безпеки та умов праці;

в) діяльність функціональних служб і структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці.

4. Закон України “Про охорону праці” було прийнято:

а) в 1996 р.; б) в 1993 р.; в) в 1992 р.

5. До заходів запобігання травматизму та захворювань

зараховують:

а) організаційні;б) організаційні, технічні, медико-профілактичні;

в) медико-профілактичні, санітарно-виробничі, організаційні,технічні.

6. Якщо нещасний випадок трапився з працівником під час його відрядження, то враховується і розслідується такий випадок:

а) за місцем основної роботи;б) за місцем відрядження;

в) за рішенням спеціальної комісії двох організацій.

7. Які види витрат у разі ушкодження здоров’я працівника, або нещасного випадку, передбачено законодавством?

а) Витрати на придбання ліків;б) Одноразова допомога потерпілому;

в) Компенсація витрат на лікування ;г) Компенсація витрат на протезування;

д) Компенсація витрат на придбання спеціальних транспортних засобів та засобів пересування;е) Видача молока; є) Витрати на придбання засобів індивідуального захисту.

8. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу:

а) з дозволу директора ; б) Самостійно вирішувати;

в) з дозволу керівника підрозділу; г) з дозволу трудового колективу.

9. Запаморочення і смерть від кисневого голодування (аноксемія) настає при вмісті кисню:

а) 9% ; б) 12% ; в) 14%;

10. Підсилена ізоляція забезпечує:

а) поліпшена робоча ізоляція, яка забезпечує такий рівень

захисту як і подвійна.б) забезпечує захист від ураження електричним струмом навипадок пошкодження робочої ізоляції;

в) складається з робочої і додаткової;

11. Легкозаймисті рідини мають температуру спалаху:

А) до 18С;

Б) до 61С;

В) понад 61С;

12.Цільовий інструктаж проводиться у таких випадках:

а) при незнанні працюючими безпечних методів праці;

б) при незнанні працюючими нормативних актів з охорони праці;

в) при виконанні робіт на які оформляється наряд-допуск, дозвіл або інший документ.


1. Визначте, чи вірне твердження, що охорона праці— це система правових, соціально-економічних, органі­заційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілак­тич­них захо­дів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездат­ності людини в процесі трудової діяльності.

а) Так, б) Ні

2. Який орган створений з метою реалізації міжнародного технічного співробітництва:

а) Туринський центр;б) Інститут експертів;в) Інспекція праці;г) Державний центр зайнятості.

3. Управління охороною праці на підприємстві здійснюють:

а) роботодавці, їх замісники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів.

б) керівники служби охороною праці підприємства;

в) роботодавець та інженер з охороною праці.

4. Сфера чинності Закону України «Про охорону праці» поширюється на:а) всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використають найману працю, і на всіх працюючим у важких і шкідливих умовах праці;

б) всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використають найману працю, і на всіх працюючим;

в) всіх юридичних осіб, які відповідно до законодавства використають найману працю.

5. Акт за формою Н-1 “Про розслідування і облік нещасних випадків

на виробництві” складається в такій кількості примірників:

а) 3;

б) 5;в) 2.

6. Чи можна звільнити з роботи працівника в період тимчасової непрацездатності?

а) Ні, не можна ; б) Так, можна;

в) Можна, тільки в разі повної ліквідації підприємства, організації, установи.

7. На які об’єкти розповсюджується дія Закону «Про охорону праці» та Кодексу законів про працю?

а) На підприємства і організації державної форми власності;

б) Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності;

в) На підприємства невиробничої сфери в залежності від виду діяльності;

г) На всі установи (підприємства) незалежно від форми власності та видів їх діяльності.

8. Санітарно-гігієнічні умови праці визначають:

а) гігієнічні нормативи;

б) фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні чинники;

в) соціальний, психофізіологічний, психогенний чинник;

9. Ознаки підвищеної небезпеки:

а) волога, струмопровідні підлоги, підвищена температура повітря;

б) сухість, нормальна температура, ізольовані підлоги, без пилу.

10. Джерелами електричного струму є:

а)Атомні електростанції;б) Телевізори.

в)Електричні підстанції; г) Пральні машини.

11. Основною характеристикою рідин стосовно пожежної небезпеки є температура:

А) спалаху;

Б) займання;

В) спалахування;

12.Позаплановий інструктаж на робочому місці необхідно проводити при перерві на роботах підвищенної небезпеки через:

а) двадцять календарних днів;

б) тридцять календарних днів;

в) шістьдесят календарних днів.


1. На які об’єкти розповсюджується дія Закону «Про охорону праці» та Кодексу законів про працю?

а) На підприємства і організації державної форми власності;

б) Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності;

в) На підприємства невиробничої сфери в залежності від виду діяльності;

г) На всі установи (підприємства) незалежно від форми власності та видів їх діяльності.

2. До міжнародних організацій, з якими співпрацює МОП у сфері соціального забезпечення, належать:

а) Всесвітня організація охорони здоров'я;б) Міжнародна асоціація соціального забезпечення;в) Всесвітня рада соціального партнерства;г) Міжнародна організація міграції.

3. Хто здійснює організаційно-методичну роботу та підготовку управлінських рішень на підприємстві?

а) роботодавець;б) служба охороною праці;

в) керівники структурних підрозділів.

4.Визначте, чи вірне твердження, що контроль за охороною праці євідомчий, регіональний, громадський, страховий, внутрішній, адміністративно-громадський, триступеневий?

а) так; б) ні.

5. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку

здійснюють:

а) Кабінет Міністрів України;

б) фонди соціального страхування;

в) спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади.

6. До технічних причин виробничого травматизму належать:

а) незадовільний нагляд і контроль за виконанням робіт;

б) низький рівень кваліфікації працюючих;

в) недосконалість технологічного обладнання та відсутність інженерних розрахунків.

7. Хто одержує пільги й компенсації за важкі й шкідливі умови праці?

а) Жінки, що мають дітей у віці до 16 років

б) Особи, що не досягли віку 18 років

в) Всі працюючі, якщо це обумовлено колективним договором

г) Всі працюючі на робочих місцях з важкими й шкідливими умовами праці.

8. Основним законом, що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливіумови праці, є:

а) Кодекс законів про працю; б) Конституція України;

в) Закон України ,,Про охорону праці”.

9. Гігієнічні нормативи:

а) оптимальні або допустимі рівні шкідливих чинників виробничого середовища;

б) абсолютно безпечний вплив виробничих чинників;

в) гранично допустимі концентрації, рівні, дози шкідливо діючих на людину чинників;

10. Продовжіть речення.

За характером навколищнього середовища приміщення підрозділяють на такі

класи:……….

11. Процес горіння потребує поєднання:

а) двох компонентів;

б) трьох компонентів;

в) чотирьох компонентів;

12.Цільовий інструктаж проводить:

а) спеціаліст служби охороною праці;

б) керівник робіт;

в) відділ кадрів.


1. Співробітництво соціальних партнерів здійснюється у формі:

а) консультацій; б) конференцій та симпозіумів;

в) лекцій та практикумів; г) переговорів.

2. Основними формами розв'язання трудового конфлікту є:

а) реорганізація, інформування; б) відволікання, дистанціювання, ігнорування;

в) комфортна перевага; г) санація, оздоровлення.

3. Нещасний випадок – це…

а) об’єктивне суспільне явище, що виникає і формується у процесі праці людини;

б) захворювання, що виникла в наслідок довгострокового впливу на працівника будь – якого шкідливого фактора роботи;

в)випадок впливу на працівника небезпечного виробничого фактора при виконанні ним трудових обов’язків чи завдань керівника робіт.

4. Які пільги та компенсації передбачені чинним законодавством за важкі та шкідливі умови праці:

а)безкоштовно) забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням

б) Забезпечуються грошовою компенсацією

в) Мають оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення

г) Скорочення тривалості робочого часу

5. Прилад для контролю освітлення називається:

а) Анемометр б) Люксметр в) Психрометр

г) Колориметр.

6. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?

а) 0-40 % б) 40-60 % в) 60-80 % г) 80-100 %

7. До шкідливих психофізіологічних факторів виробництва належать:

а) Фізичні навантаження б) Зараження інфекційними захворюваннями

в) Порушення режиму праці та відпочинку г) Монотонність праці

8. Шкідливий чинник у разі порушення правил безпеки може призвести до:

а) граничного або патологічного травмвтизму;

б) професійного травмвтизму;

в) професійного захворювання.

9. Вміст вуглекислого газу у робочій зоні не повинен перевищувати:

а) 0,2%; б) 0,4; в) 0,5%;

10. За походженням пил поділяється на такі класи:

а) органічний, штучний; б) органічний, неорганічний;

в) органічний, мінеральний;

11. Що треба пам’ятати при роботі з електрообладнанням:

а) працювати у спецодязі; б) працювати у гумових чоботях і рукавицях;

в) працювати на справному обладнанні; г) працювати, стоячи на гумовому килимку

12. Недоліком вогнегасячих порошків є:

а) отруйність;б) висока вартість;в) злежуваність;

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1381

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!