Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Яке з положень неправильно визначає завдання держави в циклічному регулюванні економіки?а) проведення амортизаційної політики;

б) сприяння швидкому вирівнюванню суперечностей відтворення,

переходу від депресії до пожвавлення та піднесення;

в) підвищення ставок оподаткування під час економічної кризи.

У чому сутність грошово-кредитного регулювання?

а) грошово-кредитне регулювання здійснюється головним чином через підвищення або зниження норми відсотка;

б) зростання ставки відсотка під час кризи прискорює вихід економіки з кризи;

в) через зниження ставки відсотка під час піднесення зменшується можливість надвиробництва товарів.

У чому сутність бюджетного регулювання?

а) бюджетне регулювання здійснюється через збільшення або зменшення грошової маси в обігу;

б) бюджетне регулювання здійснюється через збільшення державних інвестицій в економіку;

в) бюджетне регулювання здійснюється через механізм оподаткування, зниження або підвищення ставок іподатків.

Яке з положень не розкриває змін, що відбулися у капіталістичному привласненні?

а) на нижчій стадії капіталізму воно мало переважно приватний характер;

б) на вищій стадії посилюється колективний характер капіталістичного привласнення;

в) на нижчій стадiї капіталізму була значна питома вага державного привласнення.

Якщо економічні суперечності є джерелом соціально-економічного прогресу, то чому вони спричиняють кризи? В яких з положень міститься неправильна відповідь?

а) суперечності е джерелом соціально-економічного прогресу лише на початкових етапах свого розвитку;

б) виникнення економічних криз пов'язане лише з тими суперечностями, які пронизують економічні закони;

в) суперечність проходить певні етапи свого розвитку. На останніх двох етапах (власне суперечностi й конфлікту) вона стає гальмом прогресу.

Які з положень неправильно пояснюють природу довгих циклічних коливань?

а) довгі цикли зумовлені масовим оновленням основного капіталу;

б) матеріальною основою довгих циклів є оновлення пасивної частини основних фондів, а також зміни базисних поколінь і технологій провідних галузей економіки;

в) довгі цикли зумовлені масовим оновленням товарів тривалого користування.

Які головні ознаки економічної кризи в Україні?

а) в Україні, як і в багатьох інших країнах СНД, головною ознакою кризи було надвиробництво товарів;

б) різке скорочення обсягів внутрішнього продукту, життєвого рівня населення, стрімкі темпи інфляції тощо;

в) різке скорочення сільськогосподарського виробництва.

Яка низка причин економічної кризи в Україні найбільше вплинула на її глибину і масштабність?

а) причини, успадковані від колишнього СРСР;

б) причини, породжені діями “реформаторів” з часу проголошення незалежності України;

в) сам процес трансформації існуючої економічної системи.

Що є найголовнішим для виходу України з кризи?

а) проведення науково обґрунтованої політики Національним банком України;

б) шлях радикального оновлення раціональних господарських зв'язків з країнами СНД і на цій основі відродження традиційних ринків збуту й кооперації між промисловими підприємствами;

в) зупинення зниження життєвого рівня населення.

Яке стратегічне завдання щодо подолання економічної кризи і виходу з депресії стоїть перед Україною?

а) входження у справедливий економічний: союз з країнами СНД;

б) входження у регіональні утворення Західної Європи;

в) досягнення рівня розвитку передових країн світу і на цій основі забезпечення добробуту народу.

Що формує нову матеріальну основу економічного циклу в розвинутих країнах світу?

а) політика прискореної амортизації;

б) швидке впровадження досягнень науки і техніки у виробництво;

в) масове оновлення товарів тривалого користування.

Яка тривалість довгих циклів в економіці?

а) 38-45 років;

б) 48-55 років;

в) 58-65 років.

Якого зв'язку не існує між довгими циклами і структурними зрушеннями в економіці?

а) розвиток довгих циклів супроводжується переходом від менш розвинутої форми власності до більш розвинутої;

б) розвиток довгих циклів супроводжується трансформацією ринкових важелів саморегулювання економіки до механізму поєднання державного регулювання з ринковим;

в) розвиток довгих циклів супроводжується зростанням частки матеріального виробництва.


Просмотров 1401

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!