Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема. Циклічний розвиток економіки. Макроекономічна нестабільність. Теорії криз 

Яке з положень характеризує наявність циклічного виробництва в різних суспільно-економічних формаціях (або на окремих етапах їх розвитку)?

а) циклічневиробництво характерне для капіталістичногоспособу виробництва;

б) циклічність виробництва притаманна різним економічним системам;

в) циклічність коливань не властива соціально орієнтованій ринковій економіці.

Чому не було економічних криз за капіталізму впродовж понад 200 років (з початку ХVІ ст. до 1825 р.)?

а) тому що тривалий час капіталістичневиробництво базувалося виключно на ручній праці, було малопродуктивним;

б) тому що не існувало сформованого суспільного характеру виробництва;

в) через недостатній розвиток основної суперечності капіталізму, відсутність великої машинної індустрії.

3. Зазначте найвагомішу причину виникнення економічних криз:

а) диспропорційність між рухом заощаджень та інвестицій у галузях, що виробляють засоби виробництва;

б) суперечність між суспільним характером виробництва і капіталістичним привласненням його результатів;

в) несправедливість у розподілі багатств.

Яке з положень не розкриває форм вияву основної суперечності капіталізму на нижчій його стадії?

а) суперечність між анархією виробництва в суспільстві загалом і організацією виробництва на окремому підприємстві;

б) суперечність між різними технологічними. способами виробництва;

в) суперечність між виробництвом і розподілом.

Яка причина виникнення економічних циклів?

а) війни, революції, інші аналогічні явища;

б) відкриття новихпокладів коштовних металів, нових земель тощо;

в) періодичне оновлення основних фондів.

Скільки часу тривали перші економічні цикли на нижчій стадії розвитку капіталізму?

а) до 12 років;

б) економічні цикли мають стихійний характер іїх тривалість

непередбачувана;

в) до 3 – 4 років.

7. Зазначте основну фазу економічного циклу:

а) фаза депресії;

б) фаза кризи;

в) фаза пожвавлення.

Яке визначення кризи правильне?

а) криза – це скорочення виробництва;

б) криза – це зростання безробіття i зниження реальної зарплати;

в) криза означає застій в економіці.

Яке з положень неправильно пояснює сутність циклічності виробництва?

а) економічний цикл – це рух виробництва від початку попереднього до початку наступного спаду;

б) економічний цикл – це послідовність у зміні всіх чотирьох фаз циклу;

в) економічний цикл – це скорочення виробництва та його наступне зростання.

 

У чому відомий український учений-економіст М. Туган-Барановський вбачав причину економічної кризи?

а) у несправедливому розподілі багатства;

б) в основній суперечності капіталізму;

в) у диспропорційності розвитку економіки.

11. Яке з положень підтверджує, що економічні цикли є водночас і циклами відтворення:

а) в період економічного циклу відбувається певне оновлення продуктивних сил;

б) в період економічного циклу відбувається масове фізичне оновлення основного капіталу і насамперед засобів праці;

в) під впливом НТР має місце масове оновлення товарів тривалого користування.

12. Що не веде до розв'язання суперечності між планомірним характером виробництва на окремих підприємствах і анархією виробництва в суспільстві загалом?

а) планомірна організація на суспільному рівні може бути забезпечена через систему державного регулювання ідержавного прогнозування;

б) узгодження дій капіталістичних підприємств за допомогою ринкового механізму;

в) державне регулювання попиту і пропозиції.

Яке з положень не розкриває історичного характеру взаємодії економічної рівноваги й економічних криз?

а) дії держави спрямовані проти факторів, що породжують економічну кризу;

б) економічна рівновага утримувалася в капіталістичному виробництві до 1825 р. і була домінуючою стороною цієї суперечності;

в) економічні кризи є домінуючою стороною економічної рівноваги на сучасному етапі.

Що свідчить про те, що сучаснi економічні кризи істотно відрізняються від економічних криз ХІХ ст.?

а) сучасні кризи є глибокимиі відбуваються дуже рідко;

б) сучасні економічні кризи менш глибокі, але відбуваються частіше;

в) як і в минулому, найсуттєвішою рисою сучасної кризи є надвиробництво товарів.


Просмотров 909

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!