Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Якез положень найповніше розкриває сутність соціальної політики?а) соціальна політика – це комплекс заходів державних органів влади,

спрямованих на забезпечення умов ефективного розвитку виробництва;

б) соціальна політикаце система заходів іметодів, спрямованих на

забезпечення соціального миру, стабільності в суспільстві;

в) соціальна політика – це комплекс соціально-економічних заходів

держави, місцевих органів влади, підприємств іорганізацій,

спрямованих на захист населення від безробіття, інфляції, захист усіх

форм власності, доходів населення тощо.

Дія якого економічного закону зумовлює існування і зростання резервної армії праці в ринковій економіці?

а) законувартості;

б) закону попиту і пропозиції;

в) закону зростання органічної будови капіталу;

г) закону зростання потреб людини.

Які з названих чинників використовує сучасна держава у розвинутих країнах для скорочення безробіття?

а) забороняє звільняти робітників з приватних, акціонерних

підприємств;

б) збільшує призов молоді в армію;

в) сприяє розвитку малого бізнесу.

18. Основними елементами соціального страхування в країнах з розвинутою соціально орієнтованою ринковою економікою є:

а) пенсійне забезпечення;

б) ____________________________________

в) ____________________________________

г) ____________________________________

Зазначте інші.

19. Найважливішими напрямами (принципами) проведення соціальної політики в країнах з розвинутою соціально орієнтованою ринковою економікою є:

а) надання допомоги безробітним та їх сім'ям;

б) ______________________________________

в) ______________________________________

г) ______________________________________

Зазначте інші.

Що є кінцевим (основним) джерелом формування всіх видів фондів соціальних виплат населенню?

а) прибуток підприємців, роботодавців;

б) кошти бюджету місцевих органів влади;

в) праця найманих робітникiв і службовців;

г) кошти національного та комерційних банків.

Який принцип функціонування пенсійної системи в Україні переважає нині?

а) розмір пенсії встановлюється залежно від трудового стажу;

б) розмір пенсії залежить від рівня заробітної плати в передпенсійний

вік;

в) у визначенні розміру пенсій переважає принцип зрівняльності.

22. Яка головна причина безробіття в Україні?

а) надто низька заробітна плата;

б) безробіття в Україні – наслідок глибокої кризи в економіці й

неефективної економічної політики держави;

в) структурна перебудова виробництва.

23. Основними правами, що забезпечують соціальний захист працездатного населення в країнах з ринковою економікою, є:

а) право на освіту;

б) _____________________________

в) _____________________________

Зазначте інші.

Які дії держави в період реформування економіки України сприяють реалізації конституційного права громадян України на працю та справедливу винагороду за неї?

а) роздержавлення іприватизація;

б) скорочення фінансування й розвитку професійно-технічного

навчання;

в) сприяння розвитку підприємництва, малого бізнесу.

25. Зазначте причину, яка перешкоджає реалізації ст. 45 Конституції України: "“Пенсії, інші види виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом":”:

а) уряд не бажає підвищувати пенсії;

б) кошти пенсійного фонду використовуються не за призначенням;

в) спад виробництва, зменшення національного доходу інадходжень до

пенсійного фонду.

Які заходи держави, вжиті в першій половині 90-х років, сприяють вирішенню житлової проблеми, а отже, реалізації ст. 47 Конституції України?

а) сприяння індивідуальному будівництву;

б) приватизація житла;

в) підвищення квартирної плати, плати за комунальні послуги та

зростання їх частки в сукупних видатках сім'ї.

 

27. Реалізація ст. 45 Конституції України про право на відпочинок тих, хто працює, відбувається через:

а) надання працюючим днів щотижневого відпочинку;

б) ____________________________________________

в) ____________________________________________

г) ____________________________________________

Зазначте три інші конституційні гарантії.

 

 

ЗАДАЧІ

1. Кількість робочоїсили становить 73778 тис. осіб, зайнятих – 69685 тис. осіб.

Визначте:кількість безробітних та рівень безробіття.

2. З 80 млн. осіб, що мали роботу, було звільнено 0,3 млн. осіб;з 9 млн. осіб безробітних 0,5 млн. припинили пошук роботи.

Визначте:а) кількість зайнятих;

б) кількість безробітних та рівень безробіття.

3. Населення країни становить 3 млн. осіб; 600 тис. осіб – діти та хворі психіатричних лікарень; 800 тис. осіб – пенсіонери; безробітні – 200 тис. осіб; 100 тис. осіб шукають роботу і зайняті неповний робочий день.

Визначте:кількість працездатного населення та офіційний рівень безробіття.

4.У 1990 році економіка країни розвивалася в умовах повної зайнятості за рівня безробіття 6%. Потенційний ВНП становив у 1992 р. 4125 млрд. дол., а фактичний ВНП – 3712,6 млрд. дол. Використовуючи закон Оукена, визначте рівень безробіття у1992 р.

5.Розрахуйтезгідно з законом Оукена відставання фактичного обсягу ВНП від реального, якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 2,8%.

 

 

ТЕСТИ

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1350

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!