Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


З якою метою створюється амортизаційний фонд на підприємстві?а) він створюється для поновлення оборотних коштів підприємства;

б) вінстворюється для поновлення (заміни) зношених засобів праці;

в) він створюється для додаткового розширення виробництва товарної продукції.

20. Зазначте чинники, які не впливають на розмір частки амортизації:

а) на відсоток (частку) амортизаційних відрахувань впливає вартість

обладнання, машин;

б) частка амортизаційних відрахувань залежить від темпів науково-технічного прогресу;

в) на частку амортизаційних відрахувань впливає термін використання засобів праці.

В Україні понад 80% національного доходу перерозподіляється через державний бюджет, а в країнах з розвинутою ринковою економікою – 40- – 50%. Яка, на Вашу думку, система доцільніша й чому?

а) наша ____________________________________________________

 

б) їхня _____________________________________________________

Яким чином можна збільшити величину використовуваного національного доходу за однакових розмірів його виробництва?

а) за рахунок збільшення частки фонду споживання в національному

доході;

б) за рахунок зменшення втрат на зберігання, транспортування,

споживання товароматеріальних ресурсів;

в) за рахунок вигідних експортно-імпортних операцій.

У 1995 р. в Україні при зменшенні національного доходу майже на 22% вдалося не лише зберегти рівень реальної заробітної плати попереднього року, а й дещо підвищити її. За рахунок яких чинників?

а) за рахунок зниження роздрібних цін на товари народного споживання;

б) за рахунок додаткових доходів від власності;

в) за рахунок підвищення частки фондуспоживання в національному

доході;

г) за рахунок зовнішніх кредитів.

А яких умов зростання частки фонду нагромадження стає об'єктивною необхідністю?

а) за умов зростання реальних доходів населення;

б) коли країна намагається подолати економічну кризу, модернізувати й оновити матеріально-технічну базу, вдосконалити структуру й технологію виробництва;

в) за умов монополії зовнішньої торгівлі.

У чому полягає зміст категорії "“національний дохід"? ”?

а) національний дохід виражає відносини між власниками засобів виробництва і державою зприводу розподілу міжними додаткового продукту;

б) національний дохід виражає відносини між найманими працівниками, підприємцями, дрібними виробниками, іншими верствами населення, між ними ідержавою з приводу виробництва, розподілу, привласнення й використання необхідного ідодаткового продукту;в) національний дохід виражає відносини між споживачами і виробниками товарів народного споживання.

У чому і як виявляються протиріччя між фондом споживання і фондом нагромадження при розподілі й використанні національного доходу?

а) у зростанні абсолютної величини фонду споживання;

б) у зростанні фонду нагромадження за рахунок зменшення фонду споживання інавпаки;

в) у зменшенні обох фондів внаслідок економічної кризи.

Яке положення найповніше розкриває зміст поняття "“оптимізація фондів споживання і нагромадження" ” при розподілі й використанні національного доходу?

а) оптимізація фондів споживання і нагромадження означає збільшення частки фонду споживання у створеному національному доході;

б) оптимізація між фондами нагромадження і споживання означає однакові частки національного доходу, які встановлюються при його розподілі;

в) оптимізація між цими фондами означає такий розподіл національного доходу, за якого одночасно забезпечується розширення й підвищення ефективності виробництва та зростання добробуту й якості життя народу.

28. Виробництво національного доходу в Україні у 1996 р. зменшилося порівняно з 1990 р. удвічі, а реальні доходи населення знизилися в 4 рази. Поясніть причину цього процесу:

а) збільшилася частка національного доходу, спрямованого до фонду виробничого нагромадження;

б) збільшилися резерви істрахові фонди держави;

в) значна частина національного доходу розкрадена й вивезена за кордон.

 

ЗАДАЧІ

1.У 1990 р. у колишньому СРСР було одержано валового суспільного продукту на

1.1600 млрд. крб. (у цінах 1990 р.). На його виробництво було витрачено матеріально-сировинних ресурсів на суму 900 млрд. крб.Визначте:вироблений у 1990 р. національний дохід країни.

2. У 1996 р. в Україні було вироблено національного доходу (НД) на суму 79 млрд. грн. На його виробництво було витрачено 90 млрд. грн. засобів і предметів праці. Товаровиробники одержали прибуток у розмірі 20 млрд. грн.

Визначте:

а) валовий суспільний продукт;

б) необхідний продукт.

3. 3 виробленого у 1996 р. національного доходу України в 79 млрд. грн. 10% було використано на нагромадження.

Визначте:

а) абсолютну величину нагромадження;

б) фонд споживання.

4. У країні впродовж року у сфері виробництва було зайнято 25 млн. осіб. Ними створено національний доход у 80 млрд. грн. Основні виробничі фонди галузей народного господарства, які використовувалися, становили 220 млрд. грн., а норма нагромадження – 9%.

Визначте:

а) фонд споживання і фонд нагромадження;

б) рівень продуктивності праці;

в) фондовіддачу.

5. У країні за рік було вироблено 80 млрд. грн. національного доходу. його було розподілено івикористано таким чином: на зарплату робітникам промисловості, будівництва та інших галузей – 55%; підприємці, власники засобів виробництва отримали прибутку – 30%; землевласники у формі ренти – 5%; власники грошового капіталу – 10%. У вигляді обов'язкових платежів, податків надійшло до державного бюджету 55 млрд. грн. 3 цих коштів було використано: 1) на заробітну плату вчителям шкіл, викладачам вузів, училищ – !0 млрд. дол.; 2) на зарплату лікарям, іншим працівникам охорони здоров'я – 8 млрд. дол.; 3) на оплату праці працівників правоохоронних органів – 25 млрд. дол.; 12 млрд. дол. – на розширення виробництва, житлове, дорожнє будівництво.

Визначте:

а) суму первинних доходів;

б) суму вторинних доходів; в) норму нагромадження.

 

ТЕСТИ


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!