Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


У чому полягає зміст невиробничого нагромадження?ТЕСТИ

Тема. Суспільне відтворення. Макроекономічні показники

 

Яке визначення національного доходу неправильне?

а) національний дохід – це сукупна вартість усіх матеріальних благ суспільства;

б) національний дохід – це чистий доход суспільства;

в) національний дохід – це новостворена впродовж року вартість.

Яке з положень точно характеризує натурально-речовий склад національного доходу?

а) національний дохід – це вся маса вироблених упродовж року матеріальних благ;

б) національний дохід – це сукупність всіх предметів споживання, вироблених упродовж року, ітієї частини засобів виробництва, що використовується на розширення виробництва;

в) національний дохід – це сукупність засобів, виробництва, предметів споживання і продукції ВПК.

3. Зазначте найважливіші сфери й галузі матерiального виробництва, в яких створюється національний дохід:

а) промисловість;

б) ________________________

в) ________________________

г) _________________________

4. Які види праці не створюють національного доходу:

а) праця науковця в заводськiй лабораторії;

б) праця селянина-фермера;

в) праця юриста-адвоката;

г) праця служителя культу.

Яке визначення найповніше розкриває зміст категорії "“валовий національний продукт" ” (ВНП)?

а) ВНП – це вся створена в країні упродовж року продукція;

б) ВНП – це новостворена у сфері матеріального виробництва вартість, а

також вартість послуг, наданих невиробничою сферою, та вартість

амортизації основних фондів;

в) ВНП – це сукупність створених упродовж року засобів виробництва.

В Україні заробітна плата на порядок менша, ніж у розвинутих країнах Заходу. За рахунок яких джерел і чинників можна було б її підвищити ?

а) прийняти закон про підвищення зарплати у 5 – 6 разів;

б) за рахунок зменшення частки нагромадження в національному доході;

в) за рахунок підвищення продуктивності праці ізростання на основі вдосконалення і розвитку МТБ виробничої сфери.

7. Внаслідок первинного розподілу національний дохід набуває форми доходів у вигляді:

а) заробітної плати;

б) ____________________________

в) ____________________________

г) ____________________________

Зазначте три іншівиди доходу.

8. У процесі розподілу й перерозподілу національний дохід використовується на формування двох великих фондів:

а) ___________________________

б) ___________________________

9. З-поміж сукупних доходів сім'ї визначте нетрудові:

а) грошові доходи, одержані від вирощеної сільськогосподарської

продукції;

б) дивіденди на акції, одержані при приватизації державного майна;

в) відсотки на грошові вклади в ощадному банку;

г) оплатапраці адвоката-юриста.

Які з доходів належать до первинних і отримані громадянами при розподілі й перерозподілі національного доходу?

а) заробітна плата робітника промислового підприємства;

б) гонорар юриста-адвоката за надання юридичної допомоги;

в) заробітна плата вчителя;

г) прибуток підприємця.

11. Які доходи громадян, одержані при розподілі національного доходу, є вторинними (похідними):

а)заробітна плата водія вантажного автомобіля;

б) заробітна плата лікаря;

в) стипендія студента.

12. Зазначте види виробничої діяльності, що належать до тіньової економіки:

а) виготовлення побутової техніки;

б) незаконне виготовлення грошей;

в) виготовлення алкогольних напоїв незареєстрованими виробниками;

г) вирощування овочів у підсобному господарстві.

На яку величину використаний національний дохід менший від обсягу виробленого?

а) на величину втрат;

б) на величину нагромадження;

в) на величину страхового фонду.

Якщо сальдо в зовнішньоторговельному балансі активне, то країна споживатиме матеріальних благ більше, ніж вироблено національного доходу, чи менше?

а) більше;

б) менше.

Що є основним джерелом нагромадження ?

а) особисті доходи населення;

б) фонд заміщення;

в) додатковий продукт;

г) сукупний суспільний продукт.

 

16. Існують такі форми нагромадження:

а) державні резерви, страхові фонди;

б)_____________________________

в) _____________________________

Зазначте дві інші.

Яке з положень розкриває зміст виробничого нагромадження?

а) виробниче нагромадження – це збільшення запасів матеріалів, сировини;

б) виробниче нагромадження – це матеріальні ресурси, призначені для

відновлення процесу виробництва;

в) виробниче нагромадження – це та частина фонду нагромадження, яка використовується для нарощування виробничого потенціалу та розширення виробництва.

У чому полягає зміст невиробничого нагромадження?

а) невиробниче нагромадження – це утворення запасів продовольства для забезпечення потреб населення упродовж року;

б) невиробниче нагромадження – це використання частини фонду нагромадження для будівництва житла, шкіл, лікарень, інших об'єктів соціально-економічного призначення, а також для додаткового залучення робочоїсили в народне господарство;

в) невиробниче нагромадження – це запаси товарів у товаропровідній

сфері.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1265

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!