Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Державний комітет України з питань технічного регулюваннята споживчої політики розробляє:

а) ДСТУ;

б) ГОСТ ССБТ;

в) типові інструкції з безпеки праці для основних професій.

151. Електробезпека – це:

а) це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики;

б) це наука,що вчить як правильно користуватися електричними засобами;

в) це методи та навички яких навчають працівників для забезпечення безпеки на виробництві.

152. Заземлювачі бувають:

а) природні;

б) штучні;

в) природні та штучні.

153. Ширина основних проходів усередині цехів має бути не менше:

а) 1,5 м;

б) 2,5 м;

в) 3,0 м.

154. Сигналізаційне обладнання поділяється на:

а) кольорове, звукове, кольорово-звукове, одоризаційне;

б) кольорове, звукове;

в) звукове, кольорово-звукове, кольорове.

155.Чи можна відтягнути постраждалого від джерела струмоведучих частин за одяг:

а) не можна;

б) можна, якщо він відстає від тіла;

в) можна, якщо одяг сухий.

156.Заземлення чи занулення електроприладів проводиться для:

а) захисту електроприладів від різкої зміни напруги в мережі;

б) захисту робітників від ураження електричним струмом;

в) автоматичного вимикання електроприладу в разі попадання напруги на корпус.

157. Заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні, предметах побуту, на тілі чи одязі людини внаслідок контактного або індуктивного впливу – це:

а) промислова електрика;

б) статична електрика;

в) атмосферна електрика.

158. Величина напруги електричного струму, яка використовується для індивідуального і ручного електроінструменту при роботі в небезпечних зонах:

а) 0 – 42 В;

б) 127; 220 В;

в) 380 В.

159.Яка дія електрики призводить до значних порушень їх фізико-хімічного складу рідин:

а) термічна;

б) електролітична;

в) біологічна.

160. Зі збільшенням сили струму, що проходить через тіло людини, ураження:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється.

161. Яка дія електрики призводить до розриву м'язевої тканини та судин:

а) термічна;

б) електролітична;

в) механічна.

162. Стан ізоляції електричних проводів необхідно перевіряти:

а) не рідше 1 разу на 6 місяців;

б) не рідше 1 разу на 3 місяці;

в) не рідше 1 разу на рік.

163. За ступенем безпеки ураження електричним струмом розрізняють три класи приміщень:

а) без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні;

б) вологі, запилені, вибухонебезпечні;

в) з електрообладнанням: заземленим, незаземленим, із зануленням.

164. До колективних засобів захисту в електроустановках відносяться:

а) огороджувальні пристрої, захисне заземлення, занулення, ізоляція струмопроводів;

б) запобіжні пояси, захисні окуляри;

в) діелектричні рукавиці, боти, інструмент з ізольованими ручками.

165. Плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді мозолі на поверхні шкіри в місцях контакту зі струмопровідними елементами, які безболісні й через деякий час зникають:

а) електрофтальмія;

б) електрометалізація шкіри;

в) електричні знаки.

166. Локальне ушкодження цілісності тканини тіла, кісток під впливом електроструму чи електродуги – це:

а) електричний удар;

б) місцева електротравма;

в) електрична травма.

167. Найменше значення відчутного струму, який під час проходження через організм людини викликає почуття подразнення – це:

а) пороговий відчутний струм;

б) пороговий невідпускаючий струм;

в) пороговий фібриляційний струм.

168. Для індивідуального захисту від статичної електрики використовують:

а) громовідводи;

б) занулення та заземлення;

в) спецвзуття з струмопровідною підошвою, антистатичні рукавички.

169. Явище природи, пов’язане із взаємодією електричних зарядів, що утворюються внаслідок електризації грозових хмар під час руху потужних повітряних потоків – це:

а) промислова електрика;

б) статична електрика;

в) атмосферна електрика.

170. Величина напруги, яка використовується для освітлення і ручного електроінструменту в промисловості та побуті:

а) 0 – 42 В;

б) 127; 220 В;

в) 380 В – 1000 В.

171. Яким способом треба виходити із зони крокової напруги:

а) вистрибувати на одній нозі;

б) переставляючи ступні ніг одна за одною, не відривати їх від землі;

в) швидко вибігати.

172. Пороговий невідпускаючий струм викликає у людини:

а) судорожні скорочення м’язів руки, в якій затиснений провід;

б) фібриляцію серця;

в) подразнення шкіри.

173. Наряд-допуск це:

а) усне розпорядження на виконання роботи;

б) письмовий наказ на виконання роботи, викладений у книзі наказів;

в) письмове розпорядження на виконання роботи, викладене на спеціальному бланку.

174. Яка дія електричного струму виявляється у розкладанні органічної рідини та крові, що призводить до значних порушень їх фізико-хімічного складу:

а) термічна;

б) електролітична;

в) біологічна.

175. Яка дія електричного струму виявляється у подразненні й збудженні живої тканини організму, що супроводжується мимовільним скороченням м’язів, яке може спричинити порушення, призупинення і навіть повну зупинку діяльності органів дихання та кровообігу:

а) термічна;

б) електролітична;

в) біологічна.

176. Захисне заземлення або занулення забезпечує:

а) захист обладнання від короткого замикання;

б) захист людей від ураження електричним струмом у разі дотикання до металевих частин, які випадково опинилися під напругою;

в) захист приміщення від удару блискавкою.

177. До яких наслідків може призвести у побуті відсутність заземлення ванни, оголених електроконтактів пральних машин, ремонт електричних розеток без знеструмлення мережі:

а) до вимикання електроенергії;

б) до електротравмування;

в) до корозії металевих деталей.

178. Навмисне електричне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою – це:

а) електроблокування;

б) занулення;

в) захисне заземлення.

179. До індивідуальних засобів захисту в електроустановках відносяться:

а) огороджувальні пристрої, захисне заземлення, занулення, ізоляція струмопроводів;

б) мала напруга, вирівнювання потенціалів, захисне відімкнення;

в) діелектричні рукавиці, боти, інструмент з ізольованими ручками.

180. Чи можна ремонтувати електроарматуру освітлювальної електромережі під напругою:

а) так;

б) ні;

в) в діелектричних рукавицях.

181. Напис ,,Стій – висока напруга!” належить до:

а) заборонних;

б) застережних;

в) вказівних.

182. Для колективного захисту від розрядів атмосферної електрики використовують:

а) захисне заземлення;

б) занулення;

в) громовідводи;

183. Водень, окис вуглецю, природний газ, метан, бензин, спирти, деревина – це:

а) важкогорючі речовини;

б) горючі речовини;

в) негорючі речовини.

184. Вогнегасник, бочки з водою, відра, лопати тощо – це засоби пожежегасіння:

а) основні;

б) допоміжні;

в) первинні.

185. Для якої служби основним завданням є контроль за дотриманням протипожежних вимог:

а) служби охорони праці;

б) пожежної служби;

в) служби головного механіка.

186. До якого ступеню вогнестійкості відносяться будови і споруди, всі конструкції яких спалимі:

а) першого;

б) четвертого;

в) п’ятого.

187. Ширина шляхів евакуації повинна становити щонайменше:

а) 1 м;

б) 0,8 м;

в) 1,5 м;

188. Доступність і низьку вартість, велику теплоємність, високу транспортабельність, хімічну нейтральність має вогнегасна речовина:

а) вуглекислота;

б) вода;

в) пісок.

189. Вогнегасні речовини, що ізолюють зону горіння від доступу кисню:

а) пара, вуглекислий газ;

б) порошкоподібні речовини, простирадла, піни;

в) вода.

190. Для виготовлення вогнегасних речовин: газу, повітряно-механічної піни, аерозольних сумішей, порошків, снігоподібної маси призначені:

а) пожежні машини;

б) мотопомпи стаціонарні;

в) мотопомпи пересувні.

191. Для виявлення і подачі сигналу про пожежу та виклику пожежних команд використовується:

а) телефонний зв'язок за номером 101;

б) пожежна сигналізація;

в) ручний пожежний повідомлювач.

192. Розслідування випадків пожеж виконується:

а) пожежно-технічною комісією підприємства;

б) органами пожежного нагляду;

в) органами пожежного нагляду спільно з представником підприємства.

193. Горючі гази, пара, пил (ацетон, метан, пропан, бензин, кам’яновугільний і борошняний пил тощо) можуть утворювати вибухові суміші:

а) під час зберігання понад один рік;

б) у суміші з киснем повітря;

в) у суміші з азотом.

194. Швидке згоряння пальної суміші без утворення стиснених газів – це:

а) займання;

б) спалах;

в) вибух.

195. Горіння речовини без явного утворення полум’я, коли, як правило, утворюється багато диму, це:

а) спалах;

б) займання;

в) тління.

196.До якого ступеню вогнестійкості відносяться будови і споруди, всі конструкції яких важко спалимі:

а) 1-го ступеню;

б) 2-го ступеню;

в) 3-го ступеню;

г) 5-го ступеню.

197. Матеріали мінерального походження та матеріали, які виготовлені на їх основі, належать до:

а) важкозаймистих горючих речовин;

б) легкозаймистих горючих речовин;

в) негорючих речовин;

г) важкогорючих речовин.

198.Вогнегасні речовини у порошковому вогнегаснику за принципом дії належать до:

а) охолоджуючих;

б) ізолюючих зону горіння;

в) розбавляючих горючі рідини;

г) уповільнюючих процес горіння.

199. До технічних протипожежних заходів відноситься:

а) організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю;

б) улаштуванням автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання;

в) щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи.

200. Первинні засоби пожежогасіння – це:

а) вогнегасники, ящики з піском, простирадла азбестові, ручний пожежний інструмент;

б) автоматична пожежна сигналізація;

в) пожежні автомобілі.

201. Для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, використовують вогнегасні речовини:

а) хімічну піну;

б) воду;

в) порошок, вуглекислоту.

202. Вогнегасні речовини, що розбавляють горючі рідини або зменшують вміст кисню в зоні горіння, це:

а) вуглекислий газ, пара, вода;

б) простирадла, піни;

в) галоїдні вуглеводні.

203. Вогнегасник ВВ-2:

а) хімічний пінний;

б) повітряно-пінний;

в) вуглекислотний.

204. Чи має право пожежна служба заборонити роботу, яка проводиться з порушенням правил пожежної безпеки:

а) ні;

б) так;

в) так, через керівника об’єкта.

205. З метою пожежної безпеки під’їзди до будівель і водопостачання мають бути:

а) завжди вільними;

б) по можливості вільними;

в) вільними в нічний час.

206. До якого ступеню вогнестійкості відносяться споруди, всі конструкції яких неспалимі:

а) 1–го;

б) 3–го;

в) 5–го.

207. У лабораторіях, майстернях, кабінетах учням дозволяється працювати з пожежонебезпечними речовинами:

а) тільки під наглядом і керівництвом викладача або лаборанта;

б) самостійно після отримання вступного протипожежного інструктажу;

в) самостійно після проходження первинного протипожежного інструктажу.

208. Довжина струменя вуглекислотного вогнегасника ВВ-2 складає:

а) 2 – 3 м;

б) 2 – 6 м;

в) 2 – 5 м.

209. Термін дії вуглекислотного вогнегасника ВВ-2 складає:

а) 0 – 60 секунд;

б) 40 – 50 секунд;

в) 30 – 40 секунд.

210. Балон вогнегасника ВВ-2 заповнений зрідженою вуглекислотою під тиском:

а) 0,7 МПа;

б) 7 МПа;

в) 70 МПа.

211.Яка періодичність перевірки знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки у працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою:

а) один раз на рік;

б) два рази на рік;

в) один раз в квартал.

212. Для гасіння тліючих речовин застосовують вогнегасник:

а) пінний;

б) порошковий;

в) вуглекислотний.

213. Який тип вогнегасника не можна застосовувати при гасінні установок, що перебувають під напругою:

а) вуглекислотний;

б) порошковий;

в) хімічно-пінний.

214. Дія одного вогнегасника передбачена:

а) на 200 м;

б) 70 м;

в) 100 м.

215. Для гасіння пожежі на електроустановках застосовують вогнегасник:

а) повітряно-пінний;

б) рідинний;

в) вуглекислотний.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 909

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!