Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Нагляд за дотриманням законодавства з охорони праціАкт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1

зберігається у службі охорони праці протягом:

а) одного року;

б) до тих пір, поки потерпілий працює на даному підприємстві;

в) 45 років.

32. У випадку невиконання зобов'язань за колективним договором службові особи притягаються до:

а) адміністративної, дисциплінарної та кримінальної відповідальності;

б) адміністративної та кримінальної відповідальності;

в) адміністративної та дисциплінарної відповідальності.

33. На підприємстві за правильне і своєчасне розслідування нещасних випадків відповідає:

а) директор підприємства;

б) інженер з техніки безпеки;

в) голова профсоюзного комітету.

34. Умови праці можуть бути викладені в такому документі:

а) трудовому договорі;

б) колективному договорі;

в) правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

35. Вступний інструктаж з охорони праці повинен проводити:

а) інженер з охорони праці;

б) майстер, завідувач виробництва;

в) начальник відділу кадрів.

36. Розслідування нещасного випадку без летальних наслідків, що трапився на виробництві,має бути проведено упродовж:

а) 48 годин;

б) 72 годин;

в) 24 годин.

37. Назвіть види покарання за порушення нормативних актів з охорони праці та невиконання вимог безпеки праці, які передбачає дисциплінарна відповідальність:

а) штрафи;

б) порушення кримінальної справи;

в) звільнення з роботи.

38. Вищий нагляд за дотриманням законодавства про охорону праці здійснює:

а) Державний комітет України по нагляду за охороною праці;

б) органи і заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства

охорони здоров’я;

в) Генеральний прокурор України.

39. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства з охорони праці накладається:

а) на працівника;

б) студента;

в) власника.

На людину впливають такі шкідливі фактори виробничого

cередовища:

а) фізичні,хімічні,біологічні, психофізіологічні, соціальні;

б) хімічні,фізичні,біологічні;

в) хімічні,психофізіологічні,біологічні.

41. Нещасний випадок класифікується як пов’язаний з роботою, якщо він трапився:

а) при виконанні певної роботи за завданням керівника;

б) при виготовленні роботи для особистих цілей;

в) те ж, під час відрядження.

42.Акт про нещасний випадок зберігається:

а) 20 років;

б) 15 років;

в) 45 років.

43. Відносини між власником і працівником з питань безпеки праці під час роботи регулює такий Закон України:

а) “Про соціальне страхування”;

б) “Про охорону праці”;

в) Державний стандарт України.

44.Яка тривалість робочого часу на тиждень для працівників віком від 16 до 18 років:

а) 24 години;

б) 30 годин;

в) 36 годин.

45.Причини нещасних випадків можуть бути:

а) хімічні, фізичні, біологічні;

б) фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні, соціальні;

в) організаційні, технічні, санітарно – гігієнічні, психофізіологічні.

Якщо стався нещасний випадок зі смертельним наслідком або

Груповий нещасний випадок, то розслідування повинно відбутися

протягом:

а) трьох діб;

б) двох діб;

в) десятьох діб.

За недотримання законодавства з охорони праці на власника

накладаються такі види відповідальності:

а) адміністративна, матеріальна,кримінальна;

б) дисциплінарна, адміністративна;

в) кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, матеріальна.

До заходів запобігання травматизму та захворювань

відносять:

а) організаційні;

б) організаційні, технічні, медико-профілактичні;

в) медико-профілактичні, санітарно-виробничі, організаційні,

технічні.

49. На робочому місці проводяться такі види інструктажу:

а) вступний, позаплановий;

б) первинний, повторний, позаплановий;

в) вступний, повторний, цільовий.

50. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку здійснюють:

а) Кабінет Міністрів України;

б) фонди соціального страхування;

в) спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади.

51. Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:

а) Кабінет Міністрів України, Державний комітет з нагляду за охо-

роною праці України;

б) місцеві державні адміністрації, міністерства і органи виконавчої

влади;

в) перелічені органи і місцеві ради народних депутатів.

52. До небезпечних і шкідливих виробничих факторів належать:

а) рухомі машини, шини, вібрація;

б) фізичні, хімічні, біологічні;

в) фізичні, хімічні, біологічні, психофізичні.

53. Для жінок протягом зміни передбачається така норма піднімання та переміщення вантажів:

а) 10 кг;

б) 15 кг;

в) 7 кг.

Нагляд за дотриманням законодавства з охорони праці

здійснюють такі громадські органи контролю:

а) уповноважені трудових колективів, професійні спілки;

б) комісії з охорони праці, уповноважені трудових колективів,

представники профспілки;

в) органи Держнаглядохоронпраці України, власник підприємства,

представник профспілки.


Просмотров 849

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!