Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Сучасна інфляція: суть, причини та особливостіІнфляція

Інфляція ( від лат. Inflation – вздуття) процес знецінення грошей під час кризи, який проявляється в загальному підвищенні ціні приводить до перерозподілу національного прибутку на користь правлячого класу.

 

Надмірний випуск паперових грошей, кількість яких перевищує існуючу товарну масу, призводить до зниження купівельної спроможності грошових одиниць, тобто інфляції. Інфляція підриває нормальне функціонування грошової системи, негативно впливає на процес товарного обігу, зумовлює підвищення цін практично на всі товари. Це призводить до:

 

а)падіння рівня життя народу;

б) знижує мотивацію високопродуктивної праці;

в) посилює соціальне і політичне напруження в суспільстві.

 

Причини інфляції:

а)соціальні потрясіння;

б) стихійні катастрофи;

в) економічні кризи;

г) війни;

д) державні перевороти;

е) випуск (емісія) паперових грошей.

 

 


Повзуча інфляція – це інфляція, що досягає щорічно не більше одноцифрового числа і проявляється у постійному зростанні цін.

Водночас вона здатна виступати дійовим фактором збалансування грошово-фінансових і матеріально-речових ресурсів, прискорення технічного переозброєння виробництва, стимулює товаровиробників постійно дбати про зниження матеріалоємності і затрат живої праці.

 

Галопуюча інфляція – це інфляція, яка набуває розміру двозначного числа.

 

Вона супроводжується стрімким, стрибкоподібним підвищенням цін, охоплює всі сфери господарського життя й викликає серйозні негативні наслідки в економіці та соціальній сфері.

 

Гіперінфляція – надвисока і вкрай небезпечна інфляція, що, як правило, веде до економічного паралічу, провокування гострих конфліктів та непередбачених катаклізмів.

 

За умов гіперінфляції гроші починають втрачати свої функції, падає їх роль в економіці, відбувається натуралізація господарських зв’язків на основі бартерного обміну, порушується механізм дії фінансів і кредиту, розвиваються інші стихійні процеси в економіці. 

 

 
 

 

 


Інфляція грошової одиниці
Інфляція податків
Інфляція зростання доходів
Бюджетна інфляція
Структурна інфляція
Кредитна інфляція
Інфляція прибутків

Загальні ознаки інфляції:

Першою ознакою є переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових грошей та їх знецінення, стале зростання цін. Воно може здійснюватися приховано чи стрибкоподібно. Таке підвищення цін, скорочує споживання товарів, не підвищує рівня їх виробництва, тому що переважають потужні стимули: монополізм, незахищеність споживача і диктат виробників. Друга ознака інфляційного процесу – дефіцитність на товарному ринку товарів народного господарства. Третьою ознакою є посилення інфляційного процесу та знецінення грошової одиниці.

 

Характерна для децентралізованої економічної системи
Характерна для централізованої економічної системи

 

 

 

 


 

 

 


 

 

Заходи по подоланню інфляції:

Відновлення нормального функціонування грошової системи можливе лише на основі подолання негативних економічних і суспільних явищ. Інфляція як надлишок маси паперових грошей в обігу порівняно з ринковою товарною масою може бути зупинена насамперед вилученням надлишкових грошових знаків з обігу. Такий метод оздоровлення грошового обігу має назву дефляції. Існує ще метод нуліфікації: старі гроші прирівнюються до нуля, а замість них здійснюється випуск нових. Якщо паперова грошова маса не настільки переповнює ринок, щоб її купівельна спроможність наблизилась до нуля, і в той же час уже досягла таких розмірів, а також, якщо держава не в змозі вилучити з обігу надлишки грошей використовують девальвацію. Воно означає зниження курсу одиниці паперових грошей. Це найпоширеніший метод оздоровлення грошового обігу. Ревальвація метод пов’язаний з поверненням до курсу одиниці паперових грошей, який був до кризи. 

 


Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки

Розвиток інфляційного процесу, як правило проходить два етапи. На першому з них темпи знецінення паперових грошей відстають від темпів зростання паперової маси, дезорганізуючий вплив інфляції на виробництво, торгівлю, кредит і грошовий обіг ще не вповні виявляється. На другому етапі свого розвитку інфляційний процес різко прискорюється, темпи зростання суспільного виробництва починають відставати від знецінення паперових грошей, а інфляційне переповнення каналів грошового обігу стає вже очевидним.

Методи регулювання інфляційного процесу:

Кейнсіанський метод передбачає розширення впливу держави на економіку, підвищення її регулюючої ролі в кредитно-відсотковій політиці.

Монетаристський метод сторонниками цього методу виступають усі прихильники унітарної держави, - впровадження таких дій, як самоусунення держави з економічного життя, відмов від дотацій на соціальні та інші потреби.


Просмотров 657

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!