Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Державний акт на земельну ділянкуUkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo/ CadastralQuarters/ CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ StateActInfo
StateActInfo Державний акт на земельну ділянку
Склад елемента Додаткова інформація
StateActType Тип державного акта     Зазначаються дані згідно з додатком 29 до Вимог
StateActForm Бланк державного акта Series Серія    
Number Номер    
StateActRegistrationInfo Реєстрація державного акта     RegistrationBookNumber Номер книги реєстрації    
SectionNumber Номер розділу книги реєстрації    
RegistrationNumber Реєстраційний номер державного акта в книзі реєстрації    
RegistrationDate Дата реєстрації    

Продовження додатка 28

Склад елемента Додаткова інформація
  RegistrationPersonInfo Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт SignedByName Відомості про осіб, які підписали державний акт Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
SignedByPosition Посади осіб  
RegisteredBy Відомості про особу, яка зареєструвала державний акт Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
RegisteredByPosition Посада особи  
DeliveryDate Дата видачі державного акта      
DeliveryPerson Відомості про особу, яка отримала державний акт NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу   Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог
EntitlementDocument Документ, на підставі якого видано державний акт Document Назва документа (код)   Зазначаються дані згідно з додатком 23 до Вимог
DocumentDate Дата прийняття (укладання) документа    
DocumentNumber Номер документа    
ApprovalAuthority Орган, який прийняв рішення      
MarkInfo Відомості про відмітку на державному акті NotaryMark Відмітка нотаріуса   NotaryName Найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса Зазначаються дані згідно з додатками 33 або 41 до Вимог
NotaryMarkDate Дата відмітки нотаріуса  
NotaryMarkNumber Номер відмітки нотаріуса  
RegistrationAuthorityMark Відмітка територіального органу Держкомзему RegistrationAuthorityName Найменування територіального органу Держкомзему  

 Продовження додатка 28

Склад елемента Додаткова інформація
    RegistrationAuthorityDate Дата відмітки  
RegistrationAuthorityNumber Номер відмітки територіального органу Держкомзему  
OwnerName Відомості про осіб, які набувають (набули) право власності на земельну ділянку Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог
Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

 


Додаток 29

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

Типи державного акта

Код Назва типу державного акта
Державний акт на право колективної власності на землю
Державний акт на право приватної власності на землю
Державний акт на право власності на землю
Державний акт на право власності на земельну ділянку
Державний акт на право довічного успадкованого володіння землею
Державний акт на право постійного володіння землею
Державний акт на право постійного користування землею
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

 Додаток 30

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Комплексний тип “Дані про фізичну особу”

COMPLEX TYPE
NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу
Склад комплексного типу Додаткова інформація
FullName type FullNameType Прізвище, ім'я, по батькові   Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
TaxNumber Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності)    
Passport Документ, що посвідчує особу DocumentType Назва документа  
PassportNumber Номер документа  
PassportIssuedDate Дата видачі документа  
IssuanceAuthority Ким видано документ  
PassportSeries Серія документа  
AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації AdditionalInfo Додаткові дані  
Citizenship Громадянство    
Address type Address Місце проживання фізичної особи   Зазначаються дані згідно з додатком 40 до Вимог

 

Додаток 31

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

Оцінка земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ ValuationInfo
ValuationInfo Оцінка земельної ділянки
Склад елемента Додаткова інформація
Normative Нормативна грошова оцінка ValuationDate Дата оцінки    
Value Значення грошової оцінки, грн    
Executor Виконавець нормативної грошової оцінки   Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Вимог
ValuationDocumentation Технічна документація про нормативну грошову оцінку Number Номер  
Attribute Атрибутивна інформація  

 


Додаток 32

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Оренда земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart/ CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo / Parcels/ ParcelInfo/ Leases / LeaseInfo
LeaseInfo Оренда земельної ділянки
Склад елемента Додаткова інформація
ExecutivePowerDecision Рішення про передачу земельної ділянки в оренду ExecutivePower Назва органу      
ApprovalDocument Вид документа     Зазначаються дані згідно з додатком 37 до Вимог
ApprovalDocumentName Назва документа      
ApprovalDate Дата прийняття документа      
ApprovalDocumentNumber Номер документа      
LeaseAgreement Інформація про договір оренди земельної ділянки Leasees Блок опису усіх орендарів Leasee Дані орендаря NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

 

      LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог
Area Площа земельної ділянки або її частини, наданої в оренду      
LeaseTerm Строк оренди   StartDate Початок оренди    
ExpirationDate Закінчення оренди    
LeaseDuration Строк дії оренди      
Rent Орендна плата   MoneyRent Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі    
OtherRent Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду, в інших формах плати    
RegistrationNumber Реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди землі      
RegistrationDate Дата державної реєстрації договору оренди землі      
Externals Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки Boundary type Boundary Межа оренди земельної ділянки     Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог
Internals Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона оренди земельної ділянки   Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Додаток 33

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Комплексний тип “Дані про юридичну особу”

COMPLEX TYPE
LegalEntityInfo Дані про юридичну особу
Склад комплексного типу Додаткова інформація
Name Найменування      
EDRPOU Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ    
Address type Address Місцезнаходження   Зазначаються дані згідно з додатком 40 до Вимог
AdditionalInfoBlock Блок додаткової інформації AdditionalInfo Додаткова інформація    

 


Додаток 34

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Суборенда земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / CadastralZoneInfo / CadastralQuarters / CadastralQuarterInfo/ Parcels/ ParcelInfo/ Subleases / SubleaseInfo
SubleaseInfo Суборенда земельної ділянки
Склад елемента Додаткова інформація
Subleasees Блок опису усіх cуборендарів Subleasee Дані cуборендаря NaturalPerson type NaturalPersonInfo Дані про фізичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог
LegalEntity type LegalEntityInfo Дані про юридичну особу Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог
Area Площа земельної ділянки або її частини      
RegistrationDate Дата державної реєстрації договору суборенди землі      
RegistrationNumber Реєстраційний номер договору суборенди землі      
  Subrent Плата за суборенду MoneySubrent Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі      
  OtherSubrent Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати      
  SubleaseTerm Строк суборенди   StartDate Початок суборенди      
  ExpirationDate Закінчення суборенди      
  SubleaseDuration Строк суборенди      
  Externals Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки Boundary type Boundary Межа суборенди земельної ділянки   Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог      
  Internals Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона суборенди земельної ділянки Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог    
                 

 


Додаток 35

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)


Просмотров 416

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!