Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Метрична інформація обмінного файлуUkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / MetricInfo
MetricInfo Метрична інформація обмінного файлу
Склад елемента Додаткова інформація
CoordinateSystem Система координат SC42 Система координат СК-42 (6 – град . зона)      
SC42_3 Система координат СК-42 (3 – град. зона)      
Local Місцева система координат      
USC2000 Система координатУСК‑2000      
WGS84 Система координат WGS84      
SC63 Система координат 1963 року X    
C    
P    
T    
HeightSystem Система висот   Baltic “Балтійська” система висот      
  Baltic77 “Балтійська 77” система висот      
Other Інша система висот      
MeasurementUnit Одиниці виміру M Метри      
Km Кілометри      
Other Інші      
PointInfo type PointInfo Координати вузлів полігона кадастрової одиниці     Зазначаються дані згідно з додатком 6 до Вимог
Polyline Блок опису поліліній PL Полілінії межі полігона кадастрової одиниці ULID Унікальний номер полілінії межі полігона кадастрової одиниці    
Points Блок опису усіх вузлів полілінії P Посилання на UIDP вузла полігона кадастрової одиниці  
Length Довжина лінії    
ControlPoint Закріплені вузлимежі полігона кадастрової одиниці P Перелік вузлів полілінії (посилання на UIDP вузла полігона кадастрової одиниці)      
                 

Додаток 6

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

Комплексний тип “Координати вузлів полігона кадастрової одиниці”

COMPLEX TYPE
PointInfo Координати вузлів полігона кадастрової одиниці
Склад комплексного типу Додаткова інформація
Point Вузол полігона кадастрової одиниці UIDP Унікальний номер вузла полігона кадастрової одиниці    
PN Ім’я вузла полігона кадастрової одиниці    
DeterminationMethod Метод визначення Survey Геодезичні виміри  
GPS GPS зйомка  
Digitization Дигіталізація картографічних матеріалів  
Photogrammetry Фотограмметричні виміри  
  X    
Y    
H    
MX    
MY    
MH    
Description Опис точки    

 
Додаток 7

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

Територіальна зона

UkrainianCadastralExchangeFile/ InfoPart / TerritorialZoneInfo  
TerritorialZoneInfo Територіальна зона  
Склад елемента Додаткова інформація  
TerritorialZoneNumber Номер територіальної зони KOATUU Код об’єкта адміністративно-територіального устрою України (десятизначний)      
TerritorialZoneCode Код територіальної зони (тризначний)   Зазначаються дані згідно з додатком 8 до Вимог  
TerritorialZoneID Ідентифікатор визначення територіальної зони      
TerritorialZoneShortNumber Номер територіальної зони (чотиризначний)      
Executor Виконавець   ExecutorName type FullNameType Прізвище, ім’я та по батькові особи   Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог  
ExecutorPosition Посада виконавця      
ContactInfo Контактна інформація Phone Телефон    
      Fax Номер факсу  
      Email Електронна адреса  
  Chief Відповідальна особа ChiefName type FullNameType Прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи   Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог
  ChiefPosition Посада відповідальної особи    
  TechDocumentation Документація із землеустрою   DocumentationType Вид документації із землеустрою (код)   Зазначаються дані згідно з додатком 9 до Вимог
  BookNumber Обліковий номер документації із землеустрою    
  DocumentList Перелік документів, які включає в себе документація із землеустрою   Зазначаються дані згідно з додатком 10 до Вимог
  DateDrafted Дата складання документації із землеустрою    
  DateSigned Дата акта приймання-передачі виконаних робіт    
  DocumentExpertise Державна експертиза землевпорядної документації ExpertiseRequired Потреба у проведенні державної експертизи   Зазначаються дані згідно з додатком 11 до Вимог
  ExpertiseАuthority Назва органу Держкомзему    
    ExpertiseDate Дата висновку    
    ExpertiseNumber Номер висновку    
  DocumentationApproval Затвердження документації із землеустрою ApprovedBy Назва органу    
  ApprovalDate Дата рішення    
  ApprovalNumber Номер рішення    
  Externals Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони Boundary type Boundary Межа зовнішнього полігона територіальної зони   Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог
  Internals Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони Boundary type Boundary Межа внутрішнього полігона територіальної зони Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог
                 

 
Додаток 8

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

Перелік територіальних зон

Код Назва
Межі адміністративно-територіальних утворень
Зони розподілу земель за їх основним цільовим призначенням
Економіко-планувальні зони
Зони агровиробничих груп ґрунтів
Зони дії земельних сервітутів
Зони дії обмежень використання земель
Зони регулювання забудови (функціональні зони)
Зони санітарної охорони
Охоронні зони
Зони особливого режиму використання земель
Водоохоронні зони
Прибережні захисні смуги
Природно-сільськогосподарські зони
Еколого-економічні зони
Зони протиерозійного районування (зонування)
Ключові території екомережі
Сполучні території екомережі
Буферні зони екомережі
Відновлювані території екомережі
Інші територіальні зони

 

Додаток 9

до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!