Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


XXIII. Угіддя земельної ділянки 

23.1. Елемент "Угіддя земельної ділянки" (LandParcelInfo) наведений у додатку 38.

23.2. Елемент "Угіддя земельної ділянки" (LandParcelInfo) включає елементи, у яких зазначаються ідентифікаційні та метричні дані угідь земельної ділянки.

23.2.1. В елементі "Кадастровий номер" (CadastralCode) зазначається унікальний кадастровий номер земельної ділянки.

23.2.2. В елементі "Код угіддя" (LandCode) зазначається номер графи, в якій наведена інформація про угіддя, згідно з формою N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності" (річна), затвердженою наказом Держкомстату України від 05.11.98 N 377, зареєстрованим у Мін'юсті України 14.12.98 за N 788/3228.

23.2.3. В елементі "Метрична інформація" (MetricInfo) зазначаються такі дані:

- "Площа угіддя" (Area) - включає інформацію про одиниці виміру площі угіддя (MeasurementUnit), значення площі (Size), метод визначення площі (DeterminationMethod): за координатами точок повороту меж угіддя, зазначеними в обмінному файлі (ExhangeFileCoordinates), згідно із значенням площі, вказаним у правовстановлювальному документі (DocExch), або шляхом переобчислювання (Calculation);

- "Периметр угіддя" (Perimeter) - периметр межі угіддя;

- "Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя" (Error);

- опис меж угідь земельної ділянки лініями (полілініями) здійснюється за допомогою елементів "Блок опису зовнішніх полігонів угіддя" (Externals) та "Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки" (Internals). Внесення відомостей у ці елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно із додатком 12 (комплексний тип "Межа об'єкта").

 

XXIV. Суміжники кадастрової одиниці

 

24.1. Елемент "Суміжники кадастрової одиниці" (AdjacentUnitInfo) наведений у додатку 39.

24.2. Елемент "Суміжники кадастрової одиниці" (AdjacentUnitInfo) включає елементи, у яких зазначаються відомості про суміжні ділянки, кадастрові одиниці та осіб, які є їх власниками або розпорядниками.

24.2.1. В елементі "Кадастровий номер суміжної кадастрової одиниці" (CadastralNumber) вказується унікальний номер суміжної кадастрової одиниці.

24.2.2. В елементі "Межі з суміжником" (AdjacentBoundary) зазначається опис меж із суміжною кадастровою одиницею згідно із додатком 12 (комплексний тип "Межа об'єкта").24.2.3. В елементі "Ознака конфлікту меж" (Conflict) вказуються межі, які перетинаються із сусідніми кадастровими одиницями.

24.2.4. В елементі "Власник або розпорядник" (Proprietor) зазначається особа, яка є власником суміжної кадастрової одиниці або має право розпоряджатися нею.

24.2.5. В елементі "Блок додаткової інформації" (AdditionalInfoBlock) зазначається будь-яка додаткова інформація в довільній формі, що стосується суміжної кадастрової одиниці.

 

XXV. Комплексні типи

 

25.1. Для внесення даних до елементів обмінного файлу використовуються уніфіковані типи даних (комплексні типи), які наведені у додатках 4, 6, 12, 30, 33, 40, 41.

25.2. У комплексному типі "Дані про виконавця робіт" (ExecutorInfo) зазначається інформація про:

- прізвище, ім'я, по - батькові фізичної особи - підприємця або найменування юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (CompanyName);

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (EDRPOU);

- ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності) фізичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (TaxNumber);

- ліцензії на проведення робіт із землеустрою та (за наявності) на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт (License), а саме: серія (LicenseSeries), номер (LicenseNumber), дата видачі (LicenseIssuedDate) ліцензій;

- особу, що відповідає за дотримання вимог законодавства при виконанні таких робіт (Chief), із зазначенням її прізвища, імені, по батькові (ChiefName) та посади (ChiefPosition);

- особу, яка є безпосереднім виконавцем робіт із землеустрою, із зазначенням її прізвища, імені, по - батькові (ExecutorName), посади (ExecutorPosition) і контактної інформації (ContactInfo);- місцезнаходження (місце проживання) (PostalAddress) виконавця робіт з використанням комплексного типу, зазначеного упункті 25.12 цього розділу.

25.3. Комплексний тип "Дані про виконавця робіт" наведений у додатку 4.

25.4. У комплексному типі "Координати вузлів полігона кадастрової одиниці" (PointInfo) зазначаються дані про:

- визначення вузлів полігона кадастрової одиниці (Point) та присвоєння унікального номера вузлу полігона (UPID), його ім'я (PN) та метод їх визначення (DeterminationMethod);

- просторові координати точок повороту меж кадастрової одиниці (X), (Y), точність їх визначення (MX), (MY), а також відомості про закріплення їх межовими знаками (Н) та точність встановлення межових знаків (MH), опис точки (Description).

25.5. Комплексний тип "Координати вузлів полігона кадастрової одиниці" наведений у додатку 6.

25.6. У комплексному типі "Межа об'єкта" (Boundary) зазначаються дані про:

- опис меж (ліній, поліліній) кадастрової одиниці, угідь, обмежень, частини земельної ділянки, на яку поширюється право користування (об'єкта), та присвоєння унікальних номерів полілінії об'єкта, номерів вузлів її початку та закінчення;

- замкнутість ліній (поліній) об'єкта в межах кадастрової одиниці.

25.7. Комплексний тип "Межа об'єкта" (Boundary) наведений у додатку 12.

25.8. У комплексному типі "Дані про фізичну особу" (NaturalPerson) зазначаються відомості про:

- прізвище, ім'я, по - батькові фізичної особи з використанням комплексного типу, зазначеного у пункті 25.14 цього розділу;

- ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності) фізичної особи (TaxNumber);

- документ, що посвідчує особу (Passport), а саме: назва документа (DocumentType), серія (PassportSeries), номер (PassportNumber), дата видачі (PassportIssuedDate) та орган, який видав документ (IssuanceAuthority);

- додаткові дані про фізичну особу (AdditionalInfo);

- громадянство фізичної особи (Citizenship);

- місце проживання фізичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у пункті 25.12 цього розділу.

25.9. Комплексний тип "Дані про фізичну особу" наведений у додатку 30.

25.10. У комплексному типі "Дані про юридичну особу" (LegalEntity) зазначаються такі відомості:

- найменування юридичної особи (Name);

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи (EDRPOU);

- місцезнаходження юридичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у пункті 25.12 цього розділу;

- додаткова інформація про юридичну особу (AdditionalInfo).

25.11. Комплексний тип "Дані про юридичну особу" наведений у додатку 33.

25.12. У комплексному типі "Адреса" (Address) зазначаються такі дані:

- код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96 (Country);

- поштовий індекс (ZIP);

- назва адміністративно-територіального утворення: Автономна Республіка Крим, назва області, місто Київ або Севастополь (Region);

- назва району області, міста Києва або Севастополя чи міста обласного значення (District);

- назва села, селища чи міста (Settlement);

- вулиця (проспект, бульвар, провулок, узвіз тощо) (Street);

- номер будинку (Building);

- номер корпусу (Block);

- номер квартири (офісу) (BuildingUnit).

25.13. Комплексний тип "Адреса" наведений у додатку 40.

25.14. У комплексному типі "Прізвище, ім'я, по - батькові" (FullNameType) зазначаються прізвище (LastName), ім'я (FirstName) та по батькові (MiddleName) фізичної особи.

25.15. Комплексний тип "Прізвище, ім'я, по - батькові" наведений у додатку 41.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!