Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


V. Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу 

5.1. Опис елемента "Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу" (InfoLandWork) наведено в додатку 3.

5.2. Елемент "Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу" (InfoLandWork) складається з таких елементів:

5.2.1. В елементі "Відомості про виконавця робіт" (Executor) зазначаються відомості про особу, яка сформувала дані обмінного файлу. Такі відомості про особу зазначаються згідно з додатком 4.

5.2.2. В елементі "Опис перевірок або коригувань даних обмінного файлу" (Actions) зазначається:

- в елементі "Тип дії особи щодо перевірки (коригування) даних обмінного файлу" (TypeAction) - тип такої дії для кожної перевірки або зміни даних обмінного файлу;

- в елементі "Опис дій особи щодо перевірки (коригування) даних обмінного файлу" (Action) - опис дій особи під час перевірки (коригування) даних обмінного файлу;

- в елементі "Прізвище, ім'я, по - батькові особи, яка здійснила перевірку (коригування) даних обмінного файлу" (ExecutorName) - прізвище, ім'я та по - батькові особи, яка здійснила перевірку (коригування) даних обмінного файлу, в елементі "Посада особи" (ExecutorPosition) - її посада, а в елементі "Дата перевірки (коригування)" (DateApproved) – дата перевірки (коригування) даних обмінного файлу.

 

VI. Метрична інформація обмінного файлу

 

6.1. Метрична інформація обмінного файлу (MetricInfo) наведена у додатку 5.

6.2. Метрична інформація обмінного файлу (MetricInfo) складається з таких елементів:

6.2.1. В елементі "Система координат" (CoordinateSystem) зазначаються дані про одну із систем геодезичних координат:

- "Система координат СК42 (6 - град. зона)" (SC42) - державна система геодезичних координат 1942 року (в 6 - градусних зонах), введена в дію постановою Ради Міністрів СРСР від 07.04.46 N 760;

- "Система координат СК-42 (3 - град. зона)" (SC42_3) - державна система геодезичних координат 1942 року (в 3 - градусних зонах);

- "Місцева система координат" (Local) - система геодезичних координат, утворена від державної системи координат;

- "Система координат УСК-2000" (USC2000) - Державна геодезична референцна система координат УСК-2000;

- "Система координат WGS84" (WGS84) - світова геодезична референцна система WGS-84;- "Система координат 1963 року" (SC63) - умовна система координат 1963 року, введена в дію постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 14.02.63 N 208-76.

6.2.2. В елементі "Система висот" (HeightSystem) зазначається інформація про спосіб розрахунку висот, який використовується при геодезичних вимірах. Такими системами є: Балтійська система висот (Baltic); Балтійська система висот 77 (Baltic77); інша система висот (Other).

6.2.3. В елементі "Одиниці виміру" (MeasurementUnit) вказується інформація про одиниці виміру, які використовуються при геодезичних вимірах та (або) складанні планово-картографічних матеріалів (метри (М), кілометри (Km) або інші одиниці виміру (Other)).

6.2.4. В елементі "Координати вузлів полігона кадастрової одиниці" (PointInfo) вказується інформація про координати вузлів полігона кадастрової одиниці згідно із додатком 6.

6.2.5. В елементі "Блок опису поліліній" (Polyline) зазначаються:

- в елементі "Полілінії межі полігона кадастрової одиниці" (PL) - інформація про полілінії межі полігона кадастрової одиниці;

- в елементі "Унікальний номер полілінії межі полігона кадастрової одиниці" (ULID) - унікальний номер полілінії межі полігона кадастрової одиниці;

- в елементі "Блок опису усіх вузлів полілінії" (Points) – опис усіх вузлів полілінії;

- в елементі "Посилання на UIDP вузла полігона кадастрової одиниці" (P) - посилання на UIDP вузла полігона кадастрової одиниці;

- в елементі "Довжина лінії" (Length) - значення довжини лінії.

6.2.6. В елементі "Закріплені вузли межі полігона кадастрової одиниці" (ControlPoint) вказується перелік вузлів полілінії (посилання на UPID вузла полігона кадастрової одиниці) (Р), які встановлені в натурі (на місцевості). 

VII. Територіальна зона

 

7.1. Елемент "Територіальна зона" (TerritorialZoneInfo) наведений у додатку 7.

7.2. В елементі "Територіальна зона" (TerritorialZoneInfo) зазначаються такі елементи та дані:

7.2.1. В елементі "Номер територіальної зони" (TerritorialZoneNumber) вказуються:

- в елементі "Код об'єкта адміністративно-територіального устрою України" (KOATUU) - код адміністративно-територіальної одиниці згідно із Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ);

- в елементі "Код територіальної зони" (TerritorialZoneCode) - код територіальної зони згідно з переліком територіальних зон, наведеним у додатку 8( za157-10 );

- в елементі "Ідентифікатор визначення територіальної зони" (TerritorialZoneID) - ідентифікатор визначення територіальної зони (ATZ) для використання у пошуковій системі АС ДЗК;

- в елементі "Номер територіальної зони" (TerritorialZoneShortNumber) - порядковий номер (чотиризначний) територіальної зони, який визначено за результатами робіт із землеустрою чи кадастрових зйомок.

7.2.2. В елементі "Виконавець" (Executor) вказується інформація про виконавця робіт, який виконав роботи по встановленню меж територіальної зони:

- в елементі "Прізвище, ім'я та по - батькові особи" (ExecutorName) - прізвище, ім'я та по - батькові особи, яка підготувала документацію із землеустрою по встановленню меж територіальної зони;

- в елементі "Посада виконавця" (ExecutorPosition) – посада особи, яка підготувала документацію із землеустрою по встановленню меж територіальної зони;

- в елементі "Контактна інформація" (ContactInfo) зазначаються:

o номер телефону (Phone), номер факсу (Fax), електронна адреса (Email).

7.2.3. В елементі "Відповідальна особа" (Chief) зазначаються такі відомості:

- в елементі "Прізвище, ім'я та по - батькові особи" (ChiefName) - прізвище, ім'я та по - батькові особи – виконавця робіт, відповідальної за дотримання вимог законодавства;

- в елементі "Посада особи" (ChiefPosition) – посада відповідальної за дотримання вимог законодавства особи – виконавця робіт.

7.2.4. В елементі "Документація із землеустрою" (TechDocumentation) зазначаються такі відомості:

- в елементі "Вид документації із землеустрою" (DocumentationType) - назва документації із землеустрою та її код згідно з додатком 9;

- в елементі "Обліковий номер документації із землеустрою" (BookNumber) - номер документації із землеустрою, який присвоюється виконавцем робіт;

- в елементі "Перелік документів, які включає в себе документація із землеустрою" (DocumentList) відповідно до змісту документації із землеустрою вказується код кожного документа згідно із додатком 10 до цих Вимог. У разі відсутності коду вказується повна назва документа, який містить документація із землеустрою;

- в елементі "Дата складання документації із землеустрою" (DateDrafted) - дата складання документації із землеустрою;

- в елементі "Дата складання акта приймання-передачі виконаних робіт" (DateSigned) - дата акта приймання-передачі робіт із землеустрою між виконавцем робіт і їх замовником.

7.2.5. В елементі "Державна експертиза землевпорядної документації" (DocumentExpertise) зазначається така інформація:

- в елементі "Потреба у проведенні державної експертизи" (ExperiseRequired) - відомості про необхідність проведення обов'язкової державної експертизи документації із землеустрою згідно із Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" за формою, що наведена у додатку 11;

- в елементі "Назва органу Держкомзему" (ExpertiseAuthority) - назва структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Держкомзему, який проводив державну експертизу землевпорядної документації;

- в елементі "Дата висновку" (ExpertiseDate) – дата затвердження висновку державної експертизи землевпорядної документації відповідно до вимог Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації";

- в елементі "Номер висновку" (ExpertiseNumber) – номер висновку державної експертизи землевпорядної документації.

7.2.6. В елементі "Затвердження документації із землеустрою" (DocumentationApproval) зазначається така інформація:

- в елементі "Назва органу" (ApprovedBy) - назва органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який затвердив документацію із землеустрою;

- в елементі "Дата документа" (ApprovalDate) - дата документа, яким затверджено документацію із землеустрою;

- в елементі "Номер документа" (ApprovalNumber) – номер документа, яким затверджено документацію із землеустрою.

7.2.7. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні межі територіальної зони. В елементі "Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони" (Internals) зазначаються відомості про внутрішні межі територіальної зони. Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента "Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона територіальної зони" (Boundary) згідно із додатком 12 (комплексний тип "Межа об'єкта").

7.3. Якщо документація із землеустрою не проходила державної експертизи землевпорядної документації, елемент "Державна експертиза землевпорядної документації" (DocumentExpertise) не заповнюється.

 

VIII. Кадастрова зона

 

8.1. Елемент "Кадастрова зона" (CadastralZoneInfo) у вигляді таблиці наведений у додатку 13.

8.2. "Кадастрова зона" (CadastralZoneInfo) є елементом, який використовується в АС ДЗК для швидкого доступу до інформації про кадастровий квартал та для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам.

8.2.1. В елементі "Код адміністративно-територіальної одиниці" (KOATUU) зазначається десятизначний код адміністративно-територіальної одиниці згідно із Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

8.2.2. В елементі "Номер кадастрової зони" (CadastralZoneNumber) вказується двозначний номер кадастрової зони.

8.2.3. В елементі "Ознака кадастрової одиниці" (CadastralUnit) зазначається описова інформація про кадастрову зону (CadastralZone).

8.2.4. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні межі кадастрової зони. В елементі "Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони" (Internals) зазначаються відомості про внутрішні межі кадастрової зони. Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента "Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрової зони" (Boundary) згідно із додатком 12 (комплексний тип "Межа об'єкта").

8.2.5. В елементі "Блок опису кадастрових кварталів" (CadastralQuarters) зібрані всі дані про кожний кадастровий квартал (CadastralQuarterInfo), з яких складається кадастрова зона.

8.2.6. Елемент "Кадастровий квартал" (CadastralQuarterInfo) вказує на перехід до наступного відповідного елемента, інформація про який зазначена у розділі IX цих Вимог.

 

IX. Кадастровий квартал

 

9.1. Елемент "Кадастровий квартал" (CadastralQuarterInfo) наведений у додатку 14.

9.2. Елемент "Кадастровий квартал" (CadastralQuarterInfo) використовується в АС ДЗК для швидкого доступу до інформації про земельну ділянку (її місцезнаходження, права на неї та обмеження таких прав) і складається із таких елементів і даних:

9.2.1. В елементі "Номер кадастрового кварталу" (CadastralQuarterNumber) зазначається тризначний номер кадастрового кварталу.

9.2.2. В елементі "Інформація про регіон" (RegionalContacts) вказуються такі дані:

прізвище, ім'я та по - батькові керівника органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на дату затвердження документації із землеустрою (LocalAuthorityHead);

прізвище, ім'я та по - батькові начальника територіального органу Держкомзему на рівні району (міста) на дату погодження документації із землеустрою (DKZRHead).

9.2.3. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні межі кадастрового кварталу. В елементі "Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу" (Internals) зазначаються відомості про внутрішні межі кадастрового кварталу.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента "Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрового кварталу" (Boundary) згідно із додатком 12 (комплексний тип "Межа об'єкта").

9.2.4. В елементі "Блок опису земельних ділянок" (Parcels) зібрані всі дані про кожну земельну ділянку (ParcelInfo), з яких складається кадастровий квартал.

9.2.5. Елемент "Земельна ділянка" (ParcelInfo) вказує на перехід до наступного відповідного елемента, інформація про який зазначена у розділі X цих Вимог.

 

X. Земельна ділянка

 

10.1. Елемент "Земельна ділянка" (ParcelInfo) наведений у додатку 15.

10.2. Елемент "Земельна ділянка" (ParcelInfo) складається з таких елементів:

- "Місцезнаходження земельної ділянки" (ParcelLocationInfo);

- "Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки" (CategoryPurposeInfo);

- "Форма власності на земельну ділянку" (OwnershipInfo);

- "Метрична інформація земельної ділянки, обмеження її використання та угідь" (ParcelMetricInfo);

- "Блок опису усіх власників або користувачів земельної ділянки" (Proprietors);

- "Право користування земельною ділянкою" (LegalModeInfo);

- "Реквізити документації" (TechnicalDocumentationInfo);

- "Державний акт на земельну ділянку" (StateActInfo);

- "Грошова оцінка земельної ділянки" (ValuationInfo);

- "Блок опису оренди земельної ділянки" (Leases);

- "Блок опису суборенди земельної ділянки" (Subleases);

- "Блок опису усіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions);

- "Блок опису усіх угідь земельної ділянки" (LandsParcel);

- "Блок опису усіх суміжників кадастрової одиниці" (AdjacentUnits).

10.3. Кожний з елементів, зазначених у пункті 10.2 цих Вимог, має свій перелік елементів і даних, які характеризують земельну ділянку та права на неї як на об'єкт земельних відносин.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!