Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. Логічна структура обмінного файлуН А К А З

N 573

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2010 р.

за N 157/17452

 

Про затвердження Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Відповідно до пункту "г" статті 15 Земельного кодексу України, пункту 4 Положення про порядок ведення державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.93 N 15 (із змінами), та з метою забезпечення створення автоматизованої системи державного земельного кадастру, вдосконалення оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Вимоги до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу), що додаються.

2. Державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" (далі - підприємство) разом з Департаментом державного земельного кадастру:

2.1. У місячний строк з урахуванням вимог чинних нормативних документів у сфері інформатизації самостійно розробити спеціалізоване програмне забезпечення для формування, перевірки та використання даних обмінного файлу.

2.2. Протягом двох місяців відповідно до вимог ДСТУ 2851-94 "Програмні засоби ЕОМ. Документування результатів випробувань" здійснити випробування програмного забезпечення для формування, перевірки та використання даних обмінного файлу та на безоплатній основі провести семінари і розповсюдження розробленого програмного забезпечення для суб'єктів господарювання, які здійснюють роботи із землеустрою, з питань формування, перевірки та використання даних обмінного файлу.

2.3. Розроблене програмне забезпечення протягом трьох місяців впровадити у відокремлених структурних підрозділах підприємства.

3. Скасувати наказ Держкомзему України від 23.05.2003 N 136 "Про затвердження вимог до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях".

4. Департаменту державного земельного кадастру (Славін І.В.) та Управлінню правового забезпечення (Юрець О.І.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 3 наказу, які набирають чинності з 15.05.2010.6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова О.М.Кулініч

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

із земельних ресурсів

02.11.2009 N 573

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2010 р.

за N 157/17452

 

ВИМОГИ

до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги встановлюють порядок оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу), які формуються з метою внесення даних до Поземельної книги та книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, які ведуться в електронному вигляді, та визначають набір базових лексичних та синтаксичних правил для побудови обмінних файлів.

1.2. У цих Вимогах терміни вживаються у такому значенні:

атрибут - це складова частина елемента обмінного файлу, що визначає його параметри;

виконавець робіт - це суб'єкт господарювання, який має ліцензію на проведення господарської діяльності зі здійснення робіт із землеустрою;

елемент - це складова частина обмінного файлу, що є закінченою смисловою одиницею. Елемент складається з одного або декількох вкладених у нього елементів (дочірні елементи) і атрибутів;

обмінний файл - це електронний документ уніфікованої форми для обміну інформацією, яка використовується при веденні Поземельної книги та книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі в електронному вигляді, державного земельного кадастру і здійсненні топографо-геодезичних робіт, робіт із землеустрою.1.3. Зміст обмінного файлу формується на основі відомостей, що містяться у паперових документах, складених виконавцями робіт.

1.4. До відомостей обмінного файлу належить інформація про:

- результати та виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель, топографо-геодезичних робіт;

- земельно-кадастрові одиниці;

- територіальні зони;

- суб'єктів земельних відносин;

- права на земельні ділянки;

- обмеження використання земельних ділянок;

- земельні угіддя.

1.5. Базовими елементами формування обмінного файлу є геодезичні дані (координати точок повороту меж земельно-кадастрових одиниць), які забезпечують просторову основу інших відомостей обмінного файлу і можливості їх використання у складі автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК).

1.6. Формат обмінного файлу визначає метамову, на основі якої визначаються специфічні, предметно-орієнтовані схеми даних для кожного виду документації із землеустрою.

1.7. Виконавець робіт заповнює ті елементи обмінного файлу, щодо яких він здійснює розроблення документації із землеустрою відповідно до укладених договорів.

 

II. Логічна структура обмінного файлу

2.1. Обмінний файл створюється у вигляді файлу формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8).

Обмінний файл повинен бути коректним (well-formed) та валідним (valid).

2.2. Файл складається з текстових рядків, що містять елементи і атрибути, а також їх значення. Назви елементів та атрибутів складаються з англійських літер.

2.3. Типи елементів можуть бути простими (simple type) або комплексними (complex type). Комплексні типи як сукупність вкладених простих та комплексних типів описуються окремими таблицями.

2.4. Опис логічної структури елемента обмінного файлу наведено у додатку 1.

2.4.1. Зміст таблиці записується у двох рядках з відповідними назвами <Розташування елемента> та <Назва елемента>.

2.4.2. У першому рядку змісту таблиці <Розташування елемента> записується розташування елемента в дереві XML схеми обмінного файлу у такому вигляді:

<Назва кореневого елемента>/ <Назва дочірнього елемента першого рівня>/ <Назва дочірнього елемента N рівня>/ (де N = 1 ,..., p; р - натуральне число).

2.4.3. Назва кореневого елемента обмінного файлу (UkrainianCadastralExchangeFile) зазначається в кожній таблиці опису структури елемента обмінного файлу.

2.4.4. У другому рядку змісту таблиці <Назва дочірнього елемента N рівня> записуються назва елемента та скорочений опис елемента українською мовою <Анотація дочірнього елемента N рівня>.

2.4.5. Таблиця має декілька стовпчиків, які об'єднані під назвою "Склад елемента", де записуються назви дочірніх елементів відповідних рівнів <Назва дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня > (де M = 1, ..., k; k - натуральне число), їх типи <Тип дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня> та анотації <Анотація дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня> в такій послідовності: у першому стовпчику записуються дочірні елементи першого рівня, у другому – другого рівня. Кількість рівнів дочірніх елементів може бути різною.

2.4.6. В останньому стовпчику таблиці під назвою "Додаткова інформація" зазначаються у разі необхідності додаткового опису наведених дочірніх елементів посилання на таблиці, які описують комплексні типи дочірніх елементів та інші елементи.

2.4.7. Перетини стовпчиків та рядків таблиці складають поля таблиці.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!