Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи4.1. Вимкнути верстат з електромережі.

4.2. Після повної зупинки ножового вала прибрати з верстата стружку і зітерти пил. Прибрати верстат спеціальною щіткою, а не рукою.

4.3. Розкласти пристосування та інструменти на встановлені місця.

Привести себе і спецодяг в порядок. Вимити руки і обличчя з милом.

Верстат здати старшому. Повідомити керівника про всі неполадки і порушення, що були виявлені у процесі роботи.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Зупинити верстат необхідно у таких випадках – при появі у механізмі верстата незвичних стуків:

при виявленні у деревині сторонніх предметів;

якщо при дотику до верстата відчувається дія електричного струму.

5.2. При одержанні травми негайно припинити роботу, вимкнути загальний вимикач електрообладнання , надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел. 103.

5.3. При пожежі вимкнути рубильник, ліквідувати її наявними засобами пожежегасіння, в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 101.

Розроблено:

Учителем технології (підпис)(прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, якій відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Заступником директора з адміністративно-господарської роботи

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

(підпис)(прізвище, ініціали)

(підпис)(прізвище, ініціали)

(підпис)(прізвище, ініціали)

Контрольні питання

1. Для чого призначені інструкції з охорони праці?

2. Як розробляються інструкції з охорони праці?

3. Які особливості побудови і змісту інструкції з охорони праці?

4. Який порядок викладення вимог в інструкціях з охорони праці?

 


Література:

 

1. Беляков Г.И. Практикум по охране труда. - М.: Агропромиздат, 1988.-160с.

2. Васильчик М. В., Основи охорони праці / М. В. Васильчик, Л.Е.Винокуров., М.Я. Тесленко. -К., 1997 -207с.

3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. - Львів: Афіша, 2002. - 320с.

4. Жидецький В.Ц., Основи охорони праці. В.Ц. Жидецький, В.С. Джгирей, С.В. Мельников - Львів: Афіша, 2000. - 350с.

5. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Сторожук В. М. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник / В. С. Джигирей, В. М. Сторожук та ін. За ред. канд. техн. наук, доцента В. Ц. Жидецького. — Львів, Афіша, 2000 — 352 с.

6. Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти. Університетська книга / Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – Суми. – 2001. – 334 с.

7. Пістун І.П. – Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. 3-тє вид., перероб., і доп. / Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 395 с.

8. Луковников А.В. и др. Практикум по охране труда. - М.: Агропромиздат, 1988. - 159с.

9. Мазур В.Г. Основы управления охраной труда в вузах. –К.: «Вища школа», 1988. - 176с.

10.Погонець О.О. Основи охорони праці. Навчально-методичний посібник. Вінниця, 2004. - 114с.


ЗМІСТ

Практична робота №1. Вивчення нормативної документації з охорони праці в установах освіти…………...….…4

 

Практична робота № 2. Дослідження загазованості атмосферного повітря…………………………………...……...…13

 

Практична робота № 3.Дослідження ефективності освітлення у виробничих і навчальних приміщеннях та на робочих місцях…………………………………….27

 

Практична робота № 4. Гігієна та охорона праці користувача персонального комп’ютера…………………….…41

Практична робота №5. Дослідження, мікрокліматичних умов в навчально-виробничих приміщеннях і на робочих місцях………………………………………...…….56

 

Практична робота №6Вогнегасні речовини, матеріали і технічні засоби повідомлення і гасіння пожеж…..….……71

 

Практична робота №7Евакуація під час пожежі………………...88

 

Практична робота №8. Вивчення впливу електричного струму на організм людини…………………………………...99

Практична робота №9Захисні заземлення і занулення та їх розрахунок…………………………….…………109

Практична робота №10Природне освітлення та його розрахунок………………………………..……..116

 

Практична робота №11Розслідування нещасних випадків у навчальних закладах…………………………………………………………………………130

 

Практична робота №12Методика складання інструкцій з охорони прані та пожежної безпеки…………………………………………………….. Охорона праці в галузі освіти

Навчально-методичний посібник. Для студентів 5 курсу і студентів магістратури педагогічного університету.

Навчально-методичне видання

Іванчук Анатолій Васильович - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри машинознавства, основ виробництва та безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 

Матвійчук Анатолій Якович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри машинознавства, основ виробництва та безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 

Мельник Микола Васильович - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри машинознавства, основ виробництва та безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 

Погонець Ольга Олексіївна -кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства, основ виробництва та безпеки життєдіяльності ВДПУ ім. М. Коцюбинського;

Савчук Ірина Валеріївна -кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри машинознавства, основ виробництва та безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Тихоненко Сергій Васильович – вчитель фізики ЗОШ №12 м.Вінниці


Просмотров 675

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!