Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Мета і завдання органів студентського самоврядуванняПро затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України

 

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" та з метою створення належних умов для діяльності органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах і забезпечення обов'язкової участі студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях в системі вищої освіти наказую:

 

1. Затвердити Примірне положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України, що додається.

2. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності і підпорядкування, забезпечити створення і функціонування органів студентського самоврядування відповідно до цього Положення.

3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):

3.1. довести цей наказ до відома вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності і підпорядкування, і сприяти створенню та підтримці діяльності органів студентського самоврядування;

3.2. у двомісячний термін унести пропозиції щодо приведення у відповідність з ним інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.

4. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки від 03.04.2001 № 166 «Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах».

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра освіти і науки України В.Д. Шинкарука.

Міністр С.М. Ніколаєнко

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
15. 11. 2007 № 1010

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України

Загальні положення

 

1.Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України.

2.Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі є гарантованим державою правом студентів, курсантів, екстернів, асистентів-стажистів, інтернів, клінічних ординаторів (далі - Студенти) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

3.У студентському самоврядуванні беруть участь Студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі за всіма формами навчання. Кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

4.Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування вищого навчального закладу.

5.У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий навчальний заклад, Статутом вищого навчального закладу і Положенням про студентське самоврядування в конкретному вищому навчальному закладі.

6.Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі (далі - Положення) й узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу.

7.У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

8.Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

9.Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

10.Керівництво вищого навчального закладу зобов'язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

11.Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

12.Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

13.Основні завдання органів студентського самоврядування:

· захист прав та інтересів Студентів;

· забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;

· сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;

· сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;

· сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

· співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

· сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

· забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами.


Просмотров 453

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!