Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві№ з/п Дата реєстрації Найменування інструкції Дата затвердження інструкції і введення її в дію Код або номер інструкції Плановий термін перегляду інструкції Посада, прізвище, ініціали особи, яка проводила реєстрацію Підпис особи, яка проводила реєстрацію

Формат А4 (210x297)

Додаток 5

до Положення про розробку інструкцій з охорони праці

 

ЖУРНАЛ

Обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві

№ п/п Дата видачі Код або номер інструкції Найменування інструкції Підрозділ (служба), якому видана інструкція Кількість виданих примірників Посада, прізвище, ініціали одержувача інструкції Підпис одержувача інструкції

Формат А4 (210x297)

 

Додаток 6

Зразок

Затверджено:

Наказом директора школи

від «___»___________ 200___р., № _________

________________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Для прикладу наведемо інструкцію з ОП для столяра-верстатника.

Інструкція №

з охорони праці під час роботи на дерево фугувальних верстатах

І. Загальні положення

1.1. До роботи на дерево фугувальних верстатах допускаються особи, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2. До роботи на дерево фугувальних верстатах учні не допускаються.

1.3. Приміщення, в якому знаходяться деревообробні верстати, повинно бути обладнане порошковими чи вуглекислотними вогнегасниками. Електричні лампочки повинні бути закриті захисними платформами.

1.4. Робоче місце організовується так, щоб виключити будь-яку можливість одержання травм.

1.5. Усе обладнання для виконання даної операції повинно знаходитись у повній справності і бути надійно закріпленим.

1.6. Дерево фугувальний верстат повинен бути забезпечений пристроями захисту працюючого від поранень.

1.7. При струганні на фугувальному верстаті з ручною подачею заготовок довжиною меншою за 400 мм чи товщиною меншою за 50 мм, шириною меншою за 50 мм необхідно користуватися колодками-штовхачами для подачі і притискання заготовки до стола.

Небезпечність у роботі

1. Поранення рук під час роботи без колодок або штовхачів.

2. Поранення рук під час роботи без захисних засобів біля паса і ножового вала.

3. Поранення рук під час роботи з неправильно встановленими ножами.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти і привести в порядок спецодяг:

- застебнути обшлаги рукавів;

- заховати волосся під берет, косинку, пов’язку без звисаючих кінців.

2.2. Не захаращуй робоче місце.

2.3. Слідкуй, щоб непрацююча частина ножового вала була закритою.

2.4. Перевір міцність огорожі робочої частини ножового вала.

2.5. Під час роботи на комбінованому верстаті слідкуй, щоб циркульна пилка була міцно закріплена і закрита захисним кожухом. Забороняється одночасна робота на фугувальній та кругло пиляльній частині верстата.

2.6. Перевір, чи надійно закріплено захисне заземлення (занулення) верстата.

2.7. Перед початком роботи перевір верстат на холостому ходу і одягни захисні окуляри.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. При ручній подачі деревини користуйся колодками або штовхачами.

3.2. Використовуй затискний пристрій. Категорично забороняється притискати заготовку рукою.

3.3. При обробці заготовок, які довші за робочій стіл, користуйся козлами (підставками з роликами). В крайньому випадку заготовку обробляють удвох (один заготовку подає, другий приймає її і підтримує до кінця обробки).

3.4. Не працюй на верстаті при вищербленій гостро скошеній накладці і при несправності штовхача.

3.5. Матеріали й деталі складай акуратно на визначене місце так, щоб вони не заважали під час роботи.

3.6. Не змітай, не здувай стружку або тріски під час роботи верстата.

3.7. Відлучаючись від верстата, вимкни його і дочекайся повної зупинки.

3.8. Не зупиняй і не гальмуй вимкнений ножовий вал, який ще продовжує обертатись.

3.9. Особливу увагу слід приділяти міцності і надійності кріплення ножів, що запобігає їх вильоту і поломкам. Міцність і надійність кріплення ножів необхідно час від часу перевіряти.

3.10. При встановленні спрямовуючих лінійок неробочі блоки, щілини між столом повинні бути закритими.


Просмотров 848

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!