Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Приклади розрахунку опору тіла людини1. При дотику до однієї фази (220 В) мережі сила струму, що протікає через людину

Іл= Uф /Rл = 220 /1000 = 0,224 = 220 мА.

Вкрай небезпечно!

II. При двофазому дотику в однофазній мережі

Іл= Uроб/Rл = 42 /1000 = 0,042А = 42 мА.

Небезпечно!

IІ. При двофазному дотику в трифазній мережі (380В)

Іл =Uл/Rл = 380/1000 = 0,38А = 380 мА.

Надзвичайно небезпечно!

IV. Розрахунок напруги кроку: Iз = 500A; р= 100 Ом∙м; а = 0,8 м; х = 10 м. Uкр= (500∙100/2∙3,14) (1/10 - 1/(10+0,8)) = 59В.

Іл =59/1000 = 0,059А = 59мА.

Небезпечно!

Вимірювання опору тіла людини за допомогою мегомметра

Мегомметр типу М-1101М може бути використаний для вимірювання електричного опору тіла людини. Він складається із генератора постійного струму з ручним приводом, логометра і додаткових опорів.

Рис. 3.1. Мегомметр типу М-1101 М: 1 - шкала, 2-передня сторона приладу, 3 і 4 (лінія і земля) - затискачі, 5-ручка-перемикач (кОм, МОм ), 6-затискач-екран, 7-ручний привід.

Перед вимірюванням опору тіла перевірити, чи ручка-перемикач 5 встановлена на позначку кОм. До затискачів 3 і 4 під'єднати два металевих провідники (без ізоляції). Ручний привід 6 поставити в робоче положення.

Людина, опір тіла якої вимірюється, повинна однією рукою взятись за металевий провідник, під'єднаний до затискача 3, а другою - за провідник, під'єднаний до затискача 4, Інша особа, тримаючи лівою рукою верхню частину приладу, правою рукою повинна обертати ручний привід 7 при швидкості обертання не менше 120 с-1 до тих пір, поки стрілка по шкалі 1 не зупиниться на постійному значенні опору (кОм). Далі одночасно припинити обертання ручного приводу 7 і відпустити руки від провідників, що під'єднані до затискачів 3 і 4. Одержане значення опору тіла записати в табл. З.1., розрахувати значення сили струму, що протікала через тіло і зробити відповідний висновок.

Таблиця 9.1.

Результати досліджень опору тіла (U = 30 В)

№ п/п Досліджене значення опору тіла, Rл, Ом Значення сили струму, що протікала через тіло, Іл, А (мА)
   

Висновок:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 1. Розрахувати силу струму, що протікає через тіло людини, при наступних умовах та параметрах

п/п Електрична мережа та умови дотику Робоча напруга, Upoб, B Фазна напруга, Uф, В Значення сили струму, що протікала через людину, Іл, А (мА)
а) однофазна мережа, двофазний дотик. б) --//--//--      
  в) --//--//--      
Однофазна мережа, однофазний дотик. -  

Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.Розрахувати напругу кроку та силу струму при наступних параметрах

№ п/п   Параметри Значення напруги кроку, Uкр, В
Сила струму, Із, А Крок людини, а, м Питомий електричний опір землі, Р, Ом·м Віддаль від провідника замикання на землі до ноги людини, х, м
0,7 0,6 0,8  

Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для контролю та самоконтролю

1. Пояснити основні можливі причини ураження людини електричним струмом та особливості його дії.

2. Яку дію спричиняє електричний струм, проходячи через тіло людини?

3. Пояснити види уражень організму людини електричним струмом.

4. Що таке фібриляція серця?

5. Дати характеристику дії електричного струму на основі трьох критеріїв.

6. Навести значення допустимих величин безпечного струму від тривалості його протікання через тіло людини.

7. Пояснити основні шляхи ("петлі") проходження струму через тіло людини..

8. Що таке електричний опір тіла людини?

9. Пояснити, від чого залежить опір тіла людини.

10. Пояснити, чому несприятливі параметри мікроклімату в приміщенні посилюють небезпеку ураження електричним струмом.


Практична робота № 10


Просмотров 883

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!