Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Е) жер телімі бірнеше рет бұзылса 

$$$ 294

Қандай заңнамалық актілер меншік құқығын және жер теліміне жер пайдалану құқығын қорғауды қамтамасыз етеді:

A) жер заңнамасының нормалары;

B) әкімшілік заңнаманың нормалары;

C) аграрлық құқық нормалары;

D) қылмыстық құқық нормалары;

E) конституциялық құқық нормалары.

 

F) $$$ 295

Жер телімін жеке меншікке беру негіздері:

A) жергілікті атқарушы органдар құрған комиссия қорытындысы;

B) жергілікті өкілетті орган шешімі;

C) жергілікті атқарушы органның шешімі;

D) жер ресурстарын басқару органының қорытындысы;

Е) жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың бірлескен шешімі.

 

$$$ 296

Жер кадастры мәліметтері:

A) құпия;

В) жалпыға қолжетімді;

С) шектелген қолжетімді;;

D) мемлекеттік органдар үшін қолжетімді;

Е) жеке тұлғалар үшін құпия.

 

$$$ 297

Жер-құқықтық жауапкершілікке не жатпайды:

A) жер телімінің мақсатты пайдалануының бұзылуы;

B) рационалды пайдалану тәртібінің бұзылуы;

C) жер телімінің мезгілсіз пайдалануы;

D) жер телімін пайдаланусыз қалдырылуы;

E) келтірілген шығынды компенсация ретінде орнын толтыру.

 

$$$ 298

Базалық жер-кадастрлық құжаттарға жатпайды:

A) жер-кадастрлық істер;

B) жер-кадастрлық кітап;

C) жерлердің бірыңғай мемлекеттік реесстрі(тізбесі);

D) жер-кадастрлық карталар;

Е) жер теліміне куәлік беретін құжат.

 

$$$ 299

Жер телімдерін мемлекеттік меншіктен жеке меншікке беру қалай жүргізіледі: А) жер ресурстарын басқару органдарының шешімімен;

В) жергілікті өкілді органның шешімімен;

С) жергілікті атқару органының шешімімен;

D) сараптама актісімен;

Е) сервитут келісім-шартымен.

 

$$$ 300

Жер құқығының пәні болып табылады:

A) қоғамдық қатынастар;

B) экономикалық қатынастар;

C) жер қатынастары;

D) азаматтық қатынастар;

E) әкімшілік қатынастар.

$$$ 301

Адам құқығы жөніндегі Европалық Соттың судьяларының саны:

А) 15;

В) 9;

С) судьялар саны Жоғарғы Келісуші Тараптардың санына тең;

D) Европалық Одақ мүшелерінің санындай;

Е) 7.

 

$$$ 302

БҰҰ-ң арнайы мекемесін табыңыз:

А) БҰҰ-ң Экономикалық және әлеуметтік Кеңесі(ЭКОСОС);

В) ИНТЕРПОЛ;

С) қамқоршылық жөніндегі Кеңес;

D) Халықаралық теңіз ұйымы;

Е) Секретариат.

 

$$$ 303

Аймақта мемлекеттік шекараны арнайы шекаралық белгілермен белгілей жүргізу қалай аталады?

А)тыйым салу(эмбарго);

В) басып алу(оккупация);

С) әскери күштерді тарату(демилитаризация);

D) демаркация;

Е) әкімшілік бөлініс.

 

$$$ 304

Халықаралық құқық бойынша аумақ(территория) түсінігіне кірмейтін ұғымдар:

А) құрғақтағы аймақ;

В) судағы аймақ;

С) жер асты аймағы;

D) әуе аймағы;

Е) өсімдіктер мен жануарлар дүниесі.

 

$$$ 305

Азаматтардың жеке шағымдарын қарайтын халықаралық сот органы:

А) Халықаралық Сот;

В) адам құқығы бойынша Европалық Сот;

С) ТМД-ң Экономикалық Соты;

D) Нюрнберг соты;

Е) Халықаралық арбитраж.

 

$$$ 306

Халықаралық келісімдердің, онда көрсетілген жағдайларда біржақты тоқтатылуы қандай формада жүзеге асады?

А) пролонгациялар;

В) денонсациялар;

С) промульгациялар;

D) кооперациялар;

Е) күшін жою.

 

$$$ 307

Экономикалық ерекшеленген аймақтың көлденеңі көрсетілгендердің қайсысынан аспау керек:

А) 100 миль;

В) 24 миль;

С) 200 миль;

D) 120 миль;

Е) 12 миль.

 

$$$ 308

Халықаралық құқықтағы құқығы бұзылған адамның шығынын қаржылық өтеу қалай аталады?

А) промульгация;

В) сатисфакция;

С) репарация;

D) реституция;

Е) компенсация.

 

$$$ 309

Көрсетілгендердің қайсысы халықаралық өмір субьектісінің «құқыққабілеттілігі» түсінігіне сай келеді:

А) өзіндік пікірге құқығы;

В) өзіне қатысты құқықты игере алуы;

С) халықаралық-құқықтық қатынастағы егемендік;

D) халықаралық құқық мойындаған халықаралық құқықтар мен міндеттерге ие болу қабілеті;

Е) халықаралық құқықтағы жауапкершілік.

 

$$$ 310

Ел ішінде халықаралық келісімді жариялау қандай терминмен көрсетіледі:

А) денонсация;

В) промульгация;

С) пролонгация;

D) имплементация;

Е) презентация.

 

$$$ 311

Қылмыспен күресуде мемлекеттердің бірлесу деңгейін қалай атайды?

А) халықаралық;

В) мемлекетаралық;

С) ведомствоаралық;

D) аймақаралық;

Е) екіжақты, аймақтық, көпжақты.

 

$$$ 312

Барлық халықаралық даулар мен оқиғаларды шешуде қандай қағида басшылыққа алынады?

А) кінәсіздік презумпциясы;

В) тараптардың татуласуы;

С) даулардың бейбіт шешілуі;

D) шынайылық;

Е) әділ шешу.

 

$$$ 313

Халықаралық-құқықтық жауапкершіліктің түрін атаңыз?

А) саяси және материалды;

В) қаржылық және моральдық;

С) экономикалық және әскери;

D) моральдық және қаржылық;

Е) гуманитарлық және құқықтық.

 

$$$ 314

Консулдық құқықтың қайнар көзі не?

А) прецедент;

В) хартия;

С) конвенциялар;

D) халықаралық шарт және дәстүр;

Е) ұлттық заңнама.

 

$$$ 315

1974 жылғы агрессияның Анықтамасына сәйкес, мемлекеттің бірінші болып қару қолдануы қалай аталады?

А) қажетті қорғану;

В) халықаралық құқықбұзушылық;

С) басқыншылық(агрессиялық) соғыс;

D) күш қолдану;

Е) лаңкестік (террористік) әрекет.

 

$$$ 316

Қандай халықаралық шарттың заңи нәтижесі болады?

А) келісілген;

В) ратификацияланған;

С) қол қойылған;

D) күшіне енген;

Е) бекітілген.

 

$$$ 317

Ауызша жасалған халықаралық шарт қалай аталады?

А) достық келісім;

В) әріптестік келісім;

С) жеке келісу;

D) сенім келісімі;

Е) джентельмендік келісім.

 

$$$ 318

Халықтың өзін-өзі анықтау құқығы немен байланысты?

А) өмір сүру деңгейімен байланысты;

В) этникалық құрамымен байланысты;

С) саяси таңдау еркіндігімен байланысты;

D) экономикалық даму деңгейімен байланысты;

Е) мәдени даму деңгейімен байланысты.

 

$$$ 319

Халықаралық құқық субьектілерінің анық көрсетілген келісімі қалай аталады?

А) келісім;

В) контракт;

С) пакт;

D) нота;

Е) халықаралық шарт.

 

$$$ 320

Халықаралық-құқықтық нормалардың ұлттық заңдар мен ережелерге енгізілуі қалай аталады?

А) имплементация;

В) енгізу;

С) қосу;

D) бірігу;

Е) трансформация.

 

$$$ 321

Республиканың Бас Прокуроры кімнің алдында есеп береді?

А) Республика Президентінің;

В) ҚР Үкіметінің;

С) Мәжілістің;

D) Сенаттың;

Е) Прокуратура органдары Коллегиясының алдында.

 

$$$ 322

Заңмен белгіленген облыстық прокурор құзыретінің мерзімі?

А) 5 жыл;

В) 2 жыл;

С) 10 жыл;

D) 7 жыл;

Е) мерзімсіз.

 

$$$ 323

Төмендегілердің қайсысы прокурорлық қадағалау актісіне жатады?

А) нұсқау;

В) бұйрық;

С) шешім;

D) ереже;

Е) қаулы.

 

$$$ 324

Кеден органдарының құқығы:

А) кеден органының және (немесе) кеден органы қызметкерінің шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) байланысты шағымдарды Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген реттер мен тәртіптерде қарау;

В) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес соттарға шағым-арыз беру;

С) Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу заңнамасында көрсетілген тәртіпте кеден ісі аясындағы қылмыстық істерді анықтауды жүзеге асыру;

D) декларанттар мен кеден ісі аясында қызмет атқаратын тұлғаларға өздерінің құзыреттері шегінде олардың құқықтарының жүзеге асуына жәрдемдесу;

Е) кеден алымдары мен салықтарының бюджетке толықтай алынуы мен уақтылы аударылуын қамтамасыз ету.

 

$$$ 325

Кеден органдары мен тұтынушылардың талаптары бойынша шағым-арыздың ескіру мерзімі:

А) 10 жыл;

В) 2 жыл;

С) 5 жыл;

D) 7 жыл;

Е) мерзімсіз.

 

$$$ 326

Төмендегілердің қайсысы кедендік төлемдерді төлеуді қамтамасыз ету әдісі болып табылмайды:

А) мүлік кепілі;

В) банкілік кепілдеме;

С) тапсырушылық;

D) кепілақы;

Е) қамсыздандыру келісімі.

 

$$$ 327

Төмендегілердің қайсысы кеден декларациясы ретінде толтырылмайды:

А) транзиттік декларация;

В) тауарға декларация;

С) салық декларациясы;

D) жолаушының кедендік декларациясы;

Е) көлік құралдарына декларация.

 

$$$ 328

Нотариус міндетті:

А) ғылыми, педагогикалық және шығармашылық қызметпен айналысуға;

В) мәміле, арыз және басқа құжаттардың жобаларын құрастыруға;

С) құжат көшірмелерін дайындауға;

D) нотариалдық әрекеттер жасау мәселесі бойынша ақыл-кеңес беруге;

Е) кәсіби этиканы сақтауға.

 

$$$ 329

Мүлікті иелену және пайдалану құқығына сенімхатты куәландырған нотариалдық әрекеттерді жасағаны үшін жеке нотариус қандай мөлшерде ақы алады?

А) 3 АЕК(айлық есептік көрсеткіш);

В) 2 АЕК;

С) 5 АЕК;

D) 7 АЕК;

Е) 10 АЕК.

 

$$$ 330

Елді мекенде нотариус болмаған жағдайда, аудандық маңызы бар қала, елді мекен, село, ауылдық аймақтың әкімі аппаратының лауазымды тұлғасы қандай нотариалдық әрекетті жасауға құқығы жоқ?

А) арыздардағы қолдардың шынайылығын куәландыру;

В) сенімхатты куәландыру;

С) құжаттардың көшірмелерінің дұрыстығын куәландыру;

D) мұраға қалдырылған мүлікті қорғауға байланысты шара қолдану;

Е) өсиетті куәландыру.

 

$$$ 331

Адвокат құқылы:

А) көмек сұраған тұлғаға кез-келген заңи көмек беруге;

В) өзінің кәсіби міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және адвокаттардың кәсіби этикасы Кодексінің нормаларын сақтауға;

С) өзінің кәсіби қызметінде ұйымның және адвокатура қызметінің қағидаларын басшылыққа алуға;

D) өзінің кәсіби біліктілігін үнемі көтеріп отыруға;

Е) көмек сұраған тұлғаның рұқсатынсыз оған заңи көмек берген кезде белгілі болған мәліметтерді жарияламауға, құпияда сақтауға.

 

$$$ 332

Адвокаттар коллегиясының жоғарғы органы қалай аталады:

А) адвокаттар коллегиясы Президиумы;

В) коллегия мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы);

С) адвокаттар коллегиясы президиумының төрағасы;

D) тексеру комиссиясы;

Е) бақылау кеңесі.

 

$$$ 333

Адвокаттық контораның түрі:

А) ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік);

В) қоғамдық бірлестік;

С) мекеме;

D) қазыналық кәсіпорын;

Е) ассосациялар.

 

$$$ 334

Ішкі істер органдарының лауазымды тұлғалары өздерініңқұзыреттері шегінде жүктелген міндеттерін орындау үшін құқылы:

А) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын құқыққа қарсы қолсұғушылықтан қорғауға;

В) алдын ала тергеуді іске асыру, анықтау жүргізуге;

С) алдын алу, анықтау, қылмысты ашуға;

D) нашақорлық және есірткі бизнесімен күрес бойынша аймақтық комиссиялардың қызметін реттеуге;

Е) қылмыс жасалғанда және әкімшілік құқықбұзушылықта сезікті азаматтың жеке басын куәландыратын құжаттарын, сонымен бірге ішкі істер органдарының бақылауына жүктелген, өзге де белгіленген тәртіпті сақтауға қажетті басқа да құжаттарын тексеруге.

 

$$$ 335

Ішкі істер органдарының жүйесіне кірмейді:

А) қаржы полициясы;

В) криминалды полиция;

С) әкімшілік полициясы;

D) әскери-тергеу органдары;

Е) Ішкі істер Министрлігінің әскери полициясы.

 

$$$ 336

Қазақстан Республикасы Ішкі істер Министрін қызметке кім тағайындайды және босатады?

А) ҚР Мәжілісі;

В) ҚР Үкіметі;

С) ҚР Парламент Сенаты;

D) ҚР Президенті;

Е) ҚР Премьер-министрі.

 

$$$ 337

Қазақстан Республикасы экономикалық қылмыстар және сыбайлас жемқорлықпен күрес Агентствосын (қаржы полициясын) басқарушыны қалай атайды?

А) басқарушы;

В) директор;

С) құзыретті тұлға;

D) бастық;

Е) төраға.

 

$$$ 338

Қазақстан Республикасы экономикалық қылмыстар және сыбайлас жемқорлықпен күрес Агентствосының (қаржы полициясының) аймақтық органы қалай аталады?

А) комитет;

В) департамент;

С) бөлім;

D) басқарма;

Е) коллегия.

 

$$$ 339

Ұлттық қауіпсіздік органдары оларға жүктелген міндеттерді орындау үшін құқылы:

А) жалпы және арнайы жедел-іздестіру іс-шараларын, криминалистикалық-сарапшылық зерттеулер жүргізуге, Қазақстан Республикасы азаматтарын Ұлттық қауіпсіздік Комитетінің Төрағасының бекіткен тәртібімен ерікті негізде штаттан тыс қызметкер ретінде жұмысқа алуға;

В) Қазақстан Республикасы Президентіне, Қазақстан Республикасы Парламентіне, Қазақстан Республикасы Үкіметіне елдің қауіпсіздігіне төнген қауіп жайлы ақпарат беруге;

С) Қазақстан Республикасы «Ішкі барлау» туралы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы о ның мүддесіне орай барлау қызметін жүзеге асыруға;

D) Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне зиян келтіруді мақсат тұтқан арнайы органдардың және шетел ұйымдарының, сонымен бірге жеке адамдардың барлау қызметі және басқа да бағыттарды анықтау, алдын алу, болдырмау бойынша қарсыбарлауды жүзеге асыруға;

Е) Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі мен біртұтастығын бұзу, конститутциялық құрылысын күштеп өзгертуге бағытталған лаңкестік және басқа да әрекеттерді анықтау, алдын алу және болдырмауға.

 

$$$ 340

Ұлттық қауіпсіздік органдарына қызметке ерікті негізде Қазақстан Республикасы азаматтары қай жастан алынады:

А) 18 жастан;

В) 20 жастан;

С) 21 жастан;

D) 23 жастан;

Е) 25 жастан.

 

Тақырыптардың аталуы
Мемлекеттің негізгі түсініктері мен санаттары
Құқықтың негізгі түсініктері мен санаттары
Конституциялық құқық негіздері
Әкімшілік құқық негіздері
Азаматтық құқық негіздері
Кәсіпкерлік құқық негіздері
Қаржы құқығы негіздері
Салық және инвестициялық құқық негіздері
Қылмыстық құқық негіздері. Қылмыстың негізгі түсінігі
Жазаның негізгі түсініктері
Қылмыстық іс жүргізу құқығы. Азаматтық іс жүргізу құқығы
Еңбек құқығы негіздері
Отбасы және мұрагерлік құқығы негіздері
Экологиялық құқық негіздері.
Халықаралық құқық негіздері

 

Сұрақтың нөмірі Тақырып нөмірі Күрделілік деңгейі (1,2,3) Дұрыс жауабы (А, В,С,D,Е)
А
D
B
C
E
A
E
B
E
B
A
B
D
E
C
A
B
E
C
A
C
C
D
A
E
B
C
A
C
E
A
B
C
A
C
D
B
C
D
A
C
A
D
C
C
B
C
D
D
D
D
D
B
C
А
B
B
A
C
E
D
B
A
C
C
B
C
E
E
B
C
C
B
A
A
C
A
B
E
D
A
D
A
A
C
C
A
C
E
D
D
B
E
A
C
D
C
A
B
C
B
A
B
C
B
A
А
A
E
A
A
C
B
B
A
B
C
E
A
C
E
A
B
D
A
A
C
C
A
А
A
Е
D
Е
D
A
A
B
A
A
С
E
B
A
Е
D
E
A
A
C
В
A
A
E
C
C
В
A
C
A
B
D
E
C
A
E
B
C
D
A
B
A
C
B
С
A
E
B
D
E
C
C
A
C
E
A
C
E
B
D
B
B
E
A
D
C
C
A
E
A
B
C
D
A
D
B
A
D
E
C
E
D
A
C
D
B
C
E
C
E
D
B
D
E
E
E
A
A
E
D
E
E
E
A
D
A
C
E
D
D
A
B
A
B
B
D
B
D
D
D
B
B
C
A
А
C
A
E
C
B
E
E
B
D
A
A
A
D
C
C
D
D
E
D
C
B
B
A
D
D
В
D
Е
С
С
D
Е
А
С
Е
E
E
D
A
C
B
Е
E
С
С
А
А
D
С
В
В
С
Е
D
С
Е
С
А
С
В
D
Е
С
Е
А
А
А
Е
В
С
D
С
Е
В
D
А
В
С
Е
А
D
Е
В
А
А

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 508

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!