Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Загальна характеристика античного театру й античної трагедіїВ класичний період давньогрецької літератури складається нова складна літературна форма з особливою роллю в духовному житті людства взагалі - це драма. Термін «драма» у перекладі із грецького означає «дію». Зміст не випадковий. Цей термін відбиває сутнісну сторону явища. Драматичний твір якісно відрізняється від інших літературних форм. Життєві події розкриваються не через розповідь автора, а через учинки й мову героїв. Життя відтворюється дією, а не розповіддю. Драма - дуже складна синтетична єдність, що складається з ряду елементів. Основними елементами в драмі є дія й діалог, через які безпосередньо розкриваються події, характери, думки й почуття.

Невід'ємною частиною драми був хор. Він співав під музику й танцював. Давньогрецька драма нагадувала оперу або ораторію. Драматург сам писав музику. У драмі на перший план (на відміну від епосу) висувався герой, людина, а не подія. Драма будується на напруженому зіткненні сил, на гострих конфліктах. Герой античної трагедії вступає в конфлікт із долею, з богами, із собі подібними, намічається конфлікт із суспільством - 5 вік до н.е.

Театр завжди розвивається в гострі соціальні моменти епохи. Утвердження поліса, греко-перська війна, де греки перемогли, тому що лад їхнього життя був більш прогресивним. Хоча сюжети були в основному міфологічними, але поточні події теж відбивалися. У театрі обговорювалися всі події. Тирани сприяли розвитку театру, тому що в такий спосіб вони залучали народ на свою сторону.

Театру передувала подоба сценок в епосі (сварка Агамемнона з Ахіллом, Гектор і Андромаха). Але це не корінь трагедії. Корінь лежать у культах (релігійних і міфологічних) на честь бога Діоніса: дифірамби й елевсінські містерії. Кора - іпостась зерна - елевсінські містерії, усе обставлялося дуже пишно. Дуже багато містики в обрядах. У перший обрядовий рівень були посвячені всі, у храмі участь у церемонії брали обрані, а третій рівень у підземних приміщеннях храму взагалі невідомий нам. Головним богом - хоронителем театру був Діоніс. Він символізує не тільки культ вина, але й принцип життя й принцип трагічного існування людини й всесвіту. Діоніс тіснить культ Аполлона - культ аристократів. Самі театральні вистави народжуються з дифірамба. Аристотель відзначав це.

За переказами, перший дифірамб придумав Оріон. Але до нас дійшли тільки дифірамби Вакхіліда. Антропоморфізм богів давав більші можливості для театру. До нас дійшло сім трагедій Есхіла, сім Софокла й сімнадцять Евріпіда. Зате до нас дійшли переліки трагедій. Що цікаво, про Діоніса не написано жодної п'єси. Цей факт намагався пояснити Фрідріх Ніцше, німецький філософ: раз для стародавніх греків Діоніс являє собою узагальнений трагічний принцип, зведений в абсолют, та й всі п'єси, таким чином, про Діоніса - все це його муки в різних втіленнях.

Театр не був справою буденною. Вистави йшли тільки три рази на рік у свята Діоніса. Починався сезон святом Антестерії (свято квітів). Це кінець лютого - початок березня. На них співалися не тільки трагічні пісні, але й веселі. Юрба, що виконувала такі пісні, називалася коммос. Був ще один жанр - сатирівская драма. Стародавні греки піклувалися про виховну функцію театру. Кінець березня - початок квітня - це Великі Діонісії, ядро, театральні змагання. Змагання по-грецьки - агон. Все життя в Древній Греції було підлегле агональному принципу. Театральні вистави йшли за принципом агонів - змагалися три трагіки. Вони з'являються на грані 7-6 століття, регулярно вводяться при Пісістраті в 6 столітті. Перше справжнє змагання відбулося в 64 олімпіаду, між 536 й 532 роком до нашої ери. На Великих Діонісіях зазвичай давали прем'єри або найкращі п'єси. Другий агон - Малі (Сільські) Діонісії. Це кінець жовтня - листопад. Прем'єр у них не давали, а повторювали те, що вже було. Третій агон – найбільш тяжкий час, січень - початок лютого, голодний час. Ці вистави називали Ленеї - це один з епітетів Діоніса, що значить «звільняючий».

Театр був державною установою. Ті, хто підготовляв його матеріальну сторону, називалися хореги. Іноді вони розорялися, тому що театр був справою дорогою, але ніколи не відмовлялися від цієї почесної посади. Час вистави особливий, життя в полісі тоді текло зовсім по-іншому: припинялося діловодство, відпускалися ув'язнені, відпускалися боржники. Спочатку грошей за театр не брали, потім стали стягувати небагато по майновому цензу (чим багатша людина, тим дорожче). Бідним давали на театр гроші (теорікон).

Вистави починалися проагоном - приносили жертви Діонісу, спочатку навіть людські. Потім виводилися хори. У кожного трагіка повинна була бути представлена тетралогія: трагічна трилогія й сатирівська драма. Змагання йшли три дні. Були судді, центральне місце серед яких займав жрець Діоніса. Перше місце нагороджувалося вінком із плюща. Трагіки й актори користувалися незвичайною пошаною. Софоклу, наприклад, підносилися почесті як героєві.

Слово «театр» від дієслова «дивлюся». Найдавніший театр складався із круглої втоптаної площадки, у центрі якої перебував жертовник Діонісу, довкола нього ходив хор. Ця площадка називалася «орхестра», від дієслова «танцювати». Місця для глядачів ішли підковою - півколом, ділилися проходом на дві частини. Підкова ділилася на клини для проходу. На орхестрі розташовувалася скена (у перекладі - намет), у ній переодягалися, зберігали реквізит, створювали шуми. Поступово скена стала мала, до неї прибудували параскени. Передня частина скени прикрашалася, Проходи називалися паради.

Спочатку їх будували дерев'яними на пустирях, потім стали робити на схилах. У грецькому театрі головне - акустика. Всі актори грають у масках. Маска має велике значення. Зміст твору - це завжди міф, причому відомий усім. Але греків цікавив не результат, а мотивування дії. Мотиви мінялися. Трагіки повинні були бути винахідливими. Маска виконувала дві функції: відразу уводила в суть справи й створювала ефект незвичайності. Актор грав на високих дерев'яних сандаліях - котурнах. Маска давала типаж - жертва, цар, убивця. Ще одна функція - посилення голосу і його видозміна. Хор у трагедії - 12-15 чоловік, виступав як щось неподільне, як колективний герой. Хор - оповідач, коментатор, займав центральне місце в оповіданні. Акторів могло було бути тільки троє, а спочатку взагалі один - протагоніст (перший, що відповідає), що виділився із заспівувача хору. Другий, що відповідає - девтерагоніст, його ввів Есхіл. Вони могли конфліктувати. Софокл увів третього актора - тритагоніста, це вершина грецької трагедії. Більше не можна - глядачі могли розосередити свою увагу. Було регламентована й кількість дійових осіб - не більше шести.

Чого домагалися греки? Головне завдання театру - катарсис (очищення). Очищення від страстей, що терзають людину. Він повинен був вінчати трагедію. Загибель героя не повинна була бути безглуздою. Вищий зміст - зіткнення суб'єктивних обставин й об'єктивної закономірності. Перше - це герої, друге - вищий закон олімпійських богів, доля. Перемагає завжди доля, хоча герой і шляхетний. Греки вважали, що скрізь повинна була бути гармонія, а виступ героя порушує гармонію, розплата за це - життя. Герой найчастіше гине, і глядачі йому співчувають. Жити завжди залишаються спокійні, пасивні.

Трагедії починалися парадом - піснею хору, що йде по орхестрі. У пізніший час він змінився прологом - це все до першої пісні хору, зазвичай розповідь, експозиція. Потім ішов стасім - пісня стоячого хору. Потім епісодій – поява протагоніста. Потім ішло чергування стасимів та епісодіїв. Епісодій закінчувався комосом - спільною піснею героя й хору. Вся трагедія закінчується ексодом (відходом) - піснею усіх.

За переказами, першим драматургом був Феспід, потім Фрініх, але вони до нас не дійшли. Трилогії писалися, тому що дія давалася важко, намагалися зберегти в такий спосіб правдоподібність.

 

Творчість Есхіла.

Роки життя: 525-456 р. до н.е. Есхіл тенденційний. Він славить зародження еллінської демократії, еллінської державності. Епоха перемоги в греко-перській війні - перемогу принесла єдність, не державне, а духовне - еллінський дух. Есхіл славить еллінський дух у своїх творах. Ідея волі, перевага полісного способу життя над життям варварів. Есхіл – співець еллінського демократизму. Написав 120 п'єс. Есхіл має відношення до елевсінських жерців і містерій. Епітафію Есхіл написав для себе заздалегідь. Ідеальний грек, громадянин, драматург і поет. Тема патріотичного обов’язку. Есхіл - єдиний трагік, п'єси якого ставили після його смерті. Трагедія «Прохачки» заснована на міфах про данаїд - на цьому прикладі він освоює проблему шлюбу й родини. Кожною деталлю трагедія Есхіла славить закони грецького поліса. Парки й хори, що змінюють один одного, різко контрастні, глядач від цього в напрузі.

Уривок із трилогії «Перси» 472 рік. Серединна частина - гігантський плач перських царівен по полеглих персах. Перси - гідний супротивник. Але вони програли, тому що порушили міру, захотіли занадто багато данини із греків, спробували підірвати їхню волю. Трагедія закінчується потужним плачем - треносом.

«Прометей-вогненосець» - перша частина.
«Прометей прикутий» - друга частина.
«Прометей звільнений» - 3 частина.

Прометей в Есхіла персоніфікує творчі здатності людини в боротьбі із природою. Блага цивілізації здатні викликати жертви на шляху.

Герої Есхіла мовчать настільки довго, скільки це можливо. Прометей приносить людям вогонь знань.

Віра в олімпійських богів в Есхіла поставлена під сумнів: Зевс несправедливо чинить із Прометеєм, Іо.

Центр ваги перенесений на героя, але герой не індивідуалізований.

«Фіванська трилогія», «Семеро проти Фів» - боротьба між синами Едіпа за владу над Фівами. Спроба створити характер.

«Орестея» - 458 рік до н.е. Кожна із вхідних у трилогію драм - невід'ємна частина цілого. Доля роду Танталідів - Атрідів. Рід - неподільне ціле. Перша трагедія - «Агамемнон» - повернення з-під Трої. Друга трагедія - «Хоефори» - жінки, що приносять надгробні жертви. Третя трагедія - «Евменіди». Між діями в першій і другій трагедії - 7 років. «Евменіди» - суд над Орестом. Ерінії за законами матріархату карають його. Афіна - патріархальна богиня.

Есхіла переймають масштабні події і явища. Персонажі Есхіла монументальні. Немає буденності. Перипетія - перехід від існуючого до протилежного. Есхілу важко давалася дія - прийом - огляд зі стіни.

 

Творчість Софокла.

1496-1406 р. до н.е. Життя Софокла - між Греко-перською й пелопонесською (міжусобною) війнами. Перикл - стратег. Тридцять років афінського життя - «вік Перикла». Час Софокла пов'язаний з діяльністю Перикла. Перикл: ідея «еллінського духу», дух варто виховувати. Архаїчна комісія з перебудови Афін - Фідій. Зведено Акрополь. Вид Афін повинен був вражати вже з моря. Пропілеї (16-12 вв.) - криті галереї, щоб піднятися на Акрополь. При Периклі Афіни – найосвіченіше місто, грамотні були всі вільні жителі міста. Естетичним вихованням громадян займалася інша комісія - «театральна».

Етико-естетичне кредо класичної Греції сформульоване Периклом - надгробна промова над полеглими воїнами: «Ми любимо красу, поєднану із простотою, і любимо освіченість, не страждаючи слабкістю духу». Все повинне бути природно. Простота пов'язана з гармонією, симетрією.

Грекам не властива рефлексія. Еллін - істота цільна. Грек епохи Перикла вірив в одну єдину об'єктивну істину - у богів.

Рівновага духу - коротка мить в історії Греції. Творчість Софокла - внесок у створення ідеалу гармонійної особистості (людина прекрасна і фізично й розумово). До нас дійшло 120 п'єс. 24 перемоги в театральних агонах. 468 р. до н.е. - перша перемога над Есхілом.

Софокл: хор перестає бути героєм, він виразник загальної думки. Софокл уводить третього актора (дія вже показується, а не описується). Софокл показує дію, руйнуючи в такий спосіб принцип трилогії.

Творчість Софокла - якісний стрибок у порівнянні із драматургією Есхіла. Для Есхіла окрема людина нічого не варта, тільки рід. Людина в Есхіла лише представник роду.

Софокл - увага до долі окремої людини. Софокл: зіткнення героїв має на увазі зіткнення певних суспільних сил. Зіткнення доходить до такого розжарення, що приводить до загибелі однієї зі сторін. Герої Софокла - «люди, якими вони повинні бути» (Аристотель), шляхетні, піднесені.

У зв'язку із трагедіями Софокла Аристотель уводить поняття «трагічний герой» (втілює істотні для розвитку суспільства прагнення, завжди діє на благо суспільства, але може помилитися у своєму трагічному невіданні, благі цілі трагічного героя можуть приводити і його, і інших до загибелі).

Воля й розум людини незначні в порівнянні з волею й розумом божим. «Аякс», «Філоктет», «Електра» - трагедії троянського циклу. «Антігони», «Цар Едіп», «Едіп у Колоні» - трагедії фіванського циклу. Назва дається по хорі - про Геракла - «Трахінянки». Питання про людину, її волю й долю. Як не велична людина, вона постійно у своїй гордині порушує міру, світову міру - гармонію, установлену олімпійськими богами.

Психологічна характеристика образу: всі люди різні, різна психологічне мотивування вчинків людей. Дуже часто в лихах людей винні риси їхні характери.

Принцип трагічної іронії: герой Софокла активний (активніший, ніж герой Есхіла), активно противиться своїй долі, але не йде від неї, а. навпаки, наближається до неї.

Характер героя багато в чому визначає його долю. Чи винна людина, що зробила вчинок через незнання? (Сократ, Платон).

Едіп сам стратить себе за мимоволі зроблену провину. Софоклу цей учинок (самострата) здається правильним.

«Едіп у Колоні». Боги, бачачи страждання Едіпа, вирішують над ним зглянутися. Місце, де вмирає Едіп, буде священним. Едіп умре поруч із Афінами. Діалог Тезея (блискучий герой) і Едіпа (сліпий, всіма гнаний старець). Думка Тезея: Едіп-злидар, Тезей-цар, але перед богами вони рівні, вони лише іграшки. Едіп ні в чому ні винуватий, боги посміялися над ним.

 

Творчість Евріпіда.

Протиріччя в полісному ладі. Пелопонесська війна - каталізатор для протиріч, вона підриває єдність поліса. Століття Софокла й Перикла відійшло у минуле, людина змушена вирішувати протиріччя індивідуально. Ішов розвиток самосвідомості особистості, усвідомлення цінності кожної особистості. Це приводило до конфлікту з полісною ідеологією.

Евріпід - останній великий трагік. У нього всі риси суперечливості того часу. Ми бачимо, насамперед, прояв індивідуалістичної настроєності суспільства, кризу традиційного міфологічного світогляду. Це приводить до зміни ідеології - поліс іде до свого кінця, це відчувається у творах Евріпіда.

Розвивається наука, хоча різниця із Софоклом усього десять років. Поштовх цьому дав Перикл. Перикл запрошував всіх мудреців в Афіни (Протагор, Анаксагор, Демокрит, Геродот, Гераклід: «Не можна двічі ввійти в ту саму ріку. Все тече, усе змінюється»). Найбільш сильні враження зробили відкриття в медицині - Гіппократ: кожна хвороба має свою причину. Потрясіння Афін: лікуються не тільки фізичні, але й сердечні хвороби.
Крім Гіппократа на зміну ідеології й взаємини громадян поліса один з одним вплинули вчення софістів. Вони вчили логіці думки. Логіка була потрібна скрізь. Софісти були затребувані, але їх не любили. Навіть назва «софісти» значить «мудренькі». Зневага, тому що вони брали багато грошей за свої заняття, але саме головне - для софістів не існувало об'єктивної істини, що підривало основи поліса. Афоризм: «Про кожну справу може бути висловлено дві протилежних думки». Греки не розуміли цього, для них не існувало компромісів. Це згубно для полісів. Софісти ратували за індивідуальне виховання. Софісти вчили, що всі люди рівні. Майже завжди вони були атеїстами. Софіст Протагор проголошує людину мірою всіх речей. Ясно, що поліс доживає останні дні – його кризу показує Евріпід: критичне відношення до міфу, повна занедбаність людини у світі.

Евріпіда не любили в Афінах, тому що він вказував на їхні недоліки. Над ним знущалися, наприклад, Аристофан у своїх комедіях. Аристофан називав його сином торговки зеленню й крамаря, але Евріпід одержав блискучу освіту, його вчителями були софісти, які вимагали високої плати за заняття, у нього була найкраща бібліотека в Афінах - усього цього не могло бути в простого сина крамаря. Глузували із зовнішнього вигляду, що дає Аристофан, але він не відповідає дійсності, тому що зберігся портрет Евріпіда.
Він написав близько 90 п'єс. Тільки чотири рази здобуває перемогу в театральних агонах при житті й один раз після смерті. Після смерті відразу стає популярним. До нас дійшло 17 п'єс цілком.

Кінець життя провів у Македонії - його запрошує дід Олександра Македонського, у Македонії його любили всі. Є версія, що Олександр почав завойовувати Грецію, тому що вловив у його п'єсах дух розпаду. 480-406 - роки життя.

Театр Евріпіда - енциклопедія розумового руху Греції п'ятого століття. Більше жоден драматург не звертався до цього. Філософські погляди даються в розвитку. Його називають «філософом на сцені», «найтрагічнішим» - це приводить до зміни характеру конфлікту в трагедіях Евріпіда. Той завжди був обумовлений взаємодією суб'єктивних прагнень й об'єктивних закономірностей, тобто богів. Герой втручається в об'єктивні закономірності й порушує гармонію, він буде покараний. Смерть такого героя в результаті несла грекам катарсис. Приклад його повчальний. Герої Евріпіда теж страждають і гинуть. Але об'єктивної закономірності не існує. Виходить, страждання й загибель героїв безглузді, безпросвітні. Конфлікт: або зіткнення суб'єктивних рівних волею людей, або зіткнення людини із собою - рефлексія. Протиріччя душі - найтрагічніше. Греки рефлексії не знали. Катарсису не було, герой гинув безглуздо. Навіть якщо й з'являються боги, то вони умовні персонажі. Евріпід у своїх трагедіях заміняє первинну перипетію інтригою. Перипетія - перехід від сьогодення до протилежного, викликана волею богів. Інтрига - ведеться самою людиною у своїх інтересах, обумовлюється його бажаннями. Інтриг може бути багато. Іноді у фіналі трагедії Евріпіда неможливо було прийти до якого-небудь висновку, тому наприкінці часто з'являється який-небудь бог, що просто повідомляє свою волю. Приклад: Кастор і Полідевк. Але новаторство не тільки в цьому. Зміна трагічного конфлікту позначається на зміні жанрової природи творів Евріпіда. Насамперед, він писав трагедії, але незвичайні, тому вони називаються або «психологічні трагедії» або «патетичні драми». Друге - соціально-побутові або сімейні драми: «Алкеста», «Єлена», «Іон».

Соціально-побутова драма зображує людей звичайних, не героїв, нічим не видатних. Навіть якщо використовується міф, то від цього міфічного героя залишається тільки ім'я. Завжди є наявним елемент комічного, завжди благополучна розв'язка. Перша збережена п'єса - 438 рік - «Алкеста». Сюжет відкривав воістину більші можливості для створення класичної трагедії. У пролозі ми довідаємося історію Адмета, у якого служив Аполлон, той дозволив йому вмовити кого-небудь умерти замість нього. Ніхто не хоче вмирати за Адмета: ні раби, ні батьки - тільки молода дружина Алкеста. Вона бере з Адмета слово, що той не приведе в будинок мачуху. Евріпіду вдалося показати людину з роздвоєною свідомістю. Трагікомічна сцена над трупом. З'являється п'яний Геракл, Адмет приймає його. Один старий раб соромить Геракла за гучні веселощі. Той розуміє жертву Адмета, хоче йому допомогти, опівночі пролазить у склеп, ловить Танатоса, той віддає назад душу. Геракл приводить її до Адмета, усе закінчується добре. Адмет - двоїста фігура, не можна визначити його як гарного або поганого.

«Електра» - є й у Софокла, і в Евріпіда.. У Софокла питання про моральність убивства матері не стоїть, тому що олімпійці вже винесли вирок. В Евріпіда теж не стоїть питання - це а пріорі аморально.

Евріпід руйнує жанр класичної трагедії. Ще один момент: в Евріпіда в трагедіях з'являється характер, що розвивається. Особливо очевидно це в трагедії «Іфігенія в Авліді». Глядачі вірять в еволюцію образу героїні.

Улюблений образ Евріпіда - Медея. П'єси про неї успіху не мали. Евріпіда займала динаміка пристрасті й почуття. Жіночий образ, вважав Евріпід, дає більше матеріалу. Жінки живуть природно й щиро. Уперше такий образ з'являється в поемі «Пеліади». Дія відбувається відразу після того, як Медея допомагає Ясону добути золоте руно. Медея - особливий образ, незрозуміло її походження - східне, іноді навіть передбачається арійська кров, з погляду греків вона - варварка. Вона в спорідненні з Геліосом, родичка Гекати. Мстить - вручає Пеліадам 12 кинджалів, щоб вони вбили свого батька. Її виганяють. Живе разом із чоловіком у Коринфі. Ясон не домагається в Коринфі влади, про це друга трагедія «Медея» - 431 рік. Ця трагедія викликала бурю протесту. По-перше, у ній Медея сама вбиває своїх дітей, у той час як вважалося, що їх убили корінфські жителі - тепер корінфян обвинуватили в хабарі для того, щоб Евріпід обілив їх перед нащадками. Це трагедія не про ревнощі - а такого греки зрозуміти не могли. У пролозі - годувальниця й педагог намагаються сказати, що передчувають лихо в будинку Медеї. Потім з'являється сама Медея, але вона не охоплена ревнощами. Вона вражена тим, що обмануто Ясоном, це й причина трагедії. Ідея помсти народжується не відразу. Греки вважають домом родину. Розмова Ясона й Медеї ведеться в саркастичних тонах. З'являється цар Егей, тоді Медея розуміє, що головна цінність для чоловіка - це діти. Тому вона вбиває Главку (наречену Ясона) і дітей. Фінал: Медея на колісниці із драконами рятується, а Ясон повалений.

Евріпід не тільки міняє зовнішній вигляд трагедії, але й привносить нову тематику. Уперше ним піднімається любовна тематика. «Іполит» - 434 рік до н.е. Боги тут злочинці, роблять безглузді вчинки. Ця трагедія мала успіх, але її довелося двічі переписати. Сюжет відомий й у Біблії - варіант сюжету про підступну дружину. В Евріпіда Федра (друга дружина Тесея) любить свого пасинка, але публіку шокує те, що вона сама йому в цьому зізнається. Потім Евріпід це змінив. «Іполит» виграв у агоні. Улюблений афоризм Евріпіда «Нічого надміру». Порушення його героями веде до їхньої загибелі. Іполит - син Тесея від першого шлюбу з амазонкою. Трагедія відкривається прологом, де Афродіта говорить, що скривджено Іполита, тому що той увесь час проводить із Артемідою. Афродіта насилає на Федру пристрасть до Іполита. Пристрасть і холодність - Афродіта й Артеміда. Федра й Іполит, Афродіта й Артеміда ніколи не з'являються на сцені одночасно. Федра при смерті, причина - любов, годувальниця вирішує розповісти всі Іполиту. Його попереджають, що почуття не повинні бути надміру. Федра боїться, що Тесей уб'є її дітей. Вона вирішує вбити себе, а в руці залишає записку, де обвинувачує Іполита в домаганнях. Тесей виганяє й проклинає Іполита. Той гине. Потім з'являється Артеміда, що говорить, що Іполит не винуватий у цій трагедії. Багато варіацій. Взаємовиключні початки не зустрічаються на сцені.

Древні критики характеризували Евріпіда як найтрагічнішого філософа на сцені. Слава знайшла його в Македонії тільки після смерті.

 

Творчість Аристофана.

Комедія - це друга галузь грецької драми. Після трагедії, комедійні змагання одержали дозвіл на Великих Діонісіях в 486-484 р. до н.е. Комічне – найбільш важко визначувана категорія естетики (Умберто Еко «Ім'я рози». Поетика Аристотеля). Середньовічні філософи робили висновок, що Аристотель про комедії не писав. Існують легенди, що є друга захована частина поетики Аристотеля. Бєлінський зауважує, що сміх завжди прагне виявити невідповідність між внутрішнім і зовнішнім.

Антична комедія писалася на злобу дня, це справа нелегка й серйозна. Антична комедія - гостро політична, філософська, почасти ідеологічна. Джерела комедії у святах Діонісіях - «комос». Пісні комосу малопристойні. Іноді вони носили особистий характер, що було заборонено. Хор у комедії носить негарні маски й одяги. З фольклорною традицією комедію пов'язує боротьба старого й молодого - немає середнього віку. Перемагали молоді. Елемент карнавального дійства - «останні так будуть першими». Під час ігор раби мінялися місцями з панами. У жанру древньоаттичної комедії – свої попередники - фольклорна дорійська драма (виникла в Мегарах) і літературна сицилійська комедія. Фольклорна дорійская драма - карикатурні примітивні сценки, без хору, часто пародії, сюжету немає. Літературна сицилійська комедія - п'єса із цільною закінченою дією, немає хору, часто пародіюються міфи. Вплив міма. Мім - це сценка з натури, з повсякденного життя, з упором не на сюжет і дію, а на відтворення характерних рис представників професій. Об'єктом зображення в древній аттичній комедії міф не був. Авторів переймала злободенна політика, викриття недоліків, включала повну волю особистого глузування. Аристофан знущався з Евріпіда, Сократа. Прийом - карикатура, шарж, пародія й гротеск на грані фантастики. Древня аттична комедія не індивідуалізувала персонажів. Маски: вчений-шарлатан, хвалькуватий воїн, блазень, паразит-нахлібник.

Сюжет древньоаттичної комедії носить фантастичний характер. Пропонують утопічні виходи зі сформованої ситуації. Комічний хор перевершував трагічний - 24 чоловіки, розділені на два ворогуючі півхори. Пролог, потім парад, у центрі - комічний агон, словесна суперечка головних діючих осіб і двох півхорів. Агон ділився на дві частини: у першій частині перемагала неправда, після чого був антракт - парабаса. Актори йшли, хор знімав маски, звертався до глядачів і намагався пояснити, що відбувалося. Друга частина - перемагала справедливість. Парабасою перші комедії ніби розділялися на дві дії. Потім друга парабаса. Розквіт комедії збігається з підйомом громадського життя в другій половині п'ятого століття. Древня аттична комедія змінюється середньою комедією через поразку в пелопонесській війні. Ніяких політичних комедій до нас не дійшло. Відродження комедії наприкінці четвертого століття – ново аттична комедія. Зовсім не схожа на древню, запозичить багато з Евріпіда. Поділ на три галузі: комедія випадків, характерів й інтриги.

Аристофан (450-384 р. до н.е). Літературна діяльність - 427-388 р. Його життя доводиться на пелопонесську війну. Був людиною середнього статку, ідеалом для себе обирає образ середнього селянина - має рабів, але й сам працює. Аристофан вимагає підписання миру. Поліс уже себе зжив, але Аристофан усе ще прославляє його. Наука зробила крок вперед, а Аристофан наполягає на богах. Була необхідність реорганізації збори. Потрібно було змінити освіту. Люди різні, не можна всіх виховувати однаково. Аристофан не може затримати розвиток, хоча й намагається.

Написав 40 або 44 комедії, до нас дійшло 11. Був запасливий, дві комедії заповів синові.

1) 427-421 р. яскраво-політичні комедії, носій викривального начала - хор, персонаж зла має реальний прототип, узгоджується з маскою. «Вершники», «Оси», «Хмари», «Світ».
2) 414-405 р. Зникає особиста спрямованість. «Птахи», «Лісістрата», «Жаби».
3) 398-388 р. Аристофан наближається до комедії випадків, іде гротеск, карикатура. Намагається запропонувати утопічний варіант рішення насущних проблем.

«Вершники». Перший період творчості, злободенний. Проти війни, проти Клеона. Клеон - політик, демагог, дуже популярний, бездарний воєначальник. Ставити п'єсу побоювалися, костюмери й майстри масок відмовилися їх робити. Прем'єра могла скінчитися погано. Тут Аристофан ще й критикує сам афінський народ. Демос - тупий, сліпий, дурний, старий. У пролозі - слуги демосу - Демосфен і Нікей. Життя текло добре, поки не з'явився новий раб Кожум’яка-Пофлагонець. Шкіряне виробництво вважалося низьким. Батько Клеона володів шкіряною мануфактурою. З Пофлагониї надходили найбільш тупі й нахабні раби. Коли цей герой спить, Нікей і Демосфен крадуть пророцтво оракулів. У ньому написано, що влада цього раба скінчиться, коли з'явиться ще більш нахабний правитель. Ним стає Ковбасник – найбільш низька справа, ще гірше шкіряної. Кожум’яка проганяє Ковбасника. Отут старий Демос повинен вирішити, хто буде очолювати дім. Шкіряник і Ковбасник змагаються, хто краще нагодує Демоса. Фінал багатозначний, Ковбасник обіцяє омолодити Демоса, варить його в казані - той стає молодим - і зрештою з'являється в костюмі часів Греко-перської війни, що символізує силу греків у єдності. Комедія була прийнята.

«Хмари». Відрізняється від звичайних комедій. Присвячена культурній проблемі: виступає проти софістів і Сократа. Проблема виховання молоді. Афінянам вічні проблеми здавалися нудними. «Хмари» виявилися фатальними в житті Сократа. Викриття в безбожності, аморальності й розбещенні молоді. На суді як обвинувачення зачитувалася п'єса. Старий Стрипсіад стурбований сином - той грає на перегонах, спустив весь маєток. Стрипсіад довідується, що в Афінах є мислильня, хоче піти туди вчитися. Зустрічає там Сократа. Реальний Сократ не був таким смішним дурнем. Афіняни прощали Сократу його зовнішній вигляд за його думки. Завжди був готовий до бесіди – сократичної бесіди - приведення людини до висновку. В Аристофана Сократ - це дивак, що сидить у прив'язаному до крокв кошику. Цей Сократ вивчає всяку гидоту. Проблеми: якою частиною тіла дзижчить комар, вимірює крок блохи. Сократ переконує не вірити в Зевса. З'являється хор хмар, що говорить усякі дурниці. Аристофан все перебріхує. Стрипсіада виганяють із мислильні, але ідей вистачає, щоб позбутися від кредиторів. Відправляє туди сина. Відбувається суперечка між неправдою й правдою - насамперед про проблему виховання. Сократ і софісти вважали, що утворення повинне бути по схильностях. Аристофан називає це розбещеним. Закінчується усе ще одним агоном. І син, і батько йдуть на бенкет, але старому схотілося послухати Есхіла, а синові - Евріпіда. Син побив батька й аргументував це в дусі софістів. Стрипсіад бере сходи й смолоскип - підпалює мислильню.

Прямо суперечка з Евріпідом іде в комедії «Жаби». Це перша літературно-критична полеміка. Дві частини: 1) присвячена подорожі Діоніса в царство мертвих за театралами. Діоніс хоче забрати Евріпіда. Він пустодзвін, хвально, тугодум. Іде до Геракла, довідатися дорогу в царство мертвих. Діоніс відправляється туди пішки, бере свого раба Ксанфія. Бере в Геракла левину шкіру й палицю. Діоніса постійно б'ють через одяг Геракла. 2) Цар розповідає Діонісу історію про те, що вмер Евріпід і за ним пішла юрба маргіналів. До Евріпіда на троні поетів сидів Есхіл. Починається агон. На сцену виносяться ваги, на яких зважуються достоїнства й недоліки Есхіла й Евріпіда. Есхіл: великоваговий стиль, вплив на психіку людини. Він утверджує краще, тому що несе гомерівську спадщину в художню творчість. Евріпід глузує зі стилю Есхіла. Але в результаті Евріпід погоджується, що мова його трагедій легша, ніж есхілівська, але першість відходить Есхілу, тому що він патріотичний. Кінець: Діоніс виводить Есхіла.

Аристофана любили в Афінах. Його часто ставили. Люди його слухали, поважали. Але через півтора століття його забули. Нова комедія взагалі не використає досвід Аристофана. Аристофана визнають великим комедіографом, але ніхто не слідує його традиціям.

 

Грецька проза V-VI ст. до н.е.

Прозаїчні жанри з'являються пізніше поетичних. Справа не в легкості запам'ятовування цих текстів. Проза виникла тоді, коли суспільство перестало задовольнятися міфологічним поясненням світу, коли виник інтерес до знань. Емоційне пізнання світу можливе колективно, але наукове пізнання так неможливе.

Проза з'являється разом з ідеєю державності. Четверте століття - ідея єдності. Перші прозаїчні твори лежать посередині між мистецтвом і наукою. Історичні, філософські твори пишуться за законом художньої творчості, хоча стародавній грек розумів, що наука представляє факти, закономірності. Але стиль буяв метафорами, епітетами, порівняннями й т.д.

Грецька проза зароджується як історичне оповідання. З історичного оповідання виходять філософські оповідання, географія й риторика. Перші творці прози - логографи. Вони описували той світ, з яким зіштовхнулися греки-мореплавці. Римляни завойовували місцевість, а греки колонізували. Вони використали новели міського фольклору. Перші використані документи – щорічні списки посадових осіб міст. Логографи розділили сфери свого впливу: одні описували подорожі по суші (періоди), інші - морські (періпли). Логографи включали фольклор і легенди.

Гекатей - «Об'їзд землі» описує те, що вважає правильним сам. Включає й міфи, але не довіряє їм. Питання: звідки з'явився термін «історія»? Це від грецького дієслова «відати» - але відати на основі баченого. Історична наука виникає як вивчення людини й суспільства в розвитку. Друге питання: чому історія виникло саме в греків? Македонський прийшов у землі нести культуру, але там уже була. Але ніде не було історичного знання. Історичне знання може з'явитися тільки у вільного народу - це завжди концепція. А всі східні держави засновані на тиранії. А греки відносно вільні. Деспотія приводить до того, що життя суспільства залежить від життя правлячої родини. Греки відзначали поворотні події у своїй історії - троянська війна - інший підхід до літочислення. Архіви, протоколи підспудно були матеріалами для історії.

 

Геродот.

«Батько історії». 484 р. - Мала Азія. Прожив недовго, умер в 425 р. Єдиних чоловік, що об'їздив весь відомий населений простір. Знав багато мов. Відомий простір - ойкумена. Геродот наголошує на факти, а не на розповідь. У Геродота з'являється головне завдання історії - самопізнання для прогнозів на майбутнє. Назва праці «Історія». Вчені розділили на дев'ять частин по імені муз. Геродот розділив на дві частини. Перша частина: становлення перської монархії. Друга частина: події Греко-перської війни. До кінця він її не довів. Закінчив на звільненні Еллади й питанні куди перенести подальші воєнні дії. Простої початок: «От виклад праць Геродота...» Причини війни - чітка концепція. Головна причина - протистояння менталітету західного й східного. Геродот - європоцентрист. Вважає, що греки перемогли, тому що вони вільні. Змішання історика й міфолога: причини війни - викрадення жінок. Ідея: нічого надміру. Перси хотіли надміру, от і поплатилися. 1 частина присвячена перським державам й етнічним групам. Кожній групі передує логос, часто подібний до новели. Ознаки новели: коротке, драматичне оповідання, парадоксальність ситуації, включає діалог, кожне слово важливо, метафора, деталь, несподівана розв'язка. Геродот - перший. Що він включає в оповідання як історик? Природні умови, звичаї, дивини - зустрічається розповідь про скіфів, описується зіткнення Дарія й скіфів. Опис народу гір, голять голови - башкири. Геродот користувався послугами перекладачів, але мало їм вірив.

Тільки історики - Фукідід. 460-404. Нащадок Метіада. Легенда пов'язує Геродота й Фукідіда. Фукідід теж тримався фактів, але починає включати у свої твори документи. Фукідід описує пелопонесську війну, через неї він став ізгоєм у власній країні. Безглуздість війни. Фукідід або був убитий або втік до персів. У Фукідіда немає установки на розважальність, не художня спрямованість. Зате жахлива наївність - включає дослівні мови, яких не чув.

Ще один - Ксенофонт. 430-354. Вигнаний з Афін як учень Сократа. Продовжував опис Фукідіда. Невтішна для Афін характеристика. Супротивник демократії. Біжить у Персію. Там знаходить розуміння. Три праці: «Грецька історія», «Анабазис» - це військовий щоденник, написаний ніби від третьої особи грецького найманця в перській армії. Описано похід, повернення в Грецію найманців. Остання праця - «Виховання Кіра». Зображення його як ідеального монарха, романізована біографія. Надзадача - пошук виходу із принизливого для грека положення.

 

Ораторське мистецтво.

Історичні твори були дуже громіздкими й дорогими. Це була елітарна література. Поступово на перший план висувається ораторське мистецтво й риторика. Кращі зразки поширювалися серед греків. Цінувався не тільки зміст, але й форма. Роль риторики величезна через народні збори. Посібників було багато, але одним з найважливіших була «Риторика» Аристотеля. Відповідно до нього, риторика досліджує систему доказів у мові, її склад, композицію. Риторика пов'язана з діалектикою, наукою про закони людського мислення. У риториці Аристотель виділяє три види промов: дорадчі (політичні), судові й епідейктичні (урочисті). Найбільш важливими були політичні промови. Політичні рідко писалися заздалегідь, часто були імпровізацією. Майстер - Перикл. Промови його були повні ораторського пафосу, швидше за все він був гарним психологом. Сучасник: «Слова, сказані Периклом, застряють у душах слухачів, як жало бджоли, тому що сама богиня переконання Пейто сидить у нього на вустах». Початок ораторському мистецтву поклали софісти.

Великий теоретик і вчитель красномовства - Горгій із сицилійського міста Ліонтіни. Про нього відомо мало. Був проти Афін. 427 р. Горгія надіслали для врочистої промови. Він перший придумав розділити промову на певні частини, протилежні за змістом. Закінчення цих частин римувалися. Цей прийом назвали «горгієві риторичні фігури», а Горгію поставили золотий пам'ятник. Представником судового красномовства був оратор Лісій. 445-380, був дуже скромний. Написав 400 промов. Дійшло 34. Лісій стилем своїх творів відкриває полеміку як варто писати. Стиль Лісія одержує назву аттичний стиль красномовства. Його стануть протиставляти азіатському стилю. Аттичний - лаконічний, скупий, лапідарний стиль, не можна викинути жодного слова. Азіатський - пишний. «У Лісія не можна викинути жодного слова, а до промов Цицерона вже нема чого додати».

Ісократ народився в 436. Тяжіє до врочистого красномовства. Створює першу в Греції школу красномовства, там учить професійному ораторському мистецтву. Супротивник демократії. Шукав варіанти полісного ладу. Ідея: звернув погляд на Македонію – Філіп Македонський. Ісократ хотів за допомогою війська Філіпа долучитися до слави. Урочисті промови - панегіри на честь Філіпа. Він удосконалив горгієві риторичні фігури, розділив промову на періоди й удосконалив композицію. Перша частина - передмова, виклад змісту й мети промови. Щоб привернути увагу слухачів. 2 частина - виклад самого предмета промови, що повинне було бути здійснене із граничною переконливістю. 3 частина - спростування думки супротивника. 4 частина – висновок, що повинен був підбивати короткий підсумок сказаному, нагадати слухачеві основні положення промови, викликати гнів проти супротивника й завоювати симпатії аудиторії. Але Ісократ сам не вимовив жодної промови, це привело до того, що в його промовах була незвичайно затягнута передмова. Його промови були скоріше для читання. Цю помилку добре засвоює супротивник - кращий оратор Греції Демосфен. На відміну від Ісократа він відкрито бореться проти Македонії. Трагічна слава, гине незрозумілий. Це кінець волі Греції. Це єдиний оратор, говорячи про якого опускалося навіть ім'я. Його життя починалося погано. 384. Його батько володів збройовою й меблевою майстернями. Його дражнили за зовнішній вигляд. Батько був одружений на скіф'янці. Батько вмер. Опікуни розкрали все майно. 16 років тривав судовий процес, Демосфен довів свою правоту, але залишився зовсім без грошей. Спочатку не міг говорити через дефекти мови. Одержував уроки дикції в актора. На відміну від багатьох політичних ораторів ретельно готував промови. Виступав проти Філіпа - «гнівні філіппіки». Зрештою, Філіп захоплює Грецію. Філіп убитий, Олександр використав це, щоб виступити проти Греції. Зажадав Демосфена. Демосфен втік на острів Колабрію. Але греки послали за ним військо. До нас дійшла 61 промова.

Демосфенівський корпус/кодекс. Їх ділять на приватні й політичні. Ретельно готувався. Приймає ісократівські елементи промови, але передмову робить короткою. І зараз живі риторичні питання. Вони надають мови щирості, привертають увагу слухачів. Дуже любив метафори, антитези, але застосовував й уособлення - діалоги від імені померлих, предметів. Любив фігуру умовчання. Оратор навмисно замовчує про те, про що йому потрібно говорити. У Демосфена не було почуття гумору - сміялися тільки над його потугами.

 

Філософська проза.

Філософія спочатку поєднувала всі науки. Зародилася в Іонії. Форми були дуже образними. Філософський діалог, у ході якого повинна була народитися істина. Філософія часто ділилася на матеріалізм й ідеалізм - основне питання, що первинне: матерія чи свідомість? Для Древньої Греції такий розподіл некоректний. Спадщина матеріалістів майже не дійшла до нас, ідеалістів - навпаки.

Біля джерел філософської думки й об'єктивного ідеалізму (який стверджує, що світ пізнаваний) - Сократ (468-399). До нас не дійшло жодного рядка, написаним його рукою. Усе записано учнями Платоном і Ксенофонтом. Сократ був дуже демократичний - користувався особливою любов'ю аристократичної молоді. Глузували з його походження - батько рядовий скульптор, мати повитуха. Сократ пишався своїм походженням, за професією теж був скульптором.

У творчості Сократа відбувається перехід від натурфілософії до етики. Головним предметом його бесід були морально-етичні питання: як варто жити, що таке справедливість, благочестя, чесноти. Створює вчення про абсолютні істини. Сократ абсолютизує людський розум. Дві аксіоми: є абсолютні цінності (розум, краса, хоробрість) - без них немає людини. А є звір. Осягнення їх можливо, якщо правильно визначити їх, що неможливо. Це вчення про абсолютні істини дає поштовх вченню Платона про абсолютні ідеї. Намагався вчити шляхом діалогу - сократичної бесіди. Приведення співрозмовника за допомогою питань до єдино правильного висновку. Висловлення Сократа, звичайно ж, були неприємні главі поліса. Вибори він вважав дурними. Вважав, що призначати на посади треба за схильностями, а не по жеребком. Схилявся до монархії. Релігійне розпуття - тяжів до єдинобожжя. Шукав бога усередині себе, був переконаний, що часточки людського розуму містили частини світового розуму. На суді захищався легковажно. Відмовився від втечі.

Справжнє ім'я Платона - Арістокл. Загибель учителя привела його до хвороби. Після смерті Сократа біжить із Афін. Вивчає філософію, містику. У Сіракузах його приймає як придворного філософа тиран Діонісій. Але згодом за ідеї продає його в рабство. Афінянин купив його й відпустив. У гаї Академ на згадку Сократа заснував Академію - школу, що проіснувала 900 років. Саме Платон передає нам промову Сократа в суді. Це «Апологія» Сократа. Захист Сократа був побудований не для реального виправдання, а для висловлення афінським жителям. Діалог «Федон» уводить нас в обстановку останніх годин життя Сократа. Остання бесіда - доказ безсмертя душі. «Ми винні Асклепію півня». Від Платона залишилося багато. Його вважають засновником філософського ідеалізму. Матерію вважає тлінною й перехідною. Матеріалістом вважають Геракліта. Платон створює свою теорію про вічність духу на основі Геракліта. Платон дійде висновку, що десь є прообраз усього - ідеї. Платон не міг вирішити, як взаємодіють світ ідей і речей. Він сказав, що ідеї й речі спілкуються. Приклад: зв'язані люди в печері, що дивляться на тіні. Багато міркував про те, як зробити людину щасливою. Придумує ідеальну держава. Вона розділено на три класи: філософи, воїни й селяни. Філософи й воїни не повинні мати родин, дітей і майна. Розподіл на класи: до 30 років стає зрозуміло. Вигнав би художників, письменників і поетів.

Аристотель. У порівнянні із Сократом і Платоном був вченим-енциклопедистом. Аристотель - перший енциклопедист. Народився в 384. Життя родини пов'язане з македонською династією. Батько - лікар при македонському царі. Створює в гаї Аполлона лікейську школу Ліцей - в Афінах. Викладав інакше - читав лекції два рази в день: ранком (удень) читав лекції з найважчих проблем, увечері - те же саме, але пояснював просто. Читав лекції, гуляючи по доріжках, тому його учнів називали перипатетики, школа тих, що прогулюються.

Рукописи заповів Феофрасту, той - Нелею, у якого в льосі вони зіпсувалися. Чотири групи:
1) твори з теорії наукового доказу або органон;
2) природничо-наукова група творів;
3) твору з етики, містять у собі політикуі;
4) курс теорії літератури й ораторського мистецтва. «Риторика» у трьох книгах й «Поетика» у двох.

Погано ставився до демократії, сказав, що існує тільки три форми правління: монархія, аристократія й політія. Але жодна не буває в чистому виді: монархія - тиранія, аристократія - олігархія, політія - демократія, охлократія. Поправляв Платона. Вважає, що ідеї є формою матерії, тому їх не можна відокремити. Ідея несе в собі рух. Матерія інертна, а ідея несе в собі прогрес. Матерія вічна. Питання: ким створена, чи не зникне, є чи бог? Щодо бога не знав.

Особливе значення має «Поетика». Сам Аристотель назвав її техне - керівництво. Написано скупо, як звід правил. Головне питання: співвіднесеність мистецтва й дійсності. Мистецтво наслідує дійсності - мімесіс. Не варто розуміти це буквально. Не просте наслідування, а наслідування з метою зрозуміти, що могло б трапитися. Аристотель додає, що поезія філософичніша, ніж історія. Об'єктом мистецтва є людина. Аристотель першим заговорив про гуманістичні функції мистецтва. Вищою формою мистецтва вважав трагедію, що веде до катарсису. В Аристотеля багато тлумачень катарсису, але все можна звести до двох: медичного - очищення від ефекту жалості й страху, як природна функція. Етичне тлумачення - трагедія сприяє моральному очищенню душі. Перший виділив 6 елементів трагедії: фабула, характери, думки, сценічна обстановка, текст, музична обстановка. Для Аристотеля фабула й сюжет - те саме. Фабула повинна бути закінченою й органічно цілісною. Характери повинні бути правдоподібними, шляхетними й послідовними. Не повинні бути ідеальні або порочні - просто гарні люди, що зробили помилку.

 

Література епохи еллінізму.

З Евріпідом умирає трагедія. З Аристофаном – драматургія. Політична й моральна стабільність поліса підірвана.

Період правління Олександра Македонського був коротким (338-323). На короткий строк утворилася величезна імперія. Хотів принести захопленим народам культуру - грецьку, як вищий її прояв. Олександр не знищував культуру завойованих народів. Він хотів домогтися об'єднання культур. Для цього він намагається об’єднати релігії й міфології - синкретизм. На завойованих територіях було багато богинь родючості й любові - об'єднання в культ Великої Єдиної Матері. Це було плідно. Зображення богині Ізіди з дитиною на руках. Другий приклад: бог Серапіс. Багато завойованих країн залежали від води. Серапіс - Аїд, Посейдон, Діоніс, Озіріс, Апіс. Серапіса поважали скрізь.

Еллінський = грецький. Елліністичний - взаємодія грецької й східної культури. На сході греки запозичили державний апарат - військово-бюрократичну монархію. Зрозуміли необхідність єдиної еллінської мови - з'являється загальногрецька койне. В епоху Еллінізму змінюється навіть зміст слова еллін. Раніше це національна одиниця. В епоху Олександра це не етнічне, а етичне поняття. Елліном міг стати кожен, хто сповідує еллінську культуру й спосіб життя.

Розширюється уявлення греків про батьківщину. Раніше - громадянин поліса, тепер громадянин світу, космополіт.

Змінилося відношення еллінів до релігії. Релігія була справою суспільною, державною. Тепер вона стає приватною справою, її можна вибирати.

Після смерті Олександра його сподвижники ділять імперію на елліністичні держави: Єгипет відходить до Птолемея, Сирія, Македонія із Грецією. Самим значним з культурної точки зору стає Єгипет. Центром грецької культури стає Олександрія Єгипетська. Птолемей продовжує справа Олександра, засновує найбільшу у світі Олександрійську бібліотеку. Коли Єгипет боровся з римлянами, бібліотека згоріла. Ще Птолемей створює Музейон. Це й Академія Наук й Університет. Ця ідея актуальна дотепер. Єдиний комплекс науково-освітньої установи - зібрали кращих тоді вчених різних національностей. Там був математик Евклід, історик Гекатей, художник Апіллес. Тут уперше зароджується наука філологія. Вона має початок у гомерівському питанні.

Першими філологами були граматик Зенадот й Аристарх Самофракійский. Але не тільки Гомер займав їхню увагу. Вони створили програму античної літератури, котра вивчається зараз.

В епоху еллінізму змінився погляд людини на світ. Це проявляється у філософії. Елліни перестали створювати фундаментальні філософські системи. Вони звернули свій погляд на людину, на приватне питання - як досягти щастя? Розробка системи особистого поводження в житті, що забезпечить духовне благополуччя. Система кініків/циніків, стоїків й епікурейців. Вони насамперед визначають значення щастя й шлях його досягнення. Сучасне розуміння щастя - сума позитивних факторів, а тоді - відсутність негативних.

Кініки. Головні представники - Діоген, Антисфен і Кратет. Назва одержали від прізвиська Діогена - «кінікос», кусливе щеня. Був гострим на язик. Представники цієї школи прагнули до відпрацьовування й перевірки на собі певного експериментального способу життя. Від них не залишилося ніяких трактатів - тільки анекдоти. Філософія кініків - філософія людей, вивержених з життя поліса: спритні раби, зубожілі люди. Кініки намагаються дати відчуття самодостатності такому індивідові, якому ні на що обпертися в житті. Кініки пропонували стан самотності оцінити як стан духовної волі, тобто шлях до щастя. Платон називав кініків і Діогена скаженим Сократом. Навчання спрямоване проти всіх соціальних підвалин суспільства: рабство, власність, релігія. Всі кініки вважали себе космополітами - скрізь збиралися жити за своїми законами. Застосовували форму прокльону: «Без громади, без будинку, без батьківщини» як гасло. Намагалися довести свою повну волю. Саме в кініків з'являється жанр діатриби - діалогічна полемічна бесіда з гострим жартом, сатирою. Творець - Меніпп, що був рабом. Випущений на волю, мав літературні здібності. Пародіює високі жанри. Діатриба включає й вірші, і прозу, і афоризми, і жарти.

Стоїки. «Стоя» - це портик, тип даху, де збиралися ці мудреці. У стоїків є певний ідеал - це мудрець, що не залежить у своєму духовному розвитку від середовища, держави. Його батьківщина - увесь світ. Засновник навчання – Зенон. Стоїки вірили в бога Зевса-Логоса, розлитий в усім світі світовий розум. Душу людини – часточка світового розуму. Головним стоїки вважали інстинкт самозбереження. Людина повинна поводитися з іншими так, як хотіла би, щоб поводилися з нею. Стоїки вважали, що закони суспільства поважати потрібно, ішли на державну службу. Але якщо вони вважали, що їх змушують займатися нечесною справою, то йшли. Для кініків ціль виправдує засоби. Стоїкам була важлива не мета, у своєму прагненні на щастя їм був важливий етичний характер.

Епікурейці. Засновник - Епікур (341-270). Жив в Афінах, викладав у вигляді бесід у прекрасних садах. Заможний, Епікур був дуже хворобливим, не міг приймати участі в суспільному житті, тому він створює вчення для багатих і хворобливих. Етика Епікура заснована на матеріалістичному вченні Демокрита. Він замислюється над суттю щастя. Відповідь: знаходити його слід не в зовнішньому світі, а усередині самого себе - у щиросердечному спокої або безтурботності душі (атараксія). Не треба втручатися в чужі справи й політику. Як цього досягти: все залежить від страху смерті й страху перед богами. Боги відмітаються відразу. Смерть: він вважає, що поки людина є - смерті немає, а коли людини немає - то й боятися пізно. Головне гасло: прожити життя непомітно в колі своїх друзів, звільнившись від всіх страстей. Слово «епікуреєць» згодом починає означати інше - розгнуздану людину.

Зовсім міняється й система літературних жанрів. Значення втрачають трагедія й театр, вони неактуальні. Література й мистецтво повертаються до особистості. Предметом зображення так само стає звичайна особистість. Відбувається поляризація літератури: література для еліти й белетристика (масова література). Так з'являється грецький роман як повість про приватне життя.

Серед високої літератури виділяються жанри «ученої» поезії. Поети того часу змагаються з вибором сюжетів - незвичайні, маловідомі, різні варіанти. Література втрачає інтерес до великих форм. Замість епічних поем одержує поширення епіллій - «епосик». Поширюється епіграма, елегія й ідилія. Майстром епіллія був поет Коллімах - представник ученої поезії. Епіллій «Гекала» присвячений Тезею, що йде на подвиг, його застає ніч, дощ, стукає в хатину бабусі Гекали. Тезей іде, потім повертається, а бабуся померла. Хоче в її честь улаштувати спортивні ігри - на честь Зевса Гекалійського.

Ідилія. Назва: «картинка». Творцем ідилії був поет Феокріт. Писав буколічні ідилії - пастуші пісні. Феокріт проти міської цивілізації, залучає до природного. Його ідилії - сценки з волопасами, які змагаються в піснях, частіше любовних, але можуть бути й інші. Феокріт ставиться до них з іронією - він житель міста, небідний, веде гру із читачем. У його ідиліях все натуральне: гній, піт - іронія, пісні про любов. Полегкість. Ідилії Феокріта популярні в римській літературі.

Найпоширенішим жанром була новоаттична комедія. Термін античний, греки хотіли показати відмінність між Аристофаном і цими комедіями. Новоаттична комедія звертається до побуту, до типового, пересічного, сімейного. Знаходить популярність. З'являється афоризм: «Я людина й думаю, що ніщо людське мені не чуже». Це з комедії Теренція, римлянина, що використав багато комедій Менандра.

Відмінності: 1) відсутність високого суспільного звучання, політичної злободенності; 2) зникають фантастичні елементи; 3) до мінімуму зведене особисте глузування; 4) нова комедія звертається до загальнолюдського змісту й відходить від злободенних проблем.
Тому вона потрапляє на римську сцену. Вона зв'язує мистецтво Древньої Греції й пізніших століть. Цікаво, що міняється наповнення термінів «комедія» й «трагедія». Трагедія - мінливості героїчної долі, комедія - повсякденне життя.

 


Просмотров 1194

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!