Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Властивості і призначення вогнегасних речовинДля гасіння пожежі використовують: воду, водяну пару, хімічні речовини, піну, інертні і негорючі гази, галоідовані вуглеводні, сухі вогнегасні порошки, механічні засоби.

Вода - найбільш поширений засіб гасіння пожежі; може використовуватись самостійно або в суміші з різними хімічними речовинами. Вода мас велику питому теплоємність (питома теплоємність води рівна 63 кДж/кг·град), хімічно нейтральна, широко доступна, високо транспортабельна, дешева. Попадаючи у вогонь, вона нагрівається, поглинаючи велику кількість теплоти і випаровується. При випаровуванні 1 л води утворюється 1700 л пари, яка розбавляє і витісняє кисень з зони горіння. При цьому зона горіння пожежі охолоджується. Крім того, сильний струмінь води збиває полум'я і гальмує горіння. Для гасіння пожежі воду подають компактним струменем, у розпиленому або тонко розпиленому стані. Вода в розпиленому стані добре охолоджує зону горіння завдяки високій теплопровідності. Такою водою гасять навіть горючі матеріали і легкозаймисті рідини. До недоліків вогнегасник речовин води відносять: невисоку змочувальну здатність, у зв'язку з чим у воду для зменшення поверхневого натягу добавляють різні речовини - емульгатор ОГІ-4, мило, амілсульфати, алкілсульфоиати та інші; замерзання її при 0оС, внаслідок чого можуть виникнути розриви пожежних рукавів; водою не можна гасити електроустановки під напругою (вода електропровідна); не можна гасити рідин, які легші за воду (бензин, гас, дизпаливо, масла та інші); не застосовують воду для гасіння лужних металів, при взаємодії з якими утворюється водень, що може привести до вибуху; вода наносить шкоду будинкам і матеріальним цінностям (намокання, розчинення, набухання накриттів, що може стати причиною обвалення приміщень).

Для гасіння пожежі широко використовують хімічні речовини. В умовах вогню вони утворююсь важкі пари і гази, які запобігають доступу кисню в зону горіння, понижають температуру і гасять пожежу.

Піна має малу теплопровідність, достатню рухомість, тепловідбивний ефект, понижає густоту задимлення, але володіє малою механічною міцністю. Для гасіння пожеж використовується піна хімічна і повітряно-механічна.

Хімічну піну одержують при змішуванні окремих розчинів (лужного і кислотного) перед подачею в джерело пожежі або змішуванням піноутворюючого порошку (піноутворювача) в піногенераторах ПГ-50 і ПГ-100 з потоком води. Пінопорошок - де суміш сірчанокислого амонію і гідрокарбонату натрію, оброблена речовиною РАС. При розчиненні порошку такого складу в воді (1:10) в піногенераторах відбувається хімічна реакція з виділенням вуглекислого газу. Бульбашки газу обтягуються водою разом з речовиною РАС і утворюється стійка піна. З 1 кг порошку і 10 л води утворюється від 40 до 60 л піни. Хімічна піна понижує вміст кисню в зоні горіння, покриває поверхню горючих матеріалів та ізолює їх від полум'я, охолоджує і припиняє горіння.

Повітряно-механічна піна - це суміш повітря (90%), води (9,7%) і піноутворювача (0,3%). Піноутворювач ( ПО-1) складається з гасового контакту, столярного клею і етилового спирту. Піна утворюється в результаті інтенсивного перемішування водного розчину ПО-1 з повітрям в спеціальному пристрої, який називається парогенератором. При змішуванні води і повітря при великих тисках одержують мало-, середню (К = 5-100) і високо кратні (К = 100-1000) піни. Високо кратна піна утворюється при співвідношенні 99% повітря, 0,04% піноутворювача і близько 1% води. Кратність К піни - це відношення об'єму піни до об'єму всієї рідини, з якої вона одержана. Стійкість повітряно-механічної піни менша ніж хімічної; вона зменшується з підвищенням кратності піни. Вогнегасна дія високо кратної піни заснована на ефекті подавляння. При подачі в джерело пожежі піна покриває всю його площу, утворюється стійка плівка , яка не руйнується під дією полум'я в межах 30 хв. Крім того, навколо джерела горіння утворюється збіднена киснем атмосфера, що сприяє припиненню горіння.

Піною гасять нафту і нафтопродукти (бензин, гас та ін.).

Хімічною піною не можна гасити електрообладнання і електромережі під напругою в зв'язку з тим, що вона - добрий провідник електричного струму; лужні і лужноземельні метали, які активно взаємодіють з водою і виділяють при цьому водень, що може привести до вибуху; спирти, оскільки вони руйнують піну.

Інертні і негорючі гази - це в основному азот, діоксид вуглецю і продукти згорання палива, які застосовуються для гасіння пожеж в шахтах, різних резервуарах, ємкостях, ізольованих приміщеннях, двигунах внутрішнього згорання. Ці гази, попадаючи в джерело пожежі, ізолюють його, понижують температуру горючого середовища, зменшують концентрацію кисню в повітрі. При їх концентрації 30-35% від об'єму приміщення пожежа гасне. Наприклад, при випаровуванні 1 кг рідкої вуглекислоти утворюється 500 л вуглекислого газу. Вуглекислий газ (СО2) не проводить електричного струму; тому він застосовується для гасіння електрообладнання, що горить і яке знаходиться під напругою, горючих і легкозаймистих рідин, які знаходяться в ємкостях. В зв'язку з тим, що негорючі і інертні гази створюють середовище, непридатне для дихання, то при гасінні пожежі необхідно дотримуватись правил безпеки, щоб не було отруєння.

Галоїдовані вуглеводні .- це насичені вуглеводні, у яких один або декілька атомів водню заміщені атомами галоїдів (фтору, хлору, брому). Наприклад, трифторбромметая (хладон І14В2), тетрафтор-дибромметан. (фреон, хладон 114В2), тетрахлоретан (ССІ4). Застосовується і різні суміші на основі бромистого етилу - 3,5; 7: 4НД фреони (в склад входять брометил, дибромтетрафторетаїї і бромистий метилен). Числа 3,5 і 7 означають, що ці суміші в 3,5 і 7 раз ефективніші за вуглекислий газ. Всі вони мають низькі температури замерзання, шо особливо важливо при їх використанні взимку.

Вогнегасні порошки - це дрібно подрібненні мінеральні солі (хлориди лужних металів, поташ, квасці, пісок, СІ-2 - силікагель, насичений хладоном 114В2, П-1А амофос та ін.) з різними добавками, які перешкоджають їх згурджуванню.

Порошки подають и джерело горіння вогнегасниками або стаціонарними чи пересувними установками. Застосовують для гасіння лужних і лужноземельних металів, горючих рідин, газів та інших речовин, які не можна гасити водою і іншими речовинами. Порошки мають високу вогнегасну здатність.

 


Просмотров 951

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!