Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Кімшілік есеп беру нысанасын толтыру түсініктемесіОқушыларының ұлттық құрамы туралы мәліметтер

Сведения о национальном составе учащихся

Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы

Отчетный период 20 ___ - 20 ___ учебный год

 

Индексі: РИК-76 № 2 Қосымша нысан

Индекс: форма Приложение 2 № РИК-76

 

Кезеңділігі: жылдық

Периодичность: годовая

 

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, ДББҰ «НЗМ», басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік ұйымдар

Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астаны, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», организации подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне

Куда представляется: Министерство образования и науки Республики Казахстан Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

 

Тапсыру мерзімі: қазан

Срок представления: октябрь


 

 

Ұлты бойынша По национальности оқушылар саны, адам численность учащихся, чел. оның ішінде сыныптар бойынша, адам в том числе по классам, чел. бітірушілер, адам выпуск, чел.
барлығы всего оның ішінде қыздар из них девочек мектепалды сыныптар предшкольные классы 1-4 сыныптар 1-4 классы 5-9 сыныптар 5-9 классы 10- 11 (12) сыныптар 10-11 (12) классы қазақ тілінде оқитындар обучаются на казахском языке орыс тілінде оқитындар обучаются на русском языке ұлттық топтар тілінде оқитындар обучаются на языке национальных групп 10 -11 (12) сыныптардан из 10-11(12) классов оның ішінде қыздар из них девочек
барлығы всего оның ішінде ауылдық жерде из них в сельской местности барлығы всего оның ішінде ауылды жерде из них в сельской местности барлығы всего оның ішінде ауылды жерде из них в сельской местности барлығы всего оның ішінде ауылды жерде из них в сельской местности барлығы всего оның ішінде ауылды жерде из них в сельской местности барлығы всего оның ішінде ауылды жерде из них в сельской местности барлығы всего оның ішінде ауылды жерде из них в сельской местности барлығы всего оның ішінде ауылды жерде из них в сельской местности барлығы всего оның ішінде ауылды жерде из них в сельской местности барлығы всего оның ішінде ауылды жерде из них в сельской местности барлығы всего оның ішінде ауылды жерде из них в сельской местности
А В
барлығы всего                                            
оның ішінде: из них:                                              
Қазақтар Казахи                                            
Орыстар Русские                                            
Украиндар Украинцы                                            
Белорустар Белорусы                                            
Өзбектер Узбеки                                            
Әзірбайжандар Азербайджанцы                                            
Қырғыздар Киргизы                                            

Жалғасы Продолжение

Тәжіктер Таджики                                            
Түркімендер Туркмены                                            
Башқұрттар Башкиры                                            
Ингуштар Ингуши                                            
Татарлар Татары                                            
Гректер Греки                                            
Кәрістер Корейцы                                            
Күрдтер Курды                                            
Немістер Немцы                                            
Поляктар Поляки                                            
Түріктер Турки                                            
Ұйғырлар Уйгуры                                            
Шешендер Чеченцы                                            
Қытайлар Китайцы                                            
Монғолдар Монголы                                            
Лезгиндер Лезгины                                            
Болгарлар Болгары                                            
Чуваштар Чуваши                                            
Армяндар Армяны                                            
Удмурттар Удмурты                                            
Мордвалар Мордва                                            

Жалғасы Продолжение

Литвалықтар Литовцы                                            
Молдаван Молдаване                                            
Сығандар Цыгане                                            
Грузиндер Грузины                                            
Сербтер Сербы                                            
Бессарабтар Бессарабы                                            
Аварлар Аварийцы                                            
Латыштар Латыши                                            
Буряттар Буряты                                            
Евреилер Евреи                                            
Эстондар Эстонцы                                            
Марийлер Марийцы                                            
Адыгейлер Адыгейцы                                            
Венгрлер Венгры                                            
Комилер Коми                                            
Ауғандар Афганцы                                            
Қарашайлар Карачайцы                                            
Дүнгендер Дунгане                                            
Финдар Финны                                            
Черкестер Черкесы                                            
Қалмақтар Калмыки                                            

Жалғасы Продолжение

Чехтар Чехи                                            
Осетиндер Осетины                                            
Итальяндықтар Итальянцы                                            
Ингурдтар Ингуры                                            
Кабардиндер Кабардинцы                                            
Дағыстандықтар Дагестанцы                                            
Қарақалпақтар Каракалпаки                                            
Шведтар Шведы                                            
Абхаздықтар Абхазцы                                            
Балкарлар Балкары                                            
Дарбинцтар Дарбинцы                                            
Алтайлықтар Алтайцы                                            
Ирандықтар Иранцы                                            
Румындар Румыны                                            
Гагауздар Гагаузы                                            
Изидтар Изиды                                            
Басқа ұлттар Другие национальности                                            

 

Білім басқармасының басшы

Руководитель Управления образования _______________________________ қолы ____

Подпись

М.О. Тегі, Аты және Әкесінің аты

М.П Фамилия, Имя и Отчество

телефон

кімшілік есеп беру нысанасын толтыру түсініктемесі

«Оқушылардың ұлттық құрамы туралы мәлімет»

1. Нысан келесі түрде толтырылады:

1-4 бағандарда барлық оқушылар саны көрсетіліп,оның ішінде қыздар саны жеке көрсетіледі ;

5-18 бағандарда оқушылар саны көрсетіледі,мектеп алды,1-12 сыныптар оқытылу тіл бойынша жеке көрсетіледі.

19-22 бағандарда 10-12 сынып бітірушілер саны көрсетіледі,оның ішінде жеке қыздар саны көрсетіледі.

1 жолда барлық оқушылар саны көрсетіліп,жеке бағанда ұлттары көрсетіледі.

 

2. Арифметикалық-логикалық бақылау:

1бағанда = ∑ граф 5, 7, 9, 11 жеке жол үшін;

2бағанда = ∑ граф 6, 8, 10, 12 жеке жол үшін;

1жолда = ∑ 2-67 жол әр баған үшін.

 

3. Форма арасындағы бақылау:

1) 1баған, 1 жол= РИК-76 (ІІІ тарау), 1 жол=РИК-76 (V бөлім), 1 тарау= РИК-76 (ІV ), 2баған, 1жол

2) 7баған, 1жол = РИК-76 (ІІІ тарау), 2жол = РИК-76 (ІVтарау), 2баған, 5жол

3) 9баған, 1жол = РИК-76 ( ІІІ тарау), 6жол = РИК-76 (ІVтарау, 2баған, 14жол

4) 11баған, 1жол = РИК-76 (ІІІтарау), 9жол = РИК-76 (ІVтарау), 2баған, 20жол.

 

4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде ұсынылады.Әкімшілік есеп нысанасын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

 


Просмотров 705

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!