Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема. Міжнародна товарна політика124) У міжнародній маркетинговій діяльності найдовше залишається адаптованим такий елемент маркетингового комплексу:

1. Товар.

2. Ціна.

3. Канали розподілу.

4. Просування продукції.

 

125) Елементами повного (завершеного товару) у міжнародному маркетингу є:

1. Дизайн, упаковка, товарний знак, гарантії.

2.Гарантії, доставка та монтаж, кредит, дизайн.

3. Гарантії, кредит, сервіс, товарний знак.

4. Гарантії, кредит, сервіс.

 

126) На другій стадії стандартизується такий елемент міжнародного комплексу маркетингу:

1. Товар.

2. Ціна.

3. Канали розподілу.

4. Просування продукції.

 

127) Елементами продукту (товару), що сприймається, у міжнародному маркетингу є:

1. Дизайн, упаковка, товарний знак, гарантії.

2. Якість, дизайн, пакування, торгова марка.

3. Гарантії, кредит, сервіс, товарний знак.

4. Гарантії, кредит, сервіс.

 

128) Маркетингові дії щодо товарної компоненти маркетингового комплексу, зумовлені особливостями закордонного ринку та етапом розвитку фірми, це:

1. Товарна стратегія.

2. Товарна політика.

3. Товарний аудит.

129) Максимальна кількість елементів товару у міжнародному маркетингу фактично:

1. Сприяє збільшенню конкурентоспроможності товару.

2. Може негативно вплинути на конкурентоспроможність товару.

3. Ніяк не впливає на конкурентоспроможність товару.

 

130) Експортний товар – це:

1. Товар, який по-новому упакований та маркований.

2. Товар, який передбачається для елітних сегментів ринку.

3. Товар, який враховує особливості поведінки споживачів закордонного ринку.

4. Товар, який відповідає міжнародним стандартам.

 

131) Товар, який відкриває перед споживачем можливість задоволення зовсім нової потреби, – це:

1. Експортний товар.

2. Піонерний товар.

3. Товар ринкової новизни.

132) Товар, який піднімає на новий якісний рівень задоволення звичайної, відомої потреби чи дає змогу ширшому колу споживачів задовольняти на певному рівні відому потребу, – це:

1. Експортний товар.

2. Піонерний товар.

3. Товар ринкової новизни.

 

133) Поширення у незмінному вигляді, розробка нового (експортного) товару, адаптація – це:

1. Товарні політики.

2. Товарні стратегії.

3. Етапи життєвого циклу товару.

 

134) Товарна політика, сутністю якої є пошук для виробництва нового товару, який ніяк не пов’язаний із товарами, що існували раніше у номенклатурному портфелі фірми, називається:

1. Горизонтальною.

2. Конгломератною.

3. Концентричною.

 

135) Товарна політика, сутністю якої є пошук нових товарів, які б, з одного боку, у технологічному або ринковому відношенні були схожі з товарами, що їх уже виробляє та продає фірма, з іншого – приваблювали б нових покупців, називається:

1. Горизонтальною.

2. Конгломератною.

3. Концентричною.

136) Товарна політика, сутністю якої є розробка нового товару як продовження вже наявного, розрахована на усталене коло покупців і не потребує серйозних змін технологій, називається:

1. Конгломератною.

2. Горизонтальною.

3. Концентричною.

 

137) Адаптація товару, зумовлена специфікою сприйняття символів, дизайну та кольору товару, називається:

1. Симпліфікацією.

2. Необхідною адаптацією.

3. Стандартизацією в адаптації.

4. Перцепційною адаптацією.

 

138) Адаптація товару, обумовлена вимогами стандартів, технічними умовами, вимогами до пакування тощо, називається:

1. Адаптацією залежно від фізичних характеристик товару.

2. Вимушеною.

3. Необхідною.

139) Адаптація, яка передбачає спрощення несуттєвих характеристик товару з метою пристосування його до особливостей використання закордонними споживачами, називається:

1. Симпліфікацією.

2. Необхідною адаптацією.

3. Стандартизацією в адаптації.

4. Перцепційною адаптацією.

 

140) Головна мета ЄС щодо упаковки імпортованої продукції:

1. Зробити її яскравою, яка швидко впізнається.

2. Зробити її зручною для користування.

3. Підвищити комунікаційну функцію упаковки.

4. Запобігти забрудненню навколишнього середовища тарою, яка використовується, та речовинами, які виділяються при її ліквідації.

 

141) Виставіть у вірній послідовності етапи міжнародного життєвого циклу товару:

1. Виведення товару на нові закордонні ринки.

2. Втрата товаром переваг ринкової новизни.

3. Впровадження і виробництво товарів-аналогів у закордонних країнах.

4. Розробка і продаж товарів на внутрішньому ринку.

5. Експорт товару до вітчизняної країни з дочірніх підприємств.

6. Пряме інвестування, створення власних або спільних з місцевими виробниками підприємств.

 

142) З якого року у країнах ЄС діють єдині правила етикетування продуктів харчування:

1. 1994 р.

2. 1995 р.

3. 1992 р.

4. 2000 р.

 


Просмотров 1355

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!