Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема. Вибір законних ринків. Моделі виходу фірми на закордонний ринок104) Підходи до вибору закордонного ринку (суб’єктивний, дискретний та комплексний) виділяються залежно від:

1. Джерел інформації, які використовуються при обґрунтуванні.

2. Глибини обґрунтування управлінського рішення.

3. Часу, необхідного для обґрунтування рішення.

 

105) У разі суб’єктивного підходу до вибору закордонного ринку відбувається наступне:

1. Мінімізується ризик, а витрати на обґрунтування та ступінь обґрунтованості рішення мінімізуються.

2. Максимізується ризик та витрати на обґрунтування, а ступінь обґрунтованості рішення мінімізуються.

3. Максимізується ризик, а мінімізуються витрати на обґрунтування та ступінь обґрунтованості рішення.

 

106) Перевагою суб’єктивного підходу до вибору закордонного ринку є:

1. Відсутність витрат на обґрунтування рішення.

2. Високий ступінь обгрунтованості рішення.

3. Можливість термінового прийняття рішення.

 

107) Матриця визначення найефективнішого для фірми закордонного ринку дозволяє:

1. З великої кількості країн (ринків) вибрати одну – найперспективнішу.

2. Порівняти досліджувані країни (ринки) за критеріями привабливості, ризикованості та наявності власних конкурентних переваг.

3. З великої кількості країн (ринків) вибрати декілька найперспективніших.

 

108) У матриці визначення найефективнішого для фірми зовнішнього ринку використовуються такі критерії:

1. Привабливість ринку, власні конкурентні переваги.

2. Ризик, розмір ринку, власні конкурентні переваги.

3. Ризик, привабливість ринку, власні конкурентні переваги.

4. Привабливість ринку, існуюча частка ринку, ризик.

 

109) При дискретно-матричному підході до вибору закордонного ринку у першу чергу аналізується:

1. Привабливість ринку.

2. Існуюча частка ринку.

3. Ризик.

 

110) Модель „чотирьох фільтрів” Валвурд дозволяє:

1. З великої кількості країн (ринків) вибрати кілька найперспективніших.

2. Всебічно оцінити майбутнього партнера.

3. З великої кількості країн (ринків) вибрати одну – найперспективнішу.

 

111) Відповідно до моделі „чотирьох фільтрів” Валвурд після першого фільтру з подальшого дослідження виключаються неадекватні ринки, які визначаються за таким критерієм:

1. Стан розвитку галузі в країні.

2. Стан конкурентного середовища та мож-ливі витрати на вихід на ринок.

3. Стан макросередовища.

 

112) Оберіть правильний перелік критеріїв вибору моделей виходу на закордонний ринок:1. Контроль ринку, гнучкість, ресурсні вимоги, ризик, причетність до міжнародного маркетингу.

2. Ризик, контроль ринку, гнучкість.

3. Привабливість ринку, ризик, власні конкурентні переваги, ресурсні вимоги, гнучкість.

 

113) Відповідно до моделі „чотирьох фільтрів” Валвурд після дослідження третього фільтра обираються:

1. Можливі ринки.

2. Вірогідні ринки.

3. Попередні ринки.

 

114) Відповідно до моделі „чотирьох фільтрів” Валвурд на останньому етапі відбувається:

1. Оцінка адекватності цільових ринків конкурентним перевагам та потенціалу фірми.

2. Оцінка адекватності макросередовища можливостям та досвіду фірми.

3. Оцінка адекватності фінансових можливостей фірми умовам виходу на зарубіжний ринок.

 

115) На стадії початку експансії на закордонні ринки основною проблемою є:

1. Визначення прибутковості експортування та створення позитивного іміджу.

2. Проблема вибору адекватних іноземних ринків, де обов’язковим є присутність у країнах Тріади.

3. Зростання сукупності країн, у яких згодом буде розширена діяльність фірми.

 

116) Що означає гнучкість у вибору моделі виходу на закордонний ринок:

1. Можливість швидко реагувати на зміну потреб споживачів.

2. Можливість швидко змінювати товарну політику відповідно до вимог ринку.

3. Необхідність мати певну кількість фінансових, матеріальних та трудових ресурсів для своєчасної зміни стратегії.

4. Можливість швидко та адекватно адаптувати діяльність до елементів бізнес-середовища, що змінюється.

 

117) Максимальна гнучкість, характерна для такої форми присутності фірми на зовнішньому ринку:

1. Експорт.

2. Пряме володіння.

3. Спільне підприємство.

 

118) За рахунок залучення інвестицій за кордоном існують такі способи виходу на міжнародний ринок:1. Придбання фірм за кордоном, спільні підприємства, філіали.

2. Придбання фірм за кордоном, франчайзинг, ліцензійні угоди, філіали, виробнича кооперація.

3. Франчайзинг, виробнича кооперація, виробництво по контракту.

 

119) Форма спільного підприємства, при якій національний виробник (продавець) укладає угоду із закордонним виробником на виготовлення своєї продукції, називається:

1. Управління за кордоном.

2. Спільне володіння.

3. Непрямий експорт.

4. Підрядне виробництво.

 

120) Максимальна причетність до міжнародного маркетингу, тобто необхідність та ступінь використання концепції міжнародного маркетингу в організації діяльності фірми, характерна для такої форми її присутності на зовнішньому ринку:

1. Експорт.

2. Пряме володіння.

3. Спільне підприємство.

 

121) Без інвестицій за кордоном існують наступні способи виходу на міжнародний ринок:

1. Придбання фірм за кордоном, спільні підприємства, філіали.

2. Придбання фірм за кордоном, франчайзинг, ліцензійні угоди, філіали, виробнича кооперація.

3. Франчайзинг, виробнича кооперація, виробництво по контракту.

 

122) Необхідність надання технічної допомоги, складність вибору місцевого партнера, можливість створення конкурента на майбутнє – це основні недоліки:

1. Спільного виробництва.

2. Підрядного виробництва.

3. Управління за контрактом.

 

123) Швидкість виходу на ринок, надійність захисту торговельної марки, можливість одночасного виходу на кілька ринків, відсутність або мінімальність витрат, мінімальний політичний ризик – це переваги:

1. Інвестування.

2. Спільного виробництва.

3. Підрядного виробництва.

4. Франчайзингу.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!