Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема. Міжнародні маркетингові дослідження. Сегментація світового ринку70) Стадіями міжнародного маркетингового дослідження є:

1. Збирання даних, аналіз, впровадження.

2. Визначення вимог до інформації, збирання даних, впровадження результатів.

3. Визначення вимог до інформації, збирання даних, аналіз, впровадження.

4. Інвентаризація наявного банку даних, збирання додаткової інформації, аналіз, синтез.

 

80) Яка із стадій міжнародного маркетингового дослідження є, як правило, найвитратнішою (за умов проведення сторонньою організацією):

1. Ідентифікація цілей.

2. Збирання інформації.

3. Аналіз.

4. Надання результатів.

 

81) Існують такі типи міжнародних маркетингових досліджень:

1. Моніторинг.

2. Попереднє та спеціальне дослідження.

3. Тест.

4. Правильні відповіді 2 і 3.

 

82) Первинні дані у міжнародних маркетингових дослідженнях – це:

1. Дані про виробничу та маркетингову діяльність компанії за певний період.

2. Інформація, що вже відображена на будь-яких носіях.

3. Інформація, що зібрана уперше для конкретної мети.

 

83) Попереднє маркетингове дослідження – це:

1. Отримання та аналіз інформації загального характеру щодо бізнес-середовища цільової країни.

2. Дослідження, метою якого є визначення рівня потенційної прибутковості діяльності фірми на цільовому чи цільових ринках.

3. Дослідження, яке передує проведенню поглибленого маркетингового дослідження.

 

84) Результатом попереднього маркетингового дослідження зарубіжного ринку є:

1. Точні дані щодо місткості ринку, можливих обсягів продажу, товарообігу та прибутку.

2. Приблизні дані щодо місткості ринку, можливих обсягів продажу, товарообігу та прибутку.

3. Варіанти можливого прибутку залежно від місткості ринку та можливих обсягів продажу.

85) Який з наступних економічних показників розраховується та аналізується першим у разі проведення попереднього маркетингового дослідження:

1. Потенційна та реальна місткість ринку.

2. Собівартість.

3. Прибуток.

4. Обсяг продажу.

 

86) Розробка прогнозу подальшого розвитку ринку є частиною:

1. Спеціальних досліджень.

2. Попередніх досліджень.

3. Тесту.

4. Поглиблених досліджень.

87) Правові норми, вимоги та обмеження, що суттєво можуть вплинути на управлінське рішення щодо доцільності або напрямів діяльності на цьому ринку є:

1. Частиною поглибленого дослідження.

2. Спеціальним дослідженням.

3. Або частиною поглибленого дослідження, або предметом спеціального дослідження.

4. Предметом попереднього дослідження.

 

88) Національне виробництво товару плюс імпорт мінус експорт – це формула:

1. Зовнішньоторговельного обігу.

2. Потенційної місткості закордонного ринку.

3. Реальної місткості закордонного ринку.

4. Експортної квоти.

 

89) Польові дослідження у міжнародному маркетингу можуть проводитися:

1. Під час міжнародних виставок або ярмарків, зарубіжних відряджень.

2. Шляхом аналізу друкованих джерел інформації.

3. Шляхом пошуку даних в Інтернет.

 

90) Умовами ефективної сегментації є:

1. Перспективність, прибутковість, доступність, можливість моніторингу параметрів сегменту і наявність суттєвих відмінностей між споживачами.

2. Великий розмір сегменту, його доступність, можливість моніторингу меж сегмента і наявність суттєвих відмінностей між споживачами.

3. Незмінність сегменту, його доступність, можливість моніторингу меж сегмента та його прибутковість.

 

91) У міжнародному маркетингу під доступністю сегмента розуміють:

1. Наявність відповідних каналів розподілу.

2. Розгалужену систему каналів розподілу.

3.Можливість отримання релевантної інформації про сегмент.

92) Процес сегментації світового ринку поділяється на такі стадії:

1. Вибір критерію сегментації, виділення груп споживачів, визначення розміру сегмента, прогноз можливої частки ринку, оцінка ефективності сегмента та остаточний його вибір.

2. Вибір країни, виділення груп споживачів, оцінка ефективності сегмента.

3. Макросегментація, мікросегментація, пере-вірка відповідності сегмента умовам ефективності сегментації.

4. Вибір критерію сегментації, вибір країни, виділення груп споживачів, оцінка ефективності сегмента.

93) Основним недоліком міжнародної сегментації, що ґрунтується на ідентифікації груп країн із попитом на схожі товари, є:

1. Виділення груп однорідних країн, а не покупців.

2. Невеликий розмір сегменту у кожній країні.

3. Необхідність адаптації стратегії продажу та комунікацій.

 

94) При кластерному підході до макросегментації у міжнародному маркетингу використовують такі критерії:

1. Ризик, рівень конкуренції, рівень економічного розвитку.

2. Ринковий потенціал країни, ризик, власні конкурентні переваги.

3. Ринковий потенціал країни, ризик, рівень конкуренції.

95) Необхідність контролю за привабливістю сегменту у разі поглиблення присутності фірми на іноземному ринку:

1. Зростає.

2. Зменшується.

3. Не змінюється.

 

96) Фірма виділяє багато сегментів на світовому ринку якщо:

1. Її цілі короткострокові.

2. Є довгострокова зацікавленість у торгівлі.

3. Вона орієнтована на зовнішню торгівлю.

 

97) Ідентифікації груп країн із попитом на схожі товари – це:

1. Макросегментація.

2. Мікросегментація.

 

98) Існування у кожній країні груп споживачів з однаковими характеристиками є необхідною умовою сегментації за методом:

1. Ідентифікації груп країн за попитом на схожі товари.

2. Ідентифікації сегментів, що існують у всіх або в багатьох країнах.

3. Вихід з одним й тим самим товаром на різні сегменти у різних країнах.

 

99) Фірма не досліджує та не виділяє ринкові сегменти, якщо її метою є:

1. Встановлення довгострокових зв’язків із світовим ринком.

2. Орієнтація на зовнішню торгівлю.

3. Збільшення прибутку (чи інша недовго-строкова мета).

 

100) Для сегментації ринку товарів промислового призначення не використовують такі ознаки:

1. Персоніфіковані.

2. Психографічні.

3. Організаційно-економічні.

4. Географічні.

 

101) Фірма виділяє кілька сегментів на світовому ринку, якщо її метою є:

1. Встановлення довгострокових зв’язків із світовим ринком.

2. Орієнтація на зовнішню торгівлю.

3. Збільшення прибутку (чи інша недовго-строкова мета).

 

102) Роль позиціонування у міжнародній маркетинговій діяльності полягає у наступному:

1. Зміцнення конкурентної позиції товару на ринку.

2. Досягнення певної конкурентної позиції товару таким чином, щоб він посів у свідомості покупця таке місце, що відрізняє його від товарів-конкурентів.

3. Розробка та створення іміджу товару так, щоб він посів у свідомості покупця таке місце, що відрізняє його від товарів-конкурентів.

 

103) Застосування технологій позиціонування у більшій мірі відноситься до:

1. Тактичного маркетингу.

2. Стратегічного маркетингу.

3. Середньострокового маркетингу.

 


Просмотров 1442

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!