Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема 3. Міжнародні маркетингові дослідженняТема 4. Міжнародна сегментація ринків

Тема 5. Вибір закордонних ринків.

Тема 6. Моделі виходу підприємства на зовнішній ринок

Модуль 2. Маркетингова програма діяльності на міжнародних ринках

Тема 1. Міжнародна товарна політика

Тема 2. міжнародна цінова політика

Тема 3. Міжнародна політика розподілу

Тема 4. Комунікаційна політика міжнародного маркетингу

Тема 5. Управління міжнародним маркетингом

Під час самостійної роботи студенти мають ознайомитися із законодавчими та інструктивними матеріалами, підручниками та навчальними посібниками, періодичними виданнями та іншими літературними джерелами. При цьому необхідно звертати увагу на ключові слова, терміни та основні поняття, враховувати послідовність, способи опрацювання питань та ступінь їх важливості.

У кінці методичних рекомендацій надається перелік питань для самоконтролю знань студентів у вигляді тестових завдань, які разом із вирішенням ситуаційних вправ дозволяють перевірити ступінь засвоєння матеріалу з даного курсу та підготовки до іспиту.

 

 

Анотація

У методичних рекомендаціях показано структуру і зміст проведення самостійної роботи з курсу "Міжнародний маркетинг", в яких надаються практичні ситуації по вітчизняних та закордонних підприємствах, завдання творчого характеру для кращого засвоєння сутності, концепцій маркетингової діяльності, методики проведення маркетингових досліджень міжнародного зовнішнього середовища підприємств, ринку споживачів продовольчої продукції. Особлива увага приділяється глибшому розумінню розробки комплексу маркетингу підприємств: формуванню та підтримуванню розвитку товарної політики, політики ціноутворення, розподілу продукції та просуванню її на ринок за допомогою комунікаційних засобів. Необхідним є також розгляд практичних завдань з функціонального забезпечення маркетингової діяльності суб’єктів господарювання.

 

 

Завдання для самостійної роботи

МОДУЛЬ 1

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ

Завдання 1.

Проведіть аналіз практичної ситуації та дайте відповіді на питання.

Апheuser-Busch

Апheuser-Busch (А-В) — одна з найвідоміших американських корпорацій з виробництва пива. Нині вона представлена такими брендами, як Виdweiser, Виd, Місhelob та низкою інших. Свій по­чаток її історія бере у 1852 році, коли в американському місті Сент-Луїсі на берегах Міссісіппі дрібний підприємець Джордж Шнайдер побудував невеличку броварню, гучно названу Тhе Ваvarіап Вrewerу. Справи йшли кволо, й у 1860 році збанкрутіле підприємство було викуплене найбільшим кредитором Шнайдера Ебергардом Анхойзером і отримало назву Е.Апheuser & Сoтрапу.

1861 року дочка Анхойзера—Лілі Анхойзер—вийшла замія за Адольфуса Буша, 21-ти річного емігранта з Німеччини, який постачав пивоварам хміль і ячмінь. Чотири роки потому дві пивї компанії об'єдналися під назвою Апheuser-Busch Сотрапу.

На той час А-В нічим не відрізнялася від інших броварень, яких було достатньо по всьому штату. Її річне виробництво становило 477 тис. літрів на рік, а продукція, яка не вирізнялася своїми сма­ковими якостями, розповсюджувалася лише в Сент-Луїсі та його околицях через бари та шинки. Проте у Адольфуса Буша — керів­ника компанії — з'явилася думка, яка відкрила шлях компанії до слави. Він, завдяки створенню мережі складів-холодильників та фургонів-холодильників, став першим в історії США, хто почав виробляти пастеризоване пиво з подовженим терміном зберігання. 1872 року продукція вже була відома в понад 10 штатів. Цього ж року на етикетках пляшок уперше з'явився червоно-білий фірмо­вий знак А-В з великою літерою «А» та орлом.

Пиво А-В стало широко відомим по всій країні, проте за сма­ковими якостями воно було далеким навіть од середнього рівня. Для усунення недоліку Адольфус Буш попрямував до Чехії, де вподобав пиво, яке варили у невеликому містечку Ческе-Будійовіце (німецькою «Будвайс» — Вudweis), і коли повернувся до Штатів, назвав оновлений продукт, виготовлений за чеським ре­цептом та трохи призвичаєним до американських смаків, «Будвайзером». Саме ця проста назва на честь чеського міста до сьогодні є причиною юридичної війни між американською А-В та чесь­кою Виdejovicky Pivovar, яка випускає пиво з тією самою назвою. Чеська компанія має ексклюзивні права на торгову марку Виdweiser більше, ніж у 40 країнах Європи. Тому А-В змушені постачати пиво на європейський ринок під брендом Виd.

Виdwaiser, який почав поширюватися з 1876 року, став вдалим початком, і компанія стрімко пішла вгору та швидко стала найбіль­шим виробником пива у США. 1896 року пивоварня випустила новий сорт Місhelob, першу у світі марку пива, яку позиціонують у ціновому сегменті суперпреміум. У 1901 році обсяги її річного виробництва сягали 119,2 млн літрів.

У 1919 році американську пивоварну галузь спіткало лихо — сухий закон, що наклав заборону на всі алкогольні напої. А-В під керівництвом Августа Буша зуміла пережити цю катастрофу, своєчасно переорієнтувавшись на виробництво інших видів про­дукції — морозива, фруктових сиропів та напоїв, дріжджів, на­віть рефрижераторів і кузовів автобусів та вантажівок. Крім того, компанії вдалося налагодити випуск безалкогольного пива «Будвайзер».

У 1933 році сухий закон було скасовано, А-В повернулася до своєї основної діяльності, проте наслідки чотирнадцятирічної пе­рерви долалися ще дуже довго.

Почалося нове сходження компанії. Сухий закон достатньо зменшив кількість виробників пива на американському ринку. У 1934 році їх налічувалося близько 160 замість кількох тисяч, як у попередні роки (нині їх узагалі 60). Це відкривало широкі мож­ливості для загальнонаціональних брендів. А-В вступила на шлях широкої експансії. За неповних сорок років (з 1946 по 1974) обсяг її виробництва зріс в 11 разів, було збудовано 11 нових заводів, а пивоварня у Сент-Луїсі стала найбільшим підприємством галузі в світі. Сучасний обсяг її виробництва сягає 2,23 млрд літрів на рік.

Залишивши ще в 30 роки непрофільні ринки, А-В потім знову зайнялася диверсифікацією своєї діяльності. Новим напрямком бізнесу компанії стали індустрія розваг, нерухомість, виробниц­тво металевих банок та дистрибуція. 1989 року А-В придбала у США 9 тематичних парків, включаючи відомі SeaWorld та Аdventure Island, усі вони тепер відіграють величезну роль у про­суванні брендів компанії та підвищенні їх іміджу.

З 80-х років А-В активно просуває свою продукцію на закордон­них ринках. Розпочався цей процес у 1984 році, коли у Великій Британії та Японії було налагоджено виробництво Виdweiser за ліцензією. Нині ця марка пива випускається в 11 країнах та екс­портується до більше ніж у 80.

1986 року А-В здолала знаменний рубіж, зваривши свій мільярд­ний барель пива. На той час її основна торгова марка Виdweiser майже два десятиріччя була лідером за обсягом продажу у світо­вому масштабі, більше ніж удвічі випереджаючи свого найближ­чого конкурента Неіneken. У США у 2001 році на долю брендів А-В припадало 48 % національного ринку пива, що значно пере­важало частки ринку найбільших конкурентів.

Нині пріоритетними завданнями в А-В вважаються підтримка та просування свого бренду. За словами фінансового директора ком­панії, її маркетингова політика має три виміри: підтримка якості та вірність бренду; стимулювання у споживачів позитивних асоціацій, пов'язаних із брендом; орієнтація на дорослу цільову аудиторію. Ці цілі компанія реалізує різноманітними засобами, одним з яких є оригінальна реклама (наприклад, використання фірмових фургонів, запряжених кіньми, які супроводжуються далматинцями, для розве­зення пива вулицями міста). Реклама компанії має дуже запам'я­товуватися, бути оригінальною та смішною. А-В широко рекламу­ється в друкованих виданнях, на радіо, регіональному та кабельно­му телебаченні. Для просування торгових марок запрошуються ві­домі моделі та спортсмени, популярні дівчата з відомих американ­ських жіночих баскетбольних та футбольних команд. Компанія є спонсором багатьох спортивних змагань (футболу, американського футболу, гольфу). Крім того, компанія залучає авторитетних студен­тів як певних агентів впливу у студмістечках, допомагаючи в орга­нізації вечірок та постачаючи на них пиво зі значними знижками.

У даний час лідерству А-В на світовому ринку пива нічогонезагрожує. Компанія є прибутковою та стабільною. Основним її завданням на найближче майбутнє є розширення збуту за межа­ми США, на який припадає поки що лише 5,5 % її виробництва. Керівництво компанії сподівається на неабиякий успіх.

Питання до ситуації:

 

1. Які з факторів економічного середовища значно вплинули на маркетингову політику компанії А-В?

 

2. Чи вважаєте ви доцільним вихід А-В на український ринок? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 2.

Проведіть аналіз практичної ситуації та дайте відповіді на питання.

 Просмотров 526

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!