Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Що приваблювало дадаїстів у концепті дитинства?Автором назви течії був румунський поет Трістан Тцара (псевдонім С. Розенштока), який слово "dada" знайшов у словнику Ларруса, що означало «дитячий дерев’яний коник».

Світ, на переконання дадаїстів, мусить сприйматися як щойно відкритий, ніби вловлюватися очима дитини, тому їм властива інфантильність як принцип. Вони не лише послідовно уникали правил композиції чи сюжетотворення, не лише позбавляли семантику усталених значень, а й використовували позахудожні засоби для вираження власних художніх форм.

Трістан Тцара вважав, що для створення дадаїстських віршів достатньо вирізати окремі слова з газет і книг, як-небудь поєднати їх. Декламація такого роду творів супроводжувалася музикою, яку творили звуки каструль, свистків і дзвінків.

 

Охарактеризуйте стисло поетичний світогляд Аполлінера.

Це французький поет-авангардист, поет-новатор. Новаторство Аполлінера розглядали лише на формальному рівні, маючи на увазі відмову від пунктуації, створення віршів - каліграм, наповнення фольклорних жанрів сучасним змістом тощо. Але суть його поетичної реформи значно глибша. Він запропонував новий підхід до розуміння поезії, вважаючи її засобом "пізнання життя". Аполлінер надавав вирішального значення людському "Я". Своєю творчістю поет намагався максимально "наблизитися до життя". Сам поет називав своє мистецтво "новим реалізмом", "надреалізмом", "сюрреалізмом". Аполлінер поєднував у своїй творчості сміливі новації з давніми традиціями, лірику з прозою, історію з міфом. Нерідко він відмовлявся від пунктуації, аби посилити динаміку вірша. У пошуках художніх засобів, які б наблизили його поезію до життя, Гійом Аполлінер активно опанував верлібр - систему віршованих рядків, ритмічна єдність яких основана лише на інтонаційній подібності. Поет використовував монтаж - спосіб поєднання різноманітних елементів з метою відобразити розмаїття життя. Поетичне новаторство письменника виявилося у винайденні ним незвичайної віршової форми - каліграм, написаних так, що їх текст утворював певний малюнок.

 

Чи віднаходите Ви в поемі «Зона» автобіографічні мотиви?

У процесі життя автор бачить справжню подію, тому й сама поема стає «подією». Події зовнішні поєднуються в поемі з подіями внутрішнього життя і біографії ліричного героя. У творі знайшли відображення спогади Аполлінера про нещасливе кохання, про його арешт, про тяжкі роки еміграції, про мандри Європою.

 

Що нового вносить Аполлінер в урбаністичний пейзаж?

Свої почуття і переживання Аполлінер змальовує на тлі панорами суспільного життя сучасної Європи. "Зона" написана як вільний, іноді іронічний діалог поета з самим собою; сюди ж умонтовані, ніби кадри кінохроніки, найважливіші події його життя. Аполлінер вводить у поезію явища, які традиційно вважались непоетичними: стогін сирен, афіші, вивіски, стіни, реклами, червона перина емігрантів.

· Висвітлення почуттів через місто (якесь місце асоціюється з відповідною емоцією) – суб’єктивність;

· детальний опис міста та почуття самотності,

· дихотомія міста та почуттів

Які філософські мотиви Ви віднайшли у поемі «Зона»?

Перший вірш «Зона», будучи гімном Ейфелевій вежі, великому місту і — одночасно — визнанням самотності людини в ньому, являв собою маніфест сучасної лірики: речі і думки, реальність, почуття і картини сну сплітаються тут воєдино.

Основна тематика: поет і сучасність.

· Негативний простір,негативний внутрішній стан – песимізм

· Дихотомія - протиставлення (яскраві кольорові птахи, хижі птахи)

· Смерть та віра – релігійний компонент

· Переживання у місті (футуризм)

· Межа минулого і майбутнього

 

Які символічні образи є в цьому творі? Як Ви їх тлумачите?

· Ейфелева вежа – технічний прогрес

· У французькій мові слово "зона" має додаткове значення - так звуться міські околиці, які кільцем оточують центральну частину Парижа. Паризька "зона" виступає як утілення нового індустріального міста, нового життя взагалі.

· сонце — з перерізаним горлом. Образ гільйотинованого сонця надзвичайно місткий, в ньому — і прагнення вірити у майбутнє, і попередження про трагедії, які чатують на людину у цьому майбутньому.


Просмотров 509

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!