Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Під явочною чисельністю працівників розуміється71 Списочний контингент - це:

72. Час відпочинку локомотивної бригади в депо обігу дорівнює:

73. Час роботи локомотивної бригади починається з моменту:

74. Робочий час, що затрачує бригада на обслуговування локомотива при проведенні однієї пари поїздів на закріпленій ділянці, називається:

75. Мінімальний час відпочинку локомотивної бригади в місті постійного проживання дорівнює __ годинам.

76. Подовження часу роботи локомотивної бригади до 12 годин здійснюється за дозволом:

77. Явочний контингент локомотивних бригад розраховується на:

78. Списочний контингент локомотивних бригад розраховується на:

79. Який із показників використовується при обрахуванні середньодобового пробігу локомотива?

80. Як обчислюється вивантаження для залізниці?

81. Як обчислюється навантаження для залізниці?

82. Як обчислюється здавання навантажених вагонів по стиковим пунктам залізниці?

83. Як обчислюється приймання навантажених вагонів по стиковим пунктам залізниці?

84. Як обчислюється робота з порожніми вагонами для залізниці?

85. Як обчислюється робота з місцевим вантажем для залізниці?

86. Як обчислюється робота з транзитним вантажем для залізниці?

87. Чи може робота порожніх вагонів бути рівною «0»?

88 В залежності від призначення і характеру роботи залізничні станції поділяються на:

89 Технічний огляд вагонів проводиться:

90 Колії в сортувальному парку спеціалізуються за:

91 Який документ об’єднує усі станційні операції з вагонами в єдину систему?

92 Бригада ПТО є штатною одиницею:

93 Бригада ПТО складається з:

94 Кількість груп в бригаді ПТО залежить від:

95 Хто і як повідомляє бригаду ПТО про час і колію прибуття поїзда?

96 Чи може бути в одному парку декілька бригад ПТО?

97 Після опробування автогальм спеціальна довідка видається:

98. Накопичення вагонів до складу поїзда проводиться:

99 Бригада ПКО є штатною одиницею:

100 Якщо обіг вагона збільшиться, то собівартість перевезень:

101 Якщо збільшується продуктивність рухомого складу, то собівартість перевезень:

102 Якщо збільшиться обсяг перевезень, то собівартість перевезень:

103 Якщо динамічне навантаження навантаженого вагона збільшується, то собівартість перевезень

104 В яких одиницях вимірюється собівартість перевезень:

105. Підставою для розробки схеми розвезення місцевого вантажу на залізниці, дирекції та дільниці служить

106. Відставання у виконанні плану вивантаження повинне бути усунене на протязі:

107. Відставання у виконанні плану навантаження повинне бути усунене на протязі:

108 Граничний стовпчик указує межу:

109 «Кутовий» вагонопотік передається з парку в парк на сортувальних станціях:

110 Парні поїзди прямують:

111 Непарні поїзди прямують:

112 Районна сортувальна станція формує поїзда:

113. Як називається схема обертання локомотивів, що наведена на рисунку

114. Допоміжним пробігом локомотива називається:

115. Коефіцієнтом допоміжного пробігу називається відношення:

116. Робочий тиждень локомотивної бригади складає:

117. Чи відносяться підштовхувачі до експлуатуємого парку локомотивів?

118. До якого парку відносяться локомотиви, яки зайняти в господарчому русі?

119. До якого парку відносяться локомотиви, яки знаходяться в резерві залізниці?

120. В залежності від роботи, що виконується, локомотиви поділяються на:

121. Умовний пробіг визначає роботу:

122. При роботі локомотивів за схемою накладних пліч ділянка обігу обмежується:

123. Рухом поїзда на перегоні одноосібно керує:

124 Локомотивна бригада є штатною одиницею:

125. Швидкість поїзда, при визначенні якої не враховується час на зупинки, розгін і уповільнення називається:

126. Чи вірна формула, що наведена?

127. Середня швидкість поїзда між станціями формування і розформування називається:

128. Чи може дільнична швидкість бути більшою, ніж технічна?

129 Коефіцієнт місцевої роботи може приймати значення:

130 Коефіцієнт здвоєних операцій може приймати значення

131 Чому дорівнює коефіцієнт місцевої роботи, якщо коефіцієнт здвоєних операцій дорівнює 0?

132 Періодом ГРП називається:

133 Поїзда, яки слідують один за одним на ділянках, що обладнані АБ, розділяються:

134 Якщо коефіцієнт зняття вантажних поїздів дорівнює 1, ГРП класифікується як:

135 Якщо час ходу вантажних поїздів по всіх перегонах однаковий, ГРП класифікується як:

136 Якщо коефіцієнт зняття вантажних поїздів більше 1, ГРП класифікується як:

137 Графік руху поїздів паралельний, якщо:

138 Графік руху поїздів ідентичний, якщо:

139 Графік руху поїздів парний, якщо:

140 Відстань між вертикальними лініями на ГРП дорівнює:

141 Відстань між горизонтальними лініями на ГРП відповідає:

142 Нитка слідування швидкого пасажирського поїзда на ГРП наводиться:

143 До елементів ГРП відносяться:

144 Перегін, на якому поїзд знаходиться максимальний проміжок часу, називається:

145 Мінімальний проміжок часу між поїздами, яки слідують один за одним на перегоні з АБ, називається:

146. Планом формування поїздів називається:

147. При виділенні вагонопотоку в окремий струмінь умова:

- є необхідною

- є достатньою

- є абсолютною

148. На рисунку наведено графік вагонопотоків:
1. ™ об’єднаний 2. ™ пострумневий 3. ™ лінійний

149. Параметр накопичення "с" залежить від:

150. Час економії від прослідування попутної станції без переробки складається з:

151. Чи обов'язково виділяти вагонопотік в окремий маршрут, якщо економія від цього відповідає необхідній умові?

152. Чи обов'язково виділяти вагонопотік в окремий маршрут, якщо економія від цього відповідає абсолютній умові?

Задачі

1. Визначити кількість вантажних операцій, якщо кількість місцевих вагонів Х, коефіцієнт здвоєних операцій y.

2. Визначити середній простій місцевого вагона на станції, якщо вагоно-години простою на станції x ваг-год, а кількість місцевих вагонів y.

3. Визначити середній простій вагона під однією вантажною операцією, якщо середній простій місцевого вагона x год., а коефіцієнт подвоєних операцій y.

4. Визначити середній робочий парк вагонів на станції, якщо вагоно-години простою за добу x ваг-год.

5. Визначити обсяг вантажної маси на колесах, якщо середня маса вагона брутто т, маса тари т, робочий парк вагонів вагонів.

6. Визначити середній простій вагона під однією вантажною операцією, якщо вагоно-години простою 850,4 ваг-год, коефіцієнт здвоєних операцій – х

10. Визначити середній робочий парк вагонів на станції, якщо вагоно-години простою x ваг-год, кількість вантажних операцій y.

12. Розрахувати коефіцієнт місцевої роботи при середньодобовому навантаженні - x вагонів; середньодобовому вивантаженні – y вагонів; роботе дирекції – z вагонів.

13. Визначити робочий парк навантажених вагонів, якщо: оборот навантажених вагонів – x доби; навантаження – y вагонів; прийом навантажених вагонів – z ваг.

Яка з транспортних компаній виконала більший обсяг роботи, якщо відомо що: 1 компанія здійснила перевезення т вантажу на відстань км, 2 - здійснила перевезення т вантажу на відстань км, 3 - здійснила перевезення т вантажу на відстань км, 4 - здійснила перевезення т вантажу на відстань на км.

15 Визначити ввезення вагонів на дирекцію якщо робота дорівнює x ваг.; вивезення – y ваг.; транзит – z ваг.; місцеве сполучення – q ваг.

16 Визначити коефіцієнт пакетності, якщо в пакетах слідує x % поїздів з y.

17 Визначити ступінь непарності ГРП, якщо в прямому напрямку слідує x поїздів, а в зворотному - y поїздів.

18. Розрахувати сумарну кількість поїздів на ділянці О - К в парному та непарному напрямках. Склад вантажного поїзда - x вагонів, склад поїзда з порожніх вагонів - y вагонів.
19. Скільки порожніх вагонів поступає за добу на станцію О?  
20. Скільки порожніх вагонів відправляється за добу зістанції О?

21. Визначити норму обігу локомотива якщо: довжина дільниці обігу - км; середній час знаходження локомотива на станції основного депо - год.; середній час знаходження локомотива в пункті обороту - год; коефіцієнт ходової швидкості - 0,8; дільнична швидкість - км/год.

22. Визначити середньодобовий пробіг локомотива, якщо експлуатуємий парк локомотивів - штук, а сумарний пробіг - лок*км

23. Визначити обіг локомотива якщо: коефіцієнт потреби локомотивів на пару поїздів дорівнює x.

24. Визначити коефіцієнт потреби локомотивів на пару поїздів, якщо обіг локомотива дорівнює год.

25. Чому дорівнює сумарний пробіг локомотивів, якщо середньодобовий пробіг локомотива дорівнює км, а парк локомотивів, що знаходяться в експлуатації - штук?

26. Визначити коефіцієнт допоміжного пробігу, якщо сума локомотиво-кілометрів пробігу дорівнює , а сума поїздо-кілометрів -

27. Визначити час знаходження локомотива в оборотному депо якщо: довжина дільниці обігу - км; середній час знаходження локомотива в основному депо - год; дільнична швидкість - км/год. обіг локомотива - год.

28. Визначити продуктивність локомотива, якщо в парному напрямку вага поїзда складала тис. т, в непарному - т, довжина ділянки обігу км, а час обігу дорівнює годинам.

29. Чому дорівнює довжина поїзда, якщо довжина станційних колій м, довжина локомотива - м, довжина вагона - м?

30. Чи можна формувати поїзд вагою тис. т, якщо вага вагону брутто складає т, довжина вагона - м, довжина локомотива - м, довжина станційних колій - м?

31. Визначити вагу непарного поїзда, якщо вага поїзда в парному напрямку дорівнює тис. т, довжина дільниці обігу локомотива - км, продуктивність локомотива - тис. т/добу, а час обігу локомотива складає годин.

32. Чому повинна дорівнювати довжина станційних колій, якщо на ділянці обертаються поїзда довжиною умовних вагонів, довжина вагона дорівнює м, довжина локомотива - м?

33. Визначити сумарний час на розгін і уповільнення (в хвилинах), якщо довжина ділянки дорівнює км, дільнична швидкість поїзда - км/год, ходова швидкість – км/год, а сумарний час на зупинки поїзда - хв.

34. Визначити середню дільничну швидкість збірних поїздів, якщо локомотиво-кілометри пробігу x лок-км, локомотиво-години поїзної роботи y лок-год.


Просмотров 751

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!