Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дослідження транспортної рухливості населенняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Особливе місце займає дослідження показника транспортної рухливості населення. Вважається, що це середня кількість поїздок одного жителя в рік всіма видами транспорту, зокрема, по залізницях. В сегменті залізничного транспорту коефіцієнт рухливості визначається відношенням числа перевезених залізницею пасажирів за рік до середньорічної чисельності населення регіону, що обслуговується даною залізницею:

 

KPрух = / .

 

Але найбільш узагальнюючим і повним визначенням транспортної рухливості слід вважати не кількість поїздок незалежно від відстані перевезень, а пас.-км на одного жителя (табл. 4).

За останні роки рухливість населення зросла лише на 8%:
з 1048 пас.-км у 2000 році до 1148 у 2008 році. У кризовому 2009 році через суттєве зниження пасажирообігу залізниць (на 9 %) відбувся спад показника до 1046 пас.-км (табл. 4). Це відповідає рівню показника 2007 року.

За ці ж три роки наявний реальний дохід в розрахунку на одного жителя (табл. 4, гр. 6) збільшився в 1,4 рази – до 14091 грн на рік.

 

 

Таблиця 4. Розрахунок транспортної (по залізницях) рухливості населення*

Роки Пасажиро-оборот залізниць, млн. пас.-км Загальні доходи населення, млн. грн Кількість населення, тис. осіб Рухливість населення, пас-км/одну особу (гр. 1/гр. 3) Номінальні доходи в розрахунку на одну людину, грн./одну особу Наявний реальний дохід в розрахунку на одного жителя, грн./одну особу
А
51800,0 49429,8 2180,0
52700,0 48923,2 2489,8
50400,0 48457,1 2938,0
52200,0 48003,5 3400,3
51800,0 47622,4 4468,4
52400,0 47280,8 6332,1
53400,0 46929,5 7771,0
53400,0 46646,0 10126,0
53225,4 46372,7 13716,3
48274,0 46143,7 14091,0

* Розраховано за данимиДержкомстату України

При цьому простежується досить тісна залежність показника рухливості від величини наявних реальних доходів населення. Виконаний кореляційно-регресійний аналіз показав, що коефіцієнт кореляції між ними становить ryx=0,882 (r2=0,78). Лінійне рівняння регресії, за яким можна розраховувати середнє нормативне значення рухливості (Y) від величини наявних реальних доходів на душу населення (Х) має вигляд:

Y=1046,6+0,00876Х,

де коефіцієнт регресії – 0,00876 відтворює більш-менш рівномірний ланцюговий приріст рухливості в арифметичній прогресії. Це означає, що зі зміною реальних наявних доходів в розрахунку на душу населення на 1 грн. транспортна рухливість по залізницях збільшується на 8,76 пас.-км на одну особу. Коефіцієнт детермінації r2=0,78 свідчить про те, що зміни величини рухливості населення на 78% відбуваються під впливом ступеня забезпеченості людей реальними (з урахуванням інфляції) наявними в кишені доходами. На сукупність решти факторів при всіх інших рівних умовах припадає лише 22%. Це і рівень міграції, і тривалість перевезення, і рівень сервісу та комфортності тощо.

На рис. 9 показано діаграми фактичних значень, лінії трендів та трендові рівняння, які свідчать про належну достовірність апроксимації: R2=0,8246 –для рухливості та R2=0,8877 – для реальних доходів на одну особу.

Рис. 9 Фактичні та прогнозні значення на 2015 рік

 

Якщо піти за виявленими трендами (тенденціями) в прогнозний період, то за трендовими рівняннями, що показані вище на діаграмах, отримаємо очікувані (прогнозні) значення двох досліджуваних показників на 2015 р. в таких розмірах:

- рухливість на одну особу – 1242 пас.-км (індекс до рівня 2009 року становить 1,2);

- наявні реальні доходи на одну особу – 20906 грн. (індекс до 2009 року – 1,5).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 838

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!