Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигіЖ.

 

ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус

 

ОСНОВЫ ПРАВА

Рабочая модульная учебная программа и силлабус

 

Мамандық: 5B012000 Кәсіптік оқыту, 5B042000 Сәулет, 5B073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру, 5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология, 5B080500 Су ресурстары және суды пайдалану, 5B090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
   
   
   

 

Пәннің кредиттер саны 2

 

 

Өскемен

Усть-Каменогорск,

 

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Типтік оқу бағдарламасы және Мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде «Қазақстан тарихы және құқық» кафедрасында әзірленді.

 

 

Инженерия факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.

 

Төраға А. Вавилов

 

______________________ж. №____ хаттама

 

 

«Қазақстан тарихы және құқық» кафедрасының отырысында талқыланды.

 

Кафедра меңгерушісі Г. Панковская

 

____________________ж. №____ хаттама

 

Әзірлеген

 

Аға оқытушы А. Тоқсанбаев

 

Норма бақылаушы И.Фазылова

 

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ОРНЫ

 

Зерделенетін пәннің қысқаша мазмұны

ҚР Конституциялық, әкімшілік, қылмыстық, отбасылық, жер, қаржы, салық т.б құқық салаларын қағидаларын, әдістерін, пәндерін ерекшеліктерін анықтау, мемлекет және құқық пайда болуының негізгі теорияларымен, азаматтардын негізгі құқықтары мен

бостандықтарын белгілеуге арналған «Құқық негіздері» курс бағдарламасы .

Пәнді зерделеу мақсаты мен міндеттері

Студентерді құқықтық негізгі категорияларымен таныстыру, олардың құқықтық мәдениетін арттыру және құқық бұзушылықты болдырмау әрі алдын-алу міндетін атқарады.

«Құқық негіздері» пәннің күннен күнге өсіп барады, өйткені болашақ түлек заңдарды біліп, оны тәжірибелік жүзінде қолдана алуы тиыс. Бұл пән студенттерге құқықтың негізгі ұғымдары мен атқаратың міндеттерін түсіндіреді.

Пәнді зерделеу нәтижелері

- “Құқық негіздері” пәннің күннен күнге өсіп барады, өйткені болашақ түлек заңдарды біліп, оны тәжірибелік жүзінде қолдана алуы тиыс. Студенттер құқықтың негізгі ұғымдары мен атқаратың міндеттерін білуі қажет. Студенттер адамдардын және азаматтардын құқықтары мен басты қағидаларын, негізгі заңнамаларын білуі қажет

- Құқық негіздері ғылым саласында әлеуметтік, гумантиралық, кең көзқарас пен жоғары ойлау құқықтық мәдениеті қалыптастыруға әсерететін пәндерді меңгереді.

- Азаматардын құқықтарын заң арқылы қызметін жүзеге асыру қоғамдық қатынастарды реттеу және бағалау.

- Іске қатысты нормаларды сақтау.Этикалық және құқықтық нормаларды игеруі.

- Кәсіби қызметте қазіргі заңнамалардын қолдану дағдыларын игеру.

Пререквизиттер

«Құқық негіздері» пәнін оқыту үшін студенттерге басқа да пәндерді білу қажет («Тарих», «Әлеуметтану», «Философия», «Саясаттану»).

Постреквизиттер

«Құқық негіздері» пәннің білімдері адам және азамат негізгі құқықтары мен бостандықтарын қорғауға кажет, ол әр түрлі мемлекеттік және коғамдық өмірде пайдаланатын заңдылықтар.

 

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

 

2.1 Тақырыптамалық жоспар*

Модульдің тақырып тың № Тақырыптың атауы, оның мазмұны Әдебиеттерге және басқа да деректерге сілтеме Кредиттердегі көп еңбек сіңіруді қажетсіну
1 Модуль «Құқық 1»    
Дәрістік сабақтар
ҚР мемлекет және құқық негіздері. ҚР «Құқық негіздері» курсының пәні және жүйесі. Мемлекет теориясының негіздері. 3 тарау  
Құқық теориясының негіздері. Мемлекет және құқық теориясының қалыптасуы және дамуының тарихы. 3 тарау  
ҚР Конституциялық құқық және әкімшілік құқық негіздері. ҚР Конституциялық құқық негіздері. 3 тарау  
ҚР Әкімшілік құқық негіздері. 3 тарау  
ҚР Отбасы құқығы және еңбек құқығының негіздері. ҚР Отбасы және неке құқығының негіздері. 3 тарау  
ҚР Еңбек құқығы негіздері. 3 тарау  
ҚР Азаматтық және қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу құқықтарының негіздері. ҚР Азаматтық құқық негіздері. 3 тарау  
Қылмыстық құқық негіздері 3 тарау  
  Жиыны   0.5
Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар
 
ҚР «Құқық негіздері» курсының пәні және жүйесі. Мемлекет теориясының негіздері. 3 тарау  
Құқық теориясының негіздері. Мемлекет және құқық теориясының қалыптасуы және дамуының тарихы. 3 тарау  
ҚР Конституциялық құқық және әкімшілік құқық негіздері.     3 тарау  
Әкімшілік құқық негіздері 3 тарау  
ҚР Отбасы және неке құқығының негіздері. 3 тарау  
ҚР еңбек құқығының негіздері. 3 тарау  
ҚР Азаматтық құқық негіздері. 3 тарау  
ҚР Қылмыстық құқық негіздері. 3 тарау  
  Жиыны   0.5
Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ)
ҚР мемлекет және құқық негіздері. ҚР «Құқық негіздері» курсының пәні және жүйесі. Мемлекет теориясының негіздері. 3 тарау  
Құқық теориясының негіздері. Мемлекет және құқық теориясының қалыптасуы және дамуының тарихы. 3 тарау  
ҚР Конституциялық құқық және әкімшілік құқық негіздері. 3 тарау  
ҚР Конституциялық құқық негіздері. 3 тарау  
ҚР Отбасы құқығы және еңбек құқығы негіздері. ҚР Отбасы және неке құқығының негіздері. 3 тарау  
ҚР Еңбек құқығы негіздері. 3 тарау  
  ҚР Азаматтық және қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу құқықтарының негіздері. ҚР Азаматтық құқық негіздері. 3 тарау  
ҚР Қылмыстық құқық негіздері 3 тарау  
Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)
Құқық теориясының негіздері. Құқықтын қайнар көздері.Құқықтын қызметі. Құқықбұзушылық. Құқықтық жауаптылық. Құқықтық саңа. Құқықтын қағидалары. 3 тарау  
ҚР Конституциялық құқық негіздері. ҚР Конституциясының құрылымы. 3 тарау  
Әкімшілік құқық негіздері. Әкімшілік құқықбұзушылық. Әкімшілік құқықбұзушылықтын құрамы. Әкімшіліқ жаза. 3 тарау  
ҚР Отбасы және неке құқығының негіздері. Отбасылық құқығының қайнар көздері. Неке шарты. 3 тарау  
ҚР Еңбек құқығының негіздері.Еңбек шарты. Ұжымдық шарт. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.   3 тарау  
ҚР Азаматтық құқық негіздері. Меншік құқығы. Мәмілелер. Заңды тұлғалар. Зияткерлік меншік құқығы. 3 тарау  
ҚР Қылмыстық құқық негіздері.Қылмыс. Қылмыстық құқықбұзушылық. Қылмыс құрамы. Қылмыстық жаза. 3 тарау  
  Жиыны  
  2 Модуль «Құқық 2»    
Дәрістік сабақтар
ҚР Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негзіздері 3 тарау  
ҚР Құқық қорғау органдары. ҚР Құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылу негіздері 3 тарау  
ҚР Қаржы және салық құқығының негіздері. Қаржы құқығының негіздері. 3 тарау  
ҚР Салық құқығының негіздері. 3 тарау  
ҚР Экологиялық және жер құқығының негіздері. Экологиялық құқығының негіздері. 3 тарау  
Жер құқығының негіздері 3 тарау  
Халықаралық құқық негіздері. 3 тарау  
  Жиыны   0.5
 
Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар
ҚР Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негзіздері. 3 тарау  
ҚР Құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылу негіздері. 3 тарау  
Қаржы құқығының негіздері. 3 тарау  
ҚР Салық құқығының негіздері. 3 тарау  
Экологиялық құқығының негіздері. 3 тарау  
Жер құқығының негіздері. 3 тарау  
Халықаралық құқық негіздері. 3 тарау  
  Жиыны   0.5
Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (СОӨЖ)
ҚР Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негзіздері 3 тарау  
ҚР Құқық қорғау органдары. 3 тарау  
ҚР Қаржы құқығының негіздері. 3 тарау  
ҚР Салық құқығының негіздері. 3 тарау  
ҚР Экологиялық құқығының негіздері. 3 тарау  
Жер құқығының негіздері 3 тарау  
Халықаралық құқық негіздері. 3 тарау  
Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ)
ҚР Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негзіздері. Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізудің қатысушылары. 3 тарау  
ҚР Құқық қорғау органдары. ҚР Құқық қорғау органдарының түрлері және құқықтық жағдайы. 3 тарау  
ҚР Қаржы құқығының негіздері. Қаржы құқығының қайнар көздері. Қаржылық құқық жүйесі. 3 тарау  
ҚР Салық құқығының негіздері. Салық құқығының қайнар көздері. Салық құқығынын жүйесі. 3 тарау  
ҚР Экологиялық құқығының негіздері. Экологиялық құқығынын қағидалары. Экологиялық сараптама. 3 тарау  
Жер құқығының негіздері. Жер құқығының қайнар көздері. Жер құқық қатынастары. Жер құқығынын қағидалары. 3 тарау  
  Халықаралық құқық негіздері. Халықаралық құқығының қайнар көздері. Халықаралық құқықтың қағидалары. Халықаралық құқық субъектілері. 3 тарау  
  2 Модуль бойынша жиыны  
  Пән бойынша жиыны, ҚР кредиті  

2.2 Өздік жұмысқа (СОӨЖ, СӨЖ) арналған тапсырмалар **

Тақырыбы Тапсырманың мақсаты және мазмұны Орындау ұзақтығы Бақылау нысаны Тапсыру мерзімі  
Модуль 1 «Құқық1»  
1 Мемлекет теориясының негіздері   Конспект жасау. ҚР мемлекет және құқық негіздері. ҚР «Құқық негіздері» курсының пәні және жүйесі.     Конспект теқсеру 1 апта
2. Құқық теориясы Конспект жасау. Құқық ұғымы, белгілері және қызметі. Құқықтын қайнар көздері. Құқықбұзушылық. Құқықтық жауаптылық.         Конспект теқсеру    
3. ҚР Конституциялық құқық негіздері Кесте жасау. ҚР Конституциясының құрылымы. Кесте теқсеру
4. Әкімшілік құқық негіздері   Әкімшілік құқықбұзушылық белгілерін білу. Әкімшілік құқықбұзушылықтын құрамы. Әкімшіліқ жаза. Ауызша жауап
5. Отбасылық құқық негіздері Конспект жасау. Отбасылық құқығының қайнар көздері. Неке шарты. Конспект теқсеру
6. ҚР Еңбек құқығы негіздері   Еңбек шартының мазмүнын білу. ҚР Еңбек құқығы негіздері. ҚР Еңбек құқығының қайнар көздері. Еңбек шарты. Еңбек шартының жасау
7. Азаматтық құқық негіздері Меншік құқығының элементтерін білу. Мәмілелер. Заңды тұлғалар. Зияткерлік меншік құқығы. Тестлеу
8. ҚР Қылмыстық құқық негіздері. Кесте жасау Қылмыс ұғымы және түрлері. Қылмыстық құқықбұзушылық. Қылмыс құрамы. Қылмыстық жаза. Кесте теқсеру
Модуль 2 «Құқық2»
1 Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негзіздері Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізудің қатысушылары. Конспект теқсеру
2 ҚР Құқық қорғау органдары ҚР Құқық қорғау органдарының түрлері және құқықтық жағдайы. Кесте теқсеру
  3 ҚР Қаржы құқығының негіздері   Қаржы құқығының қайнар көздері және жүйесі.      
4 ҚР Салық құқығының негіздері Салық құқығының қайнар көздері. Салық құқығынын жүйесі. Заңды талқылау
ҚР Экологиялық құқығының негіздері Экологиялық құқығынын қағидалары. Экологиялық сараптама. Заңды талқылау
6. Жер құқығының негіздері Жер құқығының қайнар көздері және қағидалары. Жер құқық қатынастары. Конспект теқсеру
7. Халықаралық құқық негіздері Халықаралық құқығының қайнар көздері және қағидалары. Халықаралық құқық субъектілері. Конспект теқсеру
               

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі.

Бақылау /тапсырма түрі Академиялық оқу мерзімі, апта
дәрістер конспектілері                              
сабаққа қатысу,               0-100             0-100
ауызша сұрау     0-100 0-100 0-100 0-100 0-100     0-100 0-100 0-100 0-100 0-100  
тестілік сұрау                              
аралық тестілеу               0-100             0-100
                               
                               
                               
                               
Барлығы               0-100             0-100

Тапсырмалар түрлері және ағымдағы бақылау мерзімділігі оқытылатын пәннің ерекшелігіне байланысты әзірленеді және мыналарды ескеруі мүмкін: сабаққа қатысу, дәрістер конспектілері, ауызша сұрау, коллоквиум, тестілік сұрау, реферат, эссе, аралық тестілеу және т.б.

Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша аралық бақылау нәтижесі (рейтинг) қалыптасады.

Оқытушы ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін өткізеді және білім алушының ағымдағы үлгеріміне сәйкес келетін бағасын (ағымдағы және аралық бақылаулардың орташа арифметикалық бағасын) шығарады. Сонда білім алушының оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырмасы үшін 100 балл санының шкаласы бойыншабағаланады.

 

3 ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

Негізгі әдебиеттер

 

1 Жұрсімбаев С. К. ҚР құқық қорғау органдары. - Алматы: Nurpress, 2010. - 360 б.

2 Ювенология: оқулық / жалпы ред. басқарған: Дулатбеков Н., ред.: М. Абсалыќова. -

Астана : Фолиант, 2010. - 500 б.

3 Ағыбаев А. Н. Қылмыстық құқық: жалпы бөлім / Ағыбаев А. Н. - Алматы: Жеті жарғы,

2011. - 376 б.

5 Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық: ерекше бөлім. - Алматы: Жеті жарғы, 2011. - 632 б.

6 Нысанбекова, Л.Б. Халықаралық жеке құқық: негізгі институттар: оқу-тәжірибелік

құралы; әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. - Алматы:Қазақ ун-ті, 2011. - 321 б.

7 Григорьев В. ҚР Әкімшілік құқығы (жалпы бөлім): оќу құралы / В. Григорьев - Астана:

Фолиант, 2011. - 80 б.

8 Стамулов Ј. С. ҚР Экология құқығы: оқу құралы. 2-бөлім. - Тараз: Тараз университеті,

2011. - 288 б.

9 Еркінбаева, Л.Қ. ҚР Жер құқығы. Жалпы және Ерекше бөлімдері. - Алматы: Жеті жарғы

2010. - 311 б

10 Сабитов Т. Х. Заңгер этикасы: оқу құралы Т. Х. Сабитов. -Алматы: Nurpress, 2011.-110

 

Қосымша әдебиеттер

 

11 ҚР Конституциясы. - Астана: Деловой мир Астана, 2010.

12 ҚР Азаматтық кодексі. Жалпы бөлімі: ерекше бөлімі. - Алматы : Юрист, 2013.

13 ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі – Алматы: Юрист, 2010.

14 ҚР Қылмыстық кодексі – Алматы: Юрист, 2014.

15 ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі – Алматы: Юрист, 2014.

16 ҚР Әкімшііліқ құқықбұзушылық туралы кодексі - Алматы: Юрист, 2014.

17 ҚР Еңбек кодексі – Алматы: Юрист, 2010.

18 ҚР Жер кодексі – Алматы: Юрист, 2010.

19 ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексі.- Алматы: Юрист, 2010.

20 ҚР Салық кодексі - Алматы: Юрист, 2014.

 

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ

 

Оқытушының талаптары

Оқытушы талаптары:

- Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

- студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

- сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

- балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

- қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

- сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

- студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.

Бағалау критерийлері

Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 8 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады:

 

Аттестациялық кезені Бақылаудын түрі
Қатысу Дәріс конспектіле-рін теқсеру Тәжірибелік сабаққа қатысуы СӨЖ тексеру Жеке тапсырма Бақылау тестлеу
Модуль 1 – рейтинг 1  
Модуль 2 – рейтинг 2

 

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:

 

 

И=0,6 ,

 

мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.

Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:

 

 Просмотров 1482

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!