Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАПОРІЗЬКОГО державнОГО МЕДИЧНОГО університетУ

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

До практичних занять

З навчальної дисципліни

ФАРМАКОЛОГІЯ

(ІV семестр)

Студента групи _____________

__________________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові

 

Запоріжжя – 2014

ФАРМАКОЛОГІЯ.Робочий зошит до самостійної роботи та практичних занять для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» напряму підготовки 5.12020101 «Фармація». – Запоріжжя: Медичний коледж ЗДМУ, 2014. – 54 с.

Укладачі:

Арефіна В.О. -викладач, перша кваліфікаційна категорія, голова ЦМК природничо-наукової підготовки.

Тржецинська Н.І.викладач-методист, вища кваліфікаційна категорія, директор медичного коледжу Запорізького державного медичного університету.

 

Рецензенти:

 

 

Робочий зошит (IV семестр) складено згідно навчального плану та навчальної програми Міністерства охорони здоров’я України.

Навчальний матеріал підготовлено і структуровано відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодших спеціалістів для спеціальності 5.12020101 «Фармація».

У даному зошиті до кожного практичного заняття наведено матеріал для самостійної позааудиторної та аудиторної роботи студентів, який потребує творчого опрацювання, сприяє розвитку інтелектуального, логічного і фармацевтичного мислення.

Характерною особливістю робочого зошита є завдання професійного спрямування: виписування рецептів, розв’язування ситуаційних задач, розрахунки доз і концентрацій, надання рекомендацій щодо шляху введення, способу застосування та взаємозамінності препаратів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів України І—II рівнів акредитації.

 

 

Схвалено на засідання циклової комісії природничо-наукової підготовкиПротокол № від 201 року.

Рекомендовано до друку методичною радою Медичного коледжу ЗДМУ.

Протокол № від 201 року.

 

 

Теми ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ занять(ПЗ)

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (СР) НА IV CЕМЕСТР.

 

 

  № пп Назви тем СР/ПЗ   Години СР/ПЗ Стр. СР/ПЗ
  СР. Рецептура твердих та м¢яких лікарських форм.  
    ПЗ 1п1. Рецептура твердих та м¢яких лікарських форм.  
СР. Рецептура рідких та ін¢єкційних лікарських форм.  
    ПЗ 1п2. Рецептура рідких та ін¢єкційних лікарських форм.  
СР. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію.  
    ПЗ 2п1. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію.  
СР. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів
  ПЗ 3п1. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів
СР. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці адренергічних синапсів
  ПЗ 4п1. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці адренергічних синапсів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ(ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА)

ІЗ ТЕМИ «Рецептура твердих та м¢яких лікарських форм»

1. Перелік питань, які виносять на самостійне опрацювання:

1. Визначення термінів відповідно до Закону України «Про лікарські засоби».

2. Рецепт. Правила виписування рецептів згідно з наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.

3. Рецептура твердих лікарських форм (таблетки, драже, порошки, гранули, капсули).

4. Порівняльна характеристика м’яких лікарських форм.

5. Правила виписування м’яких лікарських форм у рецептах.


Просмотров 744

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!