Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дві сторони споживчої вартостіТема 19. Товарне виробництво. Товар та його властивості

ПЛАН

  1. Основні форми товарного виробництва.
  2. Товар та його властивості.
  3. Двоїстий характер праці.
  4. Величина вартості товару. Вплив продуктивності праці на величину вартості товару.
  5. Закон вартості, його сутність та функції.

 

  1. Основні форми товарного виробництва

 

Основною формою товарного виробництва є натуральне виробництво. У натуральному виробництві продукти праці призначаються для задоволення власних потреб для внутрішньогосподарського споживання.

 

 


Натуральне виробництво –це така форма господарства, в якому процес створення матеріальних благ спрямований безпосередньо на задоволення власних потреб виробника.

На зміну натуральній формі господарювання поступово приходить товарна форма виробництва, проникаючи в неї і розкладаючи її. Остаточний розклад натурального виробництва та поява товарного виробництва відбувається в епоху пізнього середньовіччя, епоху зародження й прогресу капіталізму.

І натуральне, і товарне виробництво мають потребу в обміні результатами праці, оскільки в них існує поділ праці. Товарне виробництво вимагає еквівалентної форми обміну.

Основою виникнення товарного виробництва є суспільний поділ праці. Поділ праці виникає лише тоді, коли стає основою формування товарного виробництва.

Натуральне виробництво

 
 

 

 


Товарне виробництво –це така форма організації господарства, за якої продукти виробляються економічно відособленими виробниками, котрі спеціалізуються на виготовленні певного продукту, що потребує обміну у вигляді куплі - продажу на ринку.

Умови виникнення товарного виробництва:

1) суспільний поділ праці;

2) індивідуальне привласнення продуктів праці на основі приватної власності;

3) економічне відокремлення товаровиробників.

 

 
 

 

 


Моменти розвитку товарного виробництва:

- перетворення натурального господарства в просте товарне;

- перетворення простого товарного виробництва в розвинуте.

Товарне виробництво

 
 

 

 


Основна суперечливість товарного виробництва – суперечність між приватною та суспільною працею.

Розрізняють два типи товарного виробництва: просте та капіталістичне (розвинуте).

Капіталістичне товарне виробництво –це форма господарювання, коли товаром стає не лише продукт людської праці, а й сама робоча сила людини.

Просте товарне виробництво – характерне для перших етапів розвитку товарного виробництва, коли продукти виготовляються для обміну самостійними дрібними товаровиробниками(ремісниками та селянами).

Таким чином, просте товарне виробництво трансформується в капіталістичне.

Характерні риси простого ТВ:

- дрібна приватна власність на засоби виробництва;

- особиста праця й обмежена мета виробництва, зумовлена його примітивним характером.

Характерні риси капіталістичного ТВ:

- велика приватна власність на засоби виробництва;

- використання найманої праці, мета – збагачення.

Відмінності простого ТВ від капіталістичного ТВ:

По-перше, простому ТВ властиве поєднання виробника із засобами виробництва, тоді як капіталістичне ТВ породжує відокремлення виробників від них, перетворюючи їх на найманих виробників.

По-друге, просте ТВ основане на особистій праці, а капіталістичне – на найманій.

По-третє, метою простого ТВ є забезпечення джерела існування товаровиробника та його сім’ї, метою капіталістичного ТВ є нажива.

 

Товар та його властивості

Товар –продукт праці і природи, який виготовляється для обміну на ринку, для продажу.

Суть товару розкривається при розгляді його якостей, що відображає корисні властивості товару і кількості праці, що характеризує його суспільну міру.

Об’єднує всі товари те, що вони – продукти праці.

Споживна вартість і вартість –два полюси товару, що постійно перебувають в суперечності.

Споживна вартість – це властивість товару, задовольняти будь-яку потребу людини.

За способом споживання або використання людьми споживні вартості поділяються на три основних види:

- предмети споживання;

- засоби виробництва;

- послуги.

 

Предмети споживання –це речі, які задовольняють потреби людей безпосередньо як життєві, матеріальні та духовні блага (продукти харчування, взуття, одяг, книги і т.д.)

 

Засоби виробництва – це речі, які задовольняють потреби людей опосередковано, шляхом використання їх для виготовлення необхідних предметів споживання або послуг (виробничі будівлі та споруди, машини та обладнання, сировина, паливо і т.д.)

 

Послуги – це своєрідна споживна властивість. Їхня своєрідність полягає, по-перше, в тому, що споживна вартість послуги не має речової форми. Наприклад, транспорт не виробляє і не продає ніяких речових товарів.

 

По-друге, споживна вартість послуги – це корисний ефект діяльності живої праці. Для транспорту – це переміщення вантажів, людей.

 

По-третє, особливістю послуг є те, що, оскільки вона не має речової форми, її не можна накопичувати, включати до складу речового національного багатства країни.

 

Споживну вартість має будь-який продукт. І в цьому плані, можна сказати, що вона є категорією вічною.

Дві сторони споживчої вартості

 

 


суспільні
Властивості

 
 
природні

 


Отже, зміст категорії «споживна вартість» визначається сукупністю природних і суспільних властивостей товару.

 

Споживні властивості –це лише сукупність природних властивостей товару, а споживна вартість –це сукупність природних і суспільних його властивостей.

 

Велике значення для товару має мінова вартість.

 

Мінова вартість– це видиме кількісне співвідношення, в якому споживні вартості одного роду обмінюються на споживні вартості іншого.

 

Для того, щоб одна споживна вартість обмінювалася на іншу , потрібно щоб обидві дорівнювали чомусь третьому. Тобто, повинно бути щось спільне, що об’єднує ці різні споживні вартості, які кількісно й якісно є не порівняльними в обміні.

 

Цим спільним, що дає можливість порівнювати товари в обміні, є праця, яка затрачена на їх виробництво.

 

Праця, що виробляє товари, створює другу властивість товару – вартість.

 

Таким чином товар має двоїсту природу: він являє собою єдність споживної вартості і вартості. Мінова вартість є форма, в якій вартість проявляється на ринку.

Вартість – категорія суспільна.

Вартість –суспільна якість товару, яка виражає відношення між товаровиробниками і , які обмінюються своєю працею (продуктами своєї праці) через купівлю-продаж.

 

 

       
 
 
   

 


Конкретна праця –праця, яка здатна задовольняти яку-небудь соціально-економічну потребу людини.

 

Абстрактна праця – здатна обмінюватися в певних пропорціях на інші товари.

Конкретна і абстрактна праця – це дві сторони однієї і тієї ж самої праці в товарному виробництві.

Вони невіддільні одна від одної ні в часі, ні в просторі.

Властивості товару

 
 

 

 


 

Товар і його властивості

 

 


 

       
 
1 сокира
 
20кг зерна

 

 


Двоїстий характер праці

 

Всяка праця є, з одного боку витраченням людської робочої сили у фізіологічному сенсі, - і в цій своїй якості однакового, або абстрактної праці, яка утворює вартість товарів. Всяка праця є , з іншого боку, витраченням людської робочої сили в особливій доцільній формі, і в цій своїй якості конкретної корисної праці він створює споживні вартості.

 

Двоїстий характер праці

Вартість товару
абстрактна праця
суспільна праця
приватна праця
конкретна праця
Споживча вартість товару

 

 
 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1687

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!