Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ЭЛЕКТРҚАБЫЛДАҒЫШТАРДЫҢ МЕНШІКТІ ЕСЕПТІК ЖҮКТЕМЕСІ, кВТ/ПӘТЕРЛЕР 

  №№   Электр энергиясын тұтынушылар Пәтерлер саны
1—3
Мынандай тақталы пәтерлер:
табиғи газбен істейтін 3,0 2,3 1,75 1,45 1,3 1,15 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43 0,4
сұйытылған газбен (соның ішінде топпен орна­тылғанда) және қатты отынмен істейтін 4,0   2,6   2,0   1,65   1,5   1,35   1,15   1,0   0,9   0,8   0,75   0,7   0,65   0,5
электрлік, қуаты 8 кВт—қа дейін 7,0 3,5 2,8 2,4 2,15 2,0 1,8 1,5 1,3 1,15 1,0 0,9 0,85 0,8
бақ өсіру серіктестігінің теліміндегі үйлер Пәтер­лер, табиғи газбен істейтін тақталары және тұр­мыстық ауа баптағыштары бар, есептік темпе­ра­турасы, С төмендегідей ай­мақтар үшін: 2,6   1.5   1,1   0,9   0,75   0,7   0,6   0,5   0,45   0,4   0,38   0,35   0,33   0,3  
1. 20—дан 29—ға дейін 4,1 2,9 2,2 1,8 1,63 1,45 1,25 0,95 0,8 0,65 0,5 0,36 0,33 0,3
2. 29—дан 33—ке дейін 4,1 3,05 2,35 2,0 1,8 1,6 1,4 1,1 0,95 0,75 0,55 0,45 0,4 0,35
3. 33—тен 37—ге дейін 4,1 3,15 2,5 2,15 1,95 1,75 1,55 1,2 1,05 0,9 0,7 0,55 0,43 0,4
4. 37—ден жоғары Пәтерлер, сұйытылған газбен (соның ішінде топ­пен орнатылғанда) және қатты отынмен істейтін тақталары, тұрмыстық ауа бапта­ғыштары бар есептік темпера-турасы, С төмендегідей аймақтар үшін: 4,1 3,3 2,7 2,35 2,15 1,95 1,7 1,4 1,25 1,05 0,8 0,65 0,53 0,45
1. 25—тен 29—ға дейін 5,1 3,2 2,45 2,0 1,8 1,65 1,4 1,15 1,0 0,85 0,75 0,6 0,55 0,42
2. 29—дан 33—ке дейін 5,1 3,35 2,6 2,2 2,0 1,8 1,55 1,3 1,15 0,95 0,8 0,7 0,63 0,48
3. 33—тен 37—ге дейін 5,1 3,45 2,75 2,35 2,15 1,95 1,7 1,4 1,25 1,1 0,95 0,8 0,7 0,5
4. 37—ден жоғары Пәтерлер, қуаты 8 кВт—қа дейінгі электр тақ­та­лары бар, есептік температурасы, С ай­мақтар үшін төмендегідей: 5,1 3,6 2,95 2,55 2,35 2,15 1,85 1,6 1,45 1,25 1,05 0,9 0,75 0,55
1. 25—тен 29—ға дейін 8,1 4,1 3,25 2,85 2,5 2,3 2,05 1,65 1,4 1,2 1,0 0,8 0,75 0,7
2. 29—дан 33—ке дейін 8,1 4,25 3,4 3,05 2,65 2,45 2,2 1,8 1,55 1,3 1,05 0,9 0,82 0,75
3. 33—тен 37—ге дейін 8,1 4,35 3,55 3,2 2,8 2,6 2,35 1,9 1,65 1,45 1,2 1,0 0,9 0,8
4. 37—ден жоғары 8,1 4,5 3,75 3,4 3,0 2,8 2,5 2,1 1,85 1,6 1,3 1,1 0,95 0,85

 

Ескерту: Пәтерлердің меншікті есептік жүктемесі қоғамдық бөлмелерді жарықтандырудың жүктемесін ескерген. Жалпы үй тұтынушыларының есепке алу аспаптары мен қорғау аппараттарын таңдау үшін, жалпы үй бөлмелерін жарықтандырудың қосынды есептік жүктемесін мына формуламен анықтау ұсынылады, кВт:

 

Ре.ж.б.=(Ре.б.а.+Ре.л.х.+Ре.д.—Ре.в. )+0,5 Pе.б.

 

мұнда, Pе.б.а, Ре.л.х, Pе.д, Pp.в. – баспалдақ алаңдарының, лифтілер холлдарының, дәліздердің, вестибюльдің сәйкес жарықтандыру есептік жүктемелері, Ре.б—қоқыс жинау камераларын, шатырларды, техникалық еденасты, үйасты қабаттарын және т.б. жарықтандырудың есептік жүктемесі

 

 

2.2-кесте

МАКСИМУМДАРДЫҢ ҮЙЛЕСПЕУ КОЭФФИЦИЕНТІ

 

Электр энергиясын тұтынушылар Тұрғын үйлер, тақталары Қоғам­дық тамақтанды­ру кәсіп- ор­ындары Орта оқу орын­дары, кітап­хана­лар   Жалпы білім беретін мектеп­тер, кәс­іптік тех­ника-лық учили-ще­лер   Басқару ұй­ымдары мен мекемелері, жобалау жә­не конструк­торлық ұй­ымдар, қаржылан-ды­ру және не­сие беру ұй­ымдары Сауда кәсіп­орындары   Қонақ үйлер   Шаш­тараз­дар   Бала­лар бақша­лары Емха­налар   Ателье және тұр-мыс­тық қызмет көрсету комби­нат-тары Комму­налдық қызмет көрсету кәсіп­орын­дары     Кино­ театр­лар    
  бір ауы­сым­ды   бір­ жа­рым ауы­сым­ды  
элек­трлік қатты және газтә­різдес отынды асха­на­лар   мей­рам­ха­на­лар, кафе    
Тақталы пәтерлер:    
электрлік 0,9 0,5 0,7 0,6 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,4 0,7 0,5 0,7 0,9  
қатты және газтәріздес отынмен 0,9 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,8 0,7 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,9  
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорын­дары (асханалар, кафе және мейрам­ханалар) 0,4   0,4   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,7   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,5    
Жалпы білім беретін мектептер, орта оқу орындары, кәсіптік—техникалық учи-лище­лер, кітапханалар 0,5   0,4   0,8   0,6   0,7   0,7   0,8   0,8   0,8   0,7   0,8   0,8   0,8   0,7   0,8   0,8    
Сауда кәсіпорындары (бір ауысымды, біржарым және екі ауысымды) 0,5   0,4   0,8   0,6   0,7'   0,7   0,8   0,8   0,8   0,7   0,8   0,8   0,8   0,7   0,8   0,8    
Басқару ұйымдары мен мекемелері, жо­балау және конструкторлық ұйым­дары, қаржыландыру және несие беру мекеме­лері 0,5   0,4   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,7   0,8   0,8   0,8   0,7   0,8   0,5    
Қонақ үйлер 0,8 0,8 0,6 0,8 0,4 0,3 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,4 0,7 0,5 0,7 0,9  
Емханалар 0,5 0,4 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8  
Ателье және тұрмыстық қызмет көрсету комбинаттары 0,5   0,4   0,8   0,6   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,7   0,8   0,8   0,8   0,7   0,8   0,8    
Кинотеатрлар 0,9 0,9 0,4 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,8 0,7 0,8 0,2 0,4 0,4 0,5  
                                         

Ескерту: Ең үлкен мәнге тең немесе соған жақын бірнеше жүктемелер болғанда, есепті Ре ең үлкен болатындай жүктемеге қатысты орындаған жөн.

 

2.3-кесте

 

СҰРАНЫС КОЭФФИЦИЕНТІ

 

№ № Лифт қондырғыларының саны Кс. үйлер үшін биіктігі, қабаты
12—ге дейін 12 және одан жоғары
2—3 0,8 0,9
4—5 0,7 0,8
0,65 0,75
0,5 0,6
0,4 0,5
25 және жоғары 0,35 0,4

 

Ескерту: Лифт қондырғыларының кестеде көрсетілмеген саны үшін сұраныс коэффициенті интерполяциямен анықталады.

 
 

 


2.4-кесте

 

СҰРАНЫС КОЭФФИЦИЕНТІ

№ № Жұмыс істеп тұрған сантехникалық және тоңазытқыш жабдықтардың, ауабаптағыштар жүйесінін қоса ал­ғанда белгіленген қуатының, жұмыс істеп тұрған күштік электр­қабыл­дағыштардың жалпы белгіленген қуатындағы меншікті салмағы Кс.к. электрқабылдағыштар саны мынандай болғанда
100 — 85 1 (0,8) 0,8 (0,75) 0,8 (0,7) 0,75 0,7 0,65 0,65 0,6 0,55 0,55 0,5
84 — 75 0,75 0,7 0,65 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0.5
74 — 50 0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45
49 — 25 0,65 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45
24 және одан аз _ _ 0,6 0,6 0,55 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,4

 

2.5-кесте

СҰРАНЫС КОЭФФИЦИЕНТІ

 

№ № Ұйым, кәсіпорын немесе мекеме   Кс.ж. жұмыстық жарықтандырудың белгіленген қуатына байланысты, кВт
5—ке дейін 500—ден жоғары
Қонақ үйлер және санаторийлердің, демалыс үйлері­нің, пансионаттардың, турбазалардың, пионер лагер­лерінің ұйықтайтын корпустары мен әкімшілік бөлме­лері 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,35 0,3 0,3
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары, балалар бақ­ша­лары, кәсіптік-техникалық училищелердің оқу—-өн­дірістік шеберханалары 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5
Басқару ұйымдары мен мекемелері, қаржыландыру, несие беру, мемлекеттік сақтандыру мекемелері, жал­пы білім беретін мектептер, арнайы оқу орындары, кәсіптік-техникалық училищелердің оқу ғимараттары, қызмет көрсету, сауда кәсіпорындары, шаштараздар 0,95 0,9 0,85 0,8 0.75 0,7 0,65 0,6
Жобалау, конструкторлық ұйымдар, ғылыми-зерттеу институттары 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65
Акт залдары, конференц-залдар (зал мен төраға орнын жарықтандыру), спортзалдар
Клубтар мен демалыс үйлері 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 0,55
Кинотеатрлар 0,9 0,8 0,7 0,65 0,6 0,5
                         

 

 

2.6-кесте

СҰРАНЫС КОЭФФИЦИЕНТІ

 

№ № Ұйымдар, кәсіпорындар және мекемелер Кс.е
Топтық тораптар Қоректендіру тораптары Ғимаратқа кірмелер
Басқару ұйымдары мен мекемелері, жобалау және констукторлық ұйымдар, ғылыми-зерттеу институттары, қаржыландыру, несие беру, мемлекеттік сақтан­дыру мекеме­лері, жалпы білім беретін мектептер, арнайы оқу орындары, кәсіптік-техникалық училищелердің оқу ғимараттары 0,2 0,1
Қонақ үйлер және мейрамхана, кафе, асханалардың тамақ ішетін залдары, тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындары, кітапханалар, мұрағаттар 0,4 0,2

 

 

2.7-кесте

 

СҰРАНЫС КОЭФФИЦИЕНТІ

№№ Күштік электрқабылдағыштарға баратын желілер Кс.к. жұмыс істеуші электрқабылдағыштардың санына байланысты қабылданады
3—ке дейін 5—тен жоғары
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының технологиялық жабдықтары, қоғамдық ғимараттардың азық-түлік блоктары 2.9—кесте және 4.39т. бойынша 2.9—кесте және 4.39 т.  
  Қоғамдық -түлік блоктары, сауда кәсіпорындары 2—қосымша, 2.9—кесте 2—қосымша, 2.9—кесте
Ыдыс жуатын машиналар 2.8—кесте 2.8—кесте
  Жобалау және конструкторлық ұйымдар (азық—түлік блоктары жоқ), қонақ үйлер (мейрамханасыз), азық—түлік және өнеркәсіптік заттар дүкендері, жалпы білім беру мектептері, арнайы оқу орындары мен кәсіптік-техникалық училищелердің басқару ғимараттары (бөлмелері) 2.10—кесте 2.10—кесте  
Сантехникалық және тоңазытқыш жабдықтар, ауабаптағыш жүйелердің тоңазытқыш қондырғылары 2.4—кесте 1—ұстаным 2.4—кесте 1—ұстаным
Жолаушы және жүк лифтілері, транспортерлер 2.3—кесте 2.3—кесте
Кинотехникалық жабдықтар 4.46-т. 4.46-т.
Сахналық механизмдердің электржетектері 0,5 0,2
Есептеу машиналары (технологиялық ауабаптағышсыз) 0,5 0,4
Есептеу машиналарын технологиялық ауабаптағышпен қамту 2.4—кесте 1—ұстаным 2.4—кесте 1—ұстаным
Шеберханалардағы металлөңдеу және ағашөңдеу станоктары 0,5 0,2
Көбейткіш техникалар, фотолабораториялар 0,5 0,2
  Жалпы білім беретін мектептердегі, кәсіптік-техникалық училищелердегі, арнайы орта оқу орындарындағы оқулық және лабораториялық жабдықтар 0,4   0,15  
  Жалпы білім беретін мектептердегі, кәсіптік—техникалық училищелердегі, арнайы оқу орындарындағы оқу—өнеркәсіптік шеберханалары 0,5   0,2  
  Шаштараздардың, ателье, шеберханалардың, тұрмыстық қызмет көрсету комбинаттарының, сауда кәсіпорын­дарының, медицина кабинеттерінің технологиялық жабдықтары 0,6   0,3  
Химиялық фабрикалардың және кір жуу орындарының технологиялық жабдықтары 0,7 0,5
Қол және орамал кептіргіштер 0,4 0,15

Ескертулер:

1. Есептік жүктеме электрқабылдағыштардың ең үлкенінің қуатынан кем болмау керек.

2. Бір электрқабылдағыш үшін сұраныс коэффициентін 1-ге тең деп қабылдау керек.

 

 

2.8-кесте

 

СҰРАНЫС КОЭФФИЦИЕНТІ

 

Ыдыс жуатын машиналар саны
Сұраныс коэффициенті Кс.к.
 
 


0,65

0,9
 
 


0.6

0,85
 
 


0.55

 

 

Ескерту: Кс.к. алымында суық сумен жабдықтау бөлімінде ыстық сумен жабдықтау тораптарынан жұмыс істейтін ыдыс жуатын машиналар үшін

 
 

 


2.9-кесте

СҰРАНЫС КОЭФФИЦИЕНТІ

 

 
Тораптардың осы бөлшегіне қосылған, қоғамдық тамақ­тандыру кәсіпорындарының және азық—түлік блоктары­ның жылу жабдықтары электрқабылдағыштарының саны 60—тан 100—ге дейін 125—тен жоғары
Кс.к. технологиялық жабдықтар үшін 0,9 0,85 0,75 0,65 0,6 0,5 0,45 0,4 0,3 0,25

 

 

Ескертулер:

1. Технологиялық жабдықтарға мыналарды жатқызу керек: жылулық (электр тақталары, мармиттер, қуыру табасы, кондитерлік шкафтар, қазандар, суқайнатқыштар, фритюрницалар және т.б.); механикалық (қамырилегіш машиналар, әмбебап жетектер, нанкескіштер, дірілдеткішсүзгі, коктейлшайқағыш, еттартқыш, көкөніс кесетін машиналар және т.б.); ұсақ тоңазыту (тоңазыту шкафтары, тұрмыстық тоңазытқыштар, төментемпературалы npилавкалар және соған ұқсас жеке қуаты 1кВт кем құрылғылар); лифтілер, көтергіштер және басқа жабдықтар (касса аппарат­тары, радиоаппаратуралар және т.б.).

2.Механикалық немесе сантехникалық жабдықтарды, сонымен бірге лифтілерді, көтергіштерді және т.б. жеке қоректендіретін желілер үшін сұраныс коэффициенті 2.9—кестеден қабылданады

3. Ыдыс жуатын машиналардың қуаты кірмедегі жүктемелердің максимумында есептелмейді.

 

 


2.10-кесте

 Просмотров 1527

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!