Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ(заочна форма навчання)

 

Тема 1-2: Поняття, предмет, функції та система кримінально-виконавчого права. Міжнародно-правові стандарти поводження й тримання засуджених. Основні положення кримінально-виконавчого права іноземних країн

Мета: сформувати у студентів поняття кримінального-виконавчого права як галузі права, його предмету, мети, функцій, методів, принципів та джерел; поняття науки кримінально-виконавчого права; вміння характеризувати міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими; аналізувати основні міжнародно-правові положення щодо засуджених; досліджувати історію розвитку та положення кримінально-виконавчих систем світу.

План:

1. Написання реферату відповідно до переліку (див. у списку).

2. Засвоєння та опрацювання наступних понять що входять до словника правових термінів: кримінально-виконавче право; наука кримінально-виконавчого права; мета кримінально-виконавчого права; система кримінально-виконавчого права; принципи кримінально-виконавчого права; джерела кримінально-виконавчого права; виконання покарання; виправлення засудженого.

3. Скласти кросворд та план-схему відповідно до переліку (див. у списку).

Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризуйте кримінально-виконавче право як галузь права та як науку.

2. Що є предметом кримінально-виконавчого права?

3. Що складає систему кримінально-виконавчого права?

4. У чому полягає зміст функцій кримінально-виконавчого права?

5. Розкрийте зміст кримінально-виконавчих відносин.

6. Розкрийте зміст принципів кримінально-виконавчого права.

7. Які методи складають науку кримінально-виконавчого права?

Рекомендована література: 1, 3-5, 8, 17, 19-23, 25.

Тема 3: Правовий статус засуджених

Мета: розкрити сутність поняття «правовий статус засуджених», сформувати уявлення про зміст даного поняття та його складові; розкрити сутність складових, що утворюють правовий статус засуджених; засвоїти основні права та обов‘язки засуджених.

План:

1. Написання реферату відповідно до переліку (див. у списку).

2. Засвоєння та опрацювання наступних понять що входять до словника правових термінів: правовий статус засуджених; суб‘єктивне право засуджених; законні інтереси засуджених; обов‘язок засудженого.

3. Скласти кросворд та план-схему відповідно до переліку (див. у списку).

Питання для самостійного опрацювання:

1. Дати визначення поняттю правовий статус засудженого.2. Назвати складові змісту даного поняття.

3. Дати визначення поняттям, що складають зміст правового статусу засуджених.

4. Назвати основні права засуджених та охарактеризувати зміст кожного.

5. Назвати основні обов‘язки засуджених.

Рекомендована література: 1, 2, 8, 13, 17, 19-23, 25.

 

Тема 4: Органи та установи виконання покарань. Контроль за діяльністю органів та установ виконання покарань

Мета: визначити вичерпний перелік органів та установ з питань виконання покарань; охарактеризувати кожний вид такого органу або установи, визначити їх правовий статус; визначити поняття «прокурорського нагляду» та «громадського контролю» під час виконання покарань та дотримання прав засуджених, охарактеризувати дані види контролю.

План:

1. Написання реферату відповідно до переліку (див. у списку).

2. Засвоєння та опрацювання наступних понять що входять до словника правових термінів: система органів та установ з питань виконання покарань; державна виконавча служба; кримінально-виконавча інспекція; арештні доми; дисциплінарний батальйон; гауптвахта; виправні центри; слідчі ізолятори; виховні колонії; виправні колонії.

3. Скласти кросворд та план-схему відповідно до переліку (див. у списку).

Питання для самостійного опрацювання:

1. Дайте визначення поняттю «система органів та установ з питань виконання покарань».

2. Дайте характеристику системі органів та установ з питань виконання покарань.

3. Дайте характеристику Державній пенітенціарній службі України.

4. Які категорії засуджених утримуються у виправних та виховних колоніях?

5. Які основні положення прокурорського нагляду за дотриманням законів при виконанні покарань та діяльністю органів та установ з питань виконання покарань?

6. Які основні положення громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час відбування ними покарань?Рекомендована література: 1, 8, 19-23, 25-27, 31, 39.

 

Тема 5: Виконання покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі

Мета: визначити поняття «системи покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі», їх ознаки та види; охарактеризувати порядок відбування засудженими даних видів покарань.

План:

1. Написання реферату відповідно до переліку (див. у списку).

2. Засвоєння та опрацювання наступних понять що входять до словника правових термінів: система покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі; штраф; конфіскація майна; громадські роботи; виправні роботи; арешт; обмеження волі.

3. Скласти кросворд та план-схему відповідно до переліку (див. у списку).

Питання для самостійного опрацювання:

1. Дати визначення поняттю системи покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі.

2. Який порядок відбування покарання у виді штрафу?

3. Який порядок відбування покарання у виді громадських робіт?

4. Який порядок відбування покарання у виді виправних робіт?

5. Який порядок відбування покарання у виді арешту?

6. Який порядок відбування покарання у виді позбавленні права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

7. Який порядок відбування покарання у виді конфіскації майна?

8. Який порядок відбування покарання у виді обмеження волі?

Рекомендована література: .1, 7, 8, 11, 12, 17-23, 25, 34, 40.

 

Тема 6-7: Виконання покарань, що пов‘язані з проходженням військової служби. Система виконання покарань у виді позбавлення волі

Мета: визначити поняття «системи покарань, що пов‘язані з проходженням військової служби», дати характеристику покаранням, які застосовуються до військовослужбовців; визначити поняття «покарання у виді позбавлення волі»; класифікувати категорії осіб, засуджених до даного виду покарань; визначити порядок розподілу засуджених осіб до виправно-трудових установ.

План:

1. Написання реферату відповідно до переліку (див. у списку).

2. Засвоєння та опрацювання наступних понять що входять до словника правових термінів: покарання, які застосовуються до військовослужбовців; дисциплінарний батальйон; гауптвахта; позбавлення волі на певний строк; класифікація засуджених.

3. Скласти кросворд та план-схему відповідно до переліку (див. у списку).

Питання для самостійного опрацювання:

1. Розкрийте поняття «покарань, які пов‘язані з проходженням військової служби».

2. Охарактеризуйте категорії військовослужбовців, до яких застосовуються дані види покарань.

3. Дайте характеристику покаранню у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного класу.

4. Дайте характеристику покаранню у виді службового обмеження для військовослужбовців.

5. Дайте характеристику покаранню у виді тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні.

6. Розкрийте поняття «покарань, які пов‘язані з позбавленням волі на певний строк.

7. Розкрийте поняття «класифікації засуджених», окресліть критерії, за яким засуджених розподіляють до тієї чи іншої виправно-трудової установи.

8. Розкрийте порядок розподілу та прийому засуджених до установ виконання покарань.

Рекомендована література: 1, 8, 16-23, 25, 27, 34, 37, 38.

 

Тема 8-9: Режим та умови відбування покарання та засоби його забезпечення. Праця засуджених до позбавлення волі. Виховний вплив на засуджених у період відбування покарання

Мета: визначити поняття «режиму виконання покарань»; зазначити сутність засобів забезпечення режиму в установах виконання покарань; окреслити напрями матеріально-побутового забезпечення засуджених, їх особливості; визначити основні напрями медико-санітарного забезпечення засуджених; з‘ясувати умови праці засуджених, порядок її оплати; визначити порядок професійно-технічного навчання засуджених; з‘ясувати сутність таких понять, як «виправлення засуджених» та «соціально-виховної роботи із засудженими»; ознайомитися із порядком застосування заходів заохочення та стягнення, які застосовуються до засуджених.

План заняття:

1. Написання реферату відповідно до переліку (див. у списку).

2. Засвоєння та опрацювання наступних понять що входять до словника правових термінів: режиму виконання покарань, виправлення засуджених, соціально-виховна робота із засудженими.

3. Скласти кросворд та план-схему відповідно до переліку (див. у списку).

Питання для самостійного опрацювання:

1. Поняття, основні функції та засоби режиму відбування покарання.

2. Засоби забезпечення режиму в установах виконання покарань.

3. Матеріально-побутове забезпечення засуджених.

4. Медико-санітарне обслуговування засуджених.

5. Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи.

6. Умови праці засуджених та її оплата.

7. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі.

8. Професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі.

9. Виправлення засуджених як мета покарання.

10. Організація соціально-виховної роботи із засудженими до покарання у виді позбавлення волі.

11. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених.

Рекомендована література: 1, 2, 8, 11, 12, 15-17, 19-23, 25, 28-30, 37, 38.

 

Тема 10-11: Особливості відбування покарання окремими категоріями засуджених. Звільнення засуджених від відбування покарання

Мета: з‘ясувати сутність відбування покарання такими категоріями засуджених осіб, як жінки та неповнолітні; з‘ясувати сутність відбування покарання у виді довічного позбавлення волі; з‘ясувати порядок та підстави звільнення засуджених від відбування покарання; з‘ясувати сутність контролю за особами, звільненими від відбування покарання та їх соціальною адаптацією.

План:

1. Написання реферату відповідно до переліку (див. у списку).

2. Засвоєння та опрацювання наступних понять що входять до словника правових термінів: жінки, неповнолітні, довічне позбавлення волі.

3. Скласти кросворд та план-схему відповідно до переліку (див. у списку).

Питання для самостійного опрацювання:

1. Особливості відбування покарання неповнолітніми особами.

2. Особливості відбування покарання жінками.

3. Особливості відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

1. Порядок та підстави звільнення засуджених від відбування покарання.

2. Контроль за звільненими від відбування покарання.

3. Соціальна адаптація звільнених від відбування покарання

Рекомендована література: 1, 6, 8, 10, 14, 19-23, 25, 31, 33, 35, 36-38.

 


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Даний вид роботи здійснюється шляхом опрацювання та осмислення варіантів контрольних робіт, перелік яких пропонується нижче, з подальшим їх відтворенням у письмовому або електронному вигляді (на вибір студента). Даний вид контролю представляє собою написання письмової роботи і складається з двох теоретичних питань та задачі. Вимоги до виконання теоретичних завдань полягають у повному розкритті питання, наведенні потрібних визначень та, якщо потрібно, проведенні порівняння тих або інших правових понять або явищ. Для розв‘зку задачі необхідно висловити власну думку щодо запропонованої ситуації, посилаючись при цьому на відповідну статтю (статті) або частину статті (статей). Контрольна робота повинна містити титульний аркуш, на якому повинно бути зазначено: назву дисципліни, варіант контрольної роботи та ПІБ студента у родовому відмінку.

Контрольна робота оцінюється у 20 балів (по 10 балів за кожне повністю розкрите питання).


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!