Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Стаття 42. Обов’язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілокРоботодавець зобов’язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації.

Надання для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором (угодою). (Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III від 13.12.2001)

За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів. (Частина третя статті 42 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001)

Спори, пов’язані з невиконанням роботодавцем цих обов’язків, розглядаються в судовому порядку. (Частина четверта статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III від 13.12.2001)

Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи

Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи або організації.

Стаття 44.(Дію статті 44 зупинено на 2004 рік в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003)

( Дію статті 44 зупинено на 2003 рік в частині

проведення бюджетними установами та організаціями

відрахувань профспілковим організаціям на

культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу

згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від

26.12.2002 )

( Дію статті 44 зупинено на 2002 рік в частині

проведення бюджетними установами та організаціями

відрахувань профспілковим організаціям на

культурно-масову і фізкультурну роботу згідно ізЗаконом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

Відрахування коштів підприємствами, установами,

організаціями первинним профспілковим

організаціям на культурно-масову, фізкультурну і

оздоровчу роботу

 

Роботодавці зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері — за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

(Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2120-III від 07.12.2000, N 1458-III від 17.02.2000, в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001)

Стаття 45. Обов’язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх об’єднань

Роботодавці, їх об’єднання зобов’язані в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх об’єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод. (Частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III від 13.12.2001)

У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов’язаний на вимогу виборних профспілкових органів дати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду. (Статтю 45 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2886-III від 13.12.2001)

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОФСПІЛКИ


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!