Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Напрями та заходи виконання ПрограмиЛютого 2015 р. № 34

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

«Питна вода м. Бердянськ»

на 2011-2015 роки

у новій редакції

 

1. Загальні положення

Місцева програма «Питна вода м. Бердянськ» на 2011-2015 роки у новій редакції (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення населення міста Бердянськ якісною питною водою, послугами водопостачання належного рівня та якості відповідно до національних стандартів.

Розроблення Програми обумовлено поліпшенням забезпечення населення міста Бердянськ питною водою та водовідведенням, потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації внаслідок незадовільного технічного стану та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення, застосуванням застарілих технологій очистки питної води, стічних вод та їх високою енергоємністю, необхідністю планування резервного водопостачання на випадок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

 

2. Підстава для розроблення програми.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки", Закону України "Про державні цільові програми", Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм".

Мета програми

Мета програми:

- поліпшення забезпечення населення міста Бердянськ питною водою належною якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання та послугами водовідведення з очисткою стоків до вимог екологічних і санітарних норм;

- реформування та розвиток об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення ефективності та надійності їх функціонування.

 

Завдання програми

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити завдання щодо підвищення ефективності та надійності функціонування систем водовідведення та водопостачання за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних спорудах, а також розвитку нормативно - правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення.

5. Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі

та якості питної води міста БердянськаОсновним джерелами господарсько-питного водопостачання м. Бердянська є:

· поверхневі води з Каховського магістрального каналу (р. Дніпро);

· 17 артезіанських свердловин Луначарського родовища, фактичний водозабір з яких складає 1,5 – 2,5 тис. м3/добу;

· як резервне джерело водопостачання міста передбачено Бердянське водосховище.

Згідно технологічної схеми очищення, вода подається на водопровідні очисні споруди з 3-х джерел водозабору.

Роботу очисних споруд передбачено за двома схемами: основною та резервною.

Згідно основної схеми водопостачання міста здійснюється з р. Дніпро (95%) та артезіанських свердловин. Співвідношення кількості наданої води з джерелами водопостачання відпрацьовано з урахуванням доведення якісного складу змішаної води згідно вимог стандарту.

Очищена на очисних спорудах Західного групового водоводу вода з р. Дніпро по магістральному водоводу 1200 мм надходить на площадку очисних споруд водоводу м. Бердянськ. Транспортування води на відстань 175 км. у закритому трубопроводі протягом 6-7 діб погіршує якість дніпровської води. Крім того, у період проходження паводку, цвітіння р. Дніпро, жаркий літній період якість води знижується. В зв’язку з цим вимогами технологічного регламенту роботи очисних споруд м. Бердянськ передбачено доочищення води.

Враховуючи якість наданої дніпровської води Західного групового водопроводу, доочищення води здійснюється за скороченою схемою чи традиційній за усіма ланцюгом технологічного процесу очищення.

Другим джерелом водопостачання міста є підземні води артезіанських свердловин Куяльницького водоносного горизонту. Підземна артезіанська вода зі свердловин Луначарського водозабору без очищення надається безпосередньо до резервуару чистої води на площадку очисних споруд водоводу.

Луначарський водозабір розташований у с. Луначарське, у складі якого експлуатується 17 артезіанських свердловин з максимальним сумарним дебітом 5 тис. м3/доб. Зі свердловин вода по водогону надається до 2-х резервуарів чистої води Луначарського комплексу. Насосна станція 2-го підйому по магістральному водогону протяжністю 11,3 км подає воду до колонок масового водозабору міста. Надлишок води надається до резервуарів чистої води очисних споруд водопроводу для змішування з водою р. Дніпро, а у період аварійних ситуацій – з водою Бердянського водосховища.Водопостачання міста з Бердянського водосховища передбачено у разі припинення подачі води з р. Дніпро (аварійні ситуації на магістральному водогоні Каховка – Бердянськ, раптові відключення електроенергії та інше). Будівництво водоводу Каховка – Бердянськ було виконано у 80-ті роки, що не гарантує надійного режиму транспортування води у м. Бердянськ.

Згідно резервного варіанту водопостачання міста виконується в наступному співвідношенні:

· з Бердянського водосховища – 92,3 %

· з артезіанських свердловин – 7,7%

З резервуарів чистої води змішана вода по водогонам надходить до розподільчої водопровідної системи міста.

З урахуванням рельєфу місцевості для підвищення тиску в окремих районах міста передбачено 15 підвищувальних станцій. Строк експлуатації цих насосних станцій 3-го підйому 15-30 років.

На теперішній час підприємство обслуговує 391,1 км. водопровідних та 165,3 км каналізаційних мереж міста.

На території м. Бердянська, в наслідок створення рельєфу місцевості, експлуатується 22 каналізаційних насосних станцій для збору та відведення стічних вод на міські очисні споруди каналізації.

Міські очисні споруди каналізації продуктивністю 45 тис. м3/добу були збудовані та введені у дію у 1975 році. Способи очищення: механічний та біологічний.

Стічні води по головному колектору 800-1000 мм з головної насосної станції № 8, КНС № 9 та КНС № 10 надходять до камери гасіння напору очисних каналізаційних споруд, далі стадії біологічного очищення, після чого знезаражена очищена вода відводиться через скидний колектор 1000 мм до Азовського моря.

Відведення очисних стоків до Азовського моря здійснюється за допомогою розсіючого випуску, розташованого на глибині 5 м.

 

Напрями та заходи виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за наступними напрямками:

· будівництво мереж водопостачання та водовідведення;

· реконструкція мереж водопостачання та водовідведення;

· капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення;

· реконструкція об’єктів водопостачання та водовідведення;

· капітальний ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення;

· будівництво об’єктів водопостачання та водовідведення.

На основі аналізу сучасного стану об'єктів водопостачання та водовідведення Програмою передбачається продовження розпочатого будівництва на об'єктах, які забезпечать подачу води та очистку стоків у необхідних обсягах, а також виконання капітального ремонту та реконструкції на інших об’єктах водопостачання та водовідведення.

Усі заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та розвитку систем водопостачання та водовідведення наведені у додатках 1, 2.

 

Етапи виконання Програми

Виконання Програми «Питна вода м. Бердянськ» на 2011-2015 роки передбачається шляхом наступних заходів:

· здійснення заходів щодо скорочення втрат питної води та зниження енергоємності її виробництва;

· створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів для розвитку систем водопостачання та водовідведення;

· поліпшення якості питної води в місті Бердянськ та її відповідність державним стандартам та санітарному законодавству;

· початок реалізації пілотних проектів з основних напрямів реформування й розвитку підприємств питного водопостачання та водовідведення;

· здійснення заходів щодо підвищення ефективності й надійності систем питного водопостачання та водовідведення;

Розділ 8. Джерела та порядок фінансування програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок:

· коштів Державного бюджету України;

· коштів Державного фонду охорони НПС;

· коштів обласного фонду охорони НПС;

· коштів обласного бюджету;

· коштів місцевих бюджетів;

· коштів місцевого фонду охорони НПС;

· реалізації інвестиційних програм.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!