Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 СУПРОВІДНИЙ ЯРЛИК до касети з банкнотами(розмір 135 х 70 мм)

------------------------------------------------------------------------- | ________________________________________________________ | | (найменування регіону) | | | | _________________________________________________________ | | [найменування та код банку (філії, відділення)] | | | | _________________ | | (місце напису)* | | | |__________________________ _________________ ________________________| |(номінал) (зразок випуску (кількість пачок) (сума вкладення цифрами)| | банкнот) | | | |__________________________ _________________ ______________________| |(номінал)** (зразок випуску (кількість пачок)** (сума вкладення | | банкнот)** цифрами)** | | | |__________________________ _________________ ______________________| |(номінал)** (зразок випуску (кількість пачок)** (сума вкладення | | банкнот)** цифрами)** | | | |__________________________ _________________ ______________________| |(номінал)** (зразок випуску (кількість пачок)** (сума вкладення | | банкнот)** цифрами)** | | | |_______________________________________________________________________| | (загальна сума вкладення цифрами та словами) | | | |_______________________________________________________________________| | (номери індикаторних пломб) | | | |________________________________________ | | (дата вкладання пачок банкнот) | | | |__________________________________________________ | | (прізвище, ініціали та підпис пакувальника) | | | |__________________________________________________ | | (прізвище, ініціали та підпис пакувальника) | ------------------------------------------------------------------------- _______________ * У разі вкладання зношених банкнот зазначати "зношені". ** Зазначається в разі формування збірних касет.

 

Додаток 8

ЗАЯВА
на переказ готівки N _____

Дата здійснення касової операції ______________________ Дата валютування ______________________ ------------------------------------------------------------------ | Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Дебет | | | | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Кредит | | | | |-----------------------------------+------+---------------------| |Загальна сума (цифрами) | | | ------------------------------------------------------------------ Платник _________________________________________________________ Код платника* ___________________________________________________ Банк платника** _________________________________________________ Отримувач _______________________________________________________ Код отримувача** ________________________________________________ Банк отримувача _________________________________________________ Код банку отримувача** __________________________________________ Загальна сума ___________________________________________________ (словами) Призначення платежу _____________________________________________ Пред'явлений документ* __________________________________________ (паспорт або документ, що його замінює) серія _____ N _________________, виданий ________________________ (номер документа) (найменування установи, яка видала документ) _________________________________________________________________ (дата видачі документа) _________________________________________________________________ (дата народження) (місце проживання особи) Додаткові реквізити _________________________________________ _________________________________________ Підпис платника ______________ Підписи банку ____________________ Квитанція N Дата здійснення касової операції _____________________ Дата валютування _____________________ ------------------------------------------------------------------ | Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Дебет | | | | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Кредит | | | | |-----------------------------------+------+---------------------| |Загальна сума (цифрами) | | | ------------------------------------------------------------------ Платник _________________________________________________________ Код платника* ___________________________________________________ Банк платника** _________________________________________________ Отримувач _______________________________________________________ Код отримувача** ________________________________________________ Банк отримувача _________________________________________________ Код банку отримувача** __________________________________________ Загальна сума ___________________________________________________ (словами) Призначення платежу _____________________________________________ Додаткові реквізити _________________________________________ _________________________________________ Підписи банку _____________________________________ _______________ * Заповнюється в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. ** Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.

Додаток 9
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВИЙ касовий ордер N ___________ (необхідне підкреслити) __________________________________ (дата здійснення касової операції) _________________________________________________________________ [найменування банку (філії, відділення)] ------------------------------------------------------------------ | Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Дебет | | | | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Кредит | | | | |-----------------------------------+------+---------------------| |Загальна сума (цифрами) | | | ------------------------------------------------------------------ Отримувач/платник _______________________________________________ (зазначати потрібне) Загальна сума ___________________________________________________ (словами) Зміст операції __________________________________________________ _________________________________________________________________ Кількість інкасаторських сумок* _________________________________ Пред'явлений документ ______________________________ N __________ (посвідчення, перепустка) Підпис платника/отримувача ___________________ Підписи банку _______________________________ _______________ * Зазначається в разі видачі інкасаторам інкасаторських сумок з готівкою для їх перевезення.

Додаток 10
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

ЗАЯВА
на видачу готівки N _______

__________________________________ (дата здійснення касової операції) Банк отримувача _________________________________________________ Отримувач _______________________________________________________ ------------------------------------------------------------------ | Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Дебет | | | | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Кредит | | | | |-----------------------------------+------+---------------------| |Загальна сума (цифрами) | | | ------------------------------------------------------------------ Загальна сума ___________________________________________________ (словами) Зміст операції __________________________________________________ Пред'явлений документ ___________________________________________ (паспорт або документ, що його замінює) серія ________ N ___________, виданий __________________________. (номер (найменування установи, документа) яка видала документ) _________________________________________________________________ (дата видачі документа) _________________________________________________________________ (дата народження)* (місце проживання особи)* Підпис отримувача ___________ Підписи банку _____________________ _______________ * Зазначається в разі потреби ідентифікації клієнта.

Додаток 11
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

ПРИБУТКОВИЙ
касовий ордер N _____

__________________________________ (дата здійснення касової операції) _________________________________________________________________ [найменування банку (філії, відділення)] Платник ______________________________________________ ------------------------------------------------------------------ | Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Дебет | | | | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Кредит | | | | |-----------------------------------+------+---------------------| |Загальна сума (цифрами) | | | ------------------------------------------------------------------ Загальна сума ___________________________________________________ (словами) Призначення платежу _____________________________________________ Пред'явлений документ _______________________________ N _________ (посвідчення, перепустка) Підпис платника Підписи банку _____________________ _____________________________

Додаток 12
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

ВИДАТКОВИЙ
касовий ордер N _______

__________________________________ (дата здійснення касової операції) _________________________________________________________________ [найменування банку (філії, відділення)] Отримувач _________________________________________________ ------------------------------------------------------------------ | Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Дебет | | | | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Кредит | | | | |-----------------------------------+------+---------------------| |Загальна сума (цифрами) | | | ------------------------------------------------------------------ Загальна сума ___________________________________________________ (словами) Призначення платежу _____________________________________________ Пред'явлений документ _____________________________ N ___________ (посвідчення, перепустка) Підпис отримувача ______________________________ Підписи банку __________________________________

Додаток 13
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

ГРОШОВИЙ ЧЕК
( za790-11 )

Додаток 14
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

_________________________________________________________________ [найменування банку (філії, відділення)]

Видатковий позабалансовий ордер

 

__________________________ (дата здійснення операції) _________________________________________________________________ (кому належать документи (цінності)) ------------------------------------------------------------------ | | Рахунок N | Сума | |--------+------------------------------+------------------------| | Дебет | | | |--------+------------------------------+------------------------| | Кредит | | | ------------------------------------------------------------------ Видати __________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримує документи (цінності)) ------------------------------------------------------------------ |Найменування документів (цінностей) | Кількість | Сума | |-----------------------------------------+-------------+--------| | | | | |-----------------------------------------+-------------+--------| | | | | |-----------------------------------------+-------------+--------| | | | | |-----------------------------------------+-------------+--------| | | | | |-----------------------------------------+-------------+--------| | | | | |-----------------------------------------+-------------+--------| |Усього | | | ------------------------------------------------------------------ Сума __________________________________________ грн. _______ коп. (словами) Підстава _________________________________ (зазначається в разі наявності) Зазначені документи (цінності) отримав _____________________ Підписи банку (підпис)

Додаток 15
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

_________________________________________________________________ [найменування банку (філії, відділення)]

ПРИБУТКОВИЙ
позабалансовий ордер

__________________________ (дата здійснення операції) Прийнято від _____________________ ---------------------------

(кому належать | | Рахунок N | Сума |

документи (цінності)) |------+-----------+------| |Дебет | | | __________________________________ |------+-----------+------| __________________________________ |Кредит| | | --------------------------- ------------------------------------------------------------------ |Найменування документів (цінностей) | Кількість | Сума | |-----------------------------------------+-------------+--------| | | | | |-----------------------------------------+-------------+--------| | | | | |-----------------------------------------+-------------+--------| | | | | |-----------------------------------------+-------------+--------| | | | | |-----------------------------------------+-------------+--------| | | | | |-----------------------------------------+-------------+--------| |Усього | | | ------------------------------------------------------------------ Сума __________________________________________ грн. _______ коп. (словами) Підстава ________________________________________________________ (зазначається в разі наявності) Підписи банку ___________________________________________________

Додаток 16
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

ПРАВИЛА
заповнення реквізитів касових документів

-------------------------------------------------------------------------- | Назва реквізиту | Вимоги щодо заповнення реквізиту | |--------------------------+---------------------------------------------| |Номер |Банк, що здійснює операцію, проставляє | | |порядковий номер реєстрації касового | | |документа | |--------------------------+---------------------------------------------| |Дата здійснення операції |У заяві на переказ готівки зазначається дата | | |фактичного пред'явлення її в банк. | | |Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних | | |днів із дня їх виписування, не враховуючи | | |день виписування. | | |У всіх інших касових документах зазначається | | |дата здійснення касової операції. | | |Дата здійснення операції в документі | | |зазначається так: число цифрами "ДД", місяць | | |словом, рік цифрами "РРРР" | |--------------------------+---------------------------------------------| |Платник |Зазначаються найменування юридичної особи | | |та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка | | |уповноважена діяти від імені юридичної особи,| | |що здійснює переказ готівки. Якщо переказ | | |готівки здійснює фізична особа, то | | |зазначаються її прізвище, ім'я та по | | |батькові та/або реєстраційний номер облікової| | |картки платника податків/номер особового | | |рахунку або серія та номер паспорта (для | | |фізичних осіб, які через свої релігійні | | |переконання відмовилися від прийняття | | |реєстраційного номера облікової картки | | |платника податків та офіційно повідомили про | | |це відповідні органи державної податкової | | |служби і мають відмітку в паспорті). | | |За операціями з казначейськими зобов’язаннями| | |прізвище, ім’я та по батькові клієнта не | | |зазначаються, крім випадків, установлених | | |законодавством України про запобігання та | | |протидію легалізації (відмиванню) доходів, | | |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню | | |тероризму. | | |Ідентифікація клієнтів здійснюється | | |відповідно до вимог законодавства України про| | |запобігання та протидію легалізації | | |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним | | |шляхом, або фінансуванню тероризму. | | |У прибутковому, видатковому та | | |прибутково-видатковому касових ордерах | | |зазначаються прізвище, ім'я, по батькові | | |працівника банку. При оформленні | | |прибутково-видаткового касового ордера на | | |загальну суму здійснених касових операцій цей| | |реквізит не заповнюється | |--------------------------+---------------------------------------------| |Отримувач |У касових документах на видачу готівки | | |фізичній особі зазначаються її прізвище, ім'я| | |та по батькові, юридичній особі - | | |найменування юридичної особи та прізвище, | | |ім'я та по батькові особи, яка уповноважена | | |діяти від імені юридичної особи. | | |За операціями з казначейськими зобов'язаннями| | |прізвище, ім'я та по батькові клієнта не | | |зазначаються, крім випадків, установлених | | |законодавством України про запобігання та | | |протидію легалізації (відмиванню) доходів, | | |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню | | |тероризму. | | |У касових документах на переказ готівки | | |зазначаються найменування юридичної особи або| | |прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. | | |У прибутковому, видатковому та прибутково- | | |видатковому касових ордерах зазначаються | | |прізвище, ім'я, по батькові працівника банку.| | |При оформленні прибутково-видаткового | | |касового ордера на загальну суму здійснених | | |касових операцій цей реквізит не заповнюється| |--------------------------+---------------------------------------------| |Код отримувача |У разі здійснення переказу готівки для | | |зарахування на рахунок отримувача, відкритий | | |в іншому банку, зазначається: для юридичної | | |особи - код платника податків; фізичної | | |особи - реєстраційний номер облікової картки | | |платника податків або серія та номер паспорта| | |(для фізичних осіб, які через свої релігійні | | |переконання відмовилися від прийняття | | |реєстраційного номера облікової картки | | |платника податків та офіційно повідомили про | | |це відповідні органи державної податкової | | |служби і мають відмітку в паспорті) | |--------------------------+---------------------------------------------| |Банк отримувача |Зазначаються найменування та місцезнаходження| | |банку отримувача | |--------------------------+---------------------------------------------| |Банк платника |Зазначаються найменування та місцезнаходження| | |банку платника | |--------------------------+---------------------------------------------| |Код банку отримувача |Зазначається реквізит банку отримувача, | | |визначений і включений до довідника | | |банківських установ України | |--------------------------+---------------------------------------------| |Назва валюти |Зазначається літерний код валюти відповідно | | |до вимог нормативно-правових актів під час | | |здійснення операцій з іноземною валютою | |--------------------------+---------------------------------------------| |Дебет/кредит |Зазначаються відповідні рахунки за касовими | | |операціями | |--------------------------+---------------------------------------------| |Сума цифрами |Сума зазначається цифрами, гривні | | |відділяються від копійок комою ",", копійки | | |позначаються двома цифрами. Аналогічно | | |зазначається сума в іноземній валюті | |--------------------------+---------------------------------------------| |Еквівалент у гривнях |Зазначається під час здійснення операцій з | | |іноземною валютою сума в гривнях, що | | |розраховується у встановленому порядку | |--------------------------+---------------------------------------------| |Загальна сума |Зазначаються сума словами, а назва | | |національної валюти повністю "гривень" або | | |скорочено "грн.". Якщо сума складається лише | | |з копійок, то перед її зазначенням ставиться | | |"Нуль гривень". Якщо сума виражена в цілих | | |гривнях, то зазначається "00 коп." або | | |"00 копійок". | | |Під час здійснення операцій з іноземною | | |валютою сума словами зазначається в іноземній| | |валюті та її еквівалент у гривнях в | | |аналогічному порядку | |--------------------------+---------------------------------------------| |Призначення платежу |У разі видачі готівки з каси зазначається, на| | |які цілі вона видається, під час приймання | | |готівки зазначається вид платежу або джерела | | |її надходження, а в разі внесення суб'єктами | | |підприємницької діяльності - фізичними | | |особами на поточні рахунки власної готівки | | |за рахунок заощаджень зазначається "унесення | | |власних заощаджень готівкою". За операціями | | |за вкладними (депозитними) рахунками | | |зазначається внесення готівки на вкладний | | |(депозитний) рахунок або видача готівки з | | |нього. За операціями, не пов'язаними з | | |платежами та вкладними (депозитними) | | |рахунками, зазначається "переказ готівки" | |--------------------------+---------------------------------------------| |Пред'явлений документ |У грошових чеках, заявах на видачу готівки | | |незалежно від суми зазначаються найменування | | |пред'явленого документа (паспорт або | | |документ, що його замінює), серія, номер і | | |дата його видачі, найменування установи, яка | | |видала документ. Дата народження та місце | | |проживання (для нерезидентів - місце | | |тимчасового перебування) зазначаються в разі | | |ідентифікації клієнтів відповідно до вимог | | |законодавства України про запобігання та | | |протидію легалізації (відмиванню) доходів, | | |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню | | |тероризму. | | |У прибуткових, видаткових та прибутково- | | |видаткових касових ордерах і заявах на видачу| | |готівки працівникам банку, а також | | |інкасаторам територіальних управлінь | | |зазначаються назва документа (посвідчення, | | |перепустка) та його номер (крім операцій з | | |видачі готівки касовим працівникам під час | | |ведення аналітичного обліку) | |--------------------------+---------------------------------------------| |Підпис платника/отримувача|Платник/отримувач ставить підпис власноручно.| | |Під час оформлення прибутково-видаткового | | |касового ордера на загальну суму здійснених | | |касових операцій підписи не ставляться. | | |За операціями з видачі інкасаторам | | |опломбованих інкасаторських сумок з готівкою | | |підписи ставлять інкасатори, які прийняли | | |сумки | |--------------------------+---------------------------------------------| |Підписи банку |Ставлять підпис власноручно посадові особи, | | |визначені банком | |--------------------------+---------------------------------------------| | Додаткові реквізити | | |--------------------------+---------------------------------------------| |Код платника |У разі внесення готівки як сплати податків | | |і зборів до бюджету платник зазначає | | |код/номер, а саме: | | |юридична особа - код платника податків; | | |фізична особа - реєстраційний номер облікової| | |картки платника податків або серію та номер | | |паспорта (для фізичних осіб, які через свої | | |релігійні переконання відмовилися від | | |прийняття реєстраційного номера облікової | | |картки платника податків та офіційно | | |повідомили про це відповідні органи державної| | |податкової служби і мають відмітку в | | |паспорті). | | |Зазначається в разі ідентифікації клієнтів | | |відповідно до вимог законодавства України про| | |запобігання та протидію легалізації | | |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним | | |шляхом, або фінансуванню тероризму | |--------------------------+---------------------------------------------| |Код бюджетної класифікації|Зазначається платником у разі здійснення | | |платежів податків і зборів до бюджету | |--------------------------+---------------------------------------------| |Період платежу |Зазначається, за який період здійснюється | | |платіж | |--------------------------+---------------------------------------------| |Дата валютування |Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата | | |валютування не може перевищувати | | |10 календарних днів від дати складання | | |касового документа (дата складання документа | | |не враховується) | |--------------------------+---------------------------------------------| |Кількість сумок |У прибутково-видатковому касовому ордері | | |зазначається кількість (цифрами і словами) | | |отриманих для перевезення інкасаторських | | |сумок з готівкою | |------------------------------------------------------------------------| |Додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції переказу готівки, | |в тому числі контактна інформація про клієнта, а саме місце проживання | |чи перебування, номер телефону тощо, який здійснює переказ готівки без | |відкриття рахунку, банк визначає самостійно | --------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 375 ( z1646-12 ) від 13.09.2012 }

Додаток 17
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

_____________________________ (найменування банку-емітента)

ЗАЯВА N _____

____________________________ року (дата)

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних підрозділів або фізичних осіб - підприємців)

________________________________________________________________. Просимо видати за нашим рахунком N __________________________ грошові чекові книжки __________________________________________. (кількість словами)

Чеки зобов'язуємося зберігати в безпечному від пожежі та крадіжки приміщенні.

Грошові чекові книжки довіряємо отримати нашому працівникові

_________________________________________________________, підпис (прізвище, ім'я, по батькові) якого засвідчуємо.

Відбиток печатки та підписи особи-чекодавця.

Зазначену в заяві кількість грошових чекових книжок видати.

Уповноважений працівник банку (філії, відділення) __________ ________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Грошові чекові книжки з бланками з N ____ до N _______ видав

_________; отримав _________.

Із порядком заповнення та використання грошової чекової книжки ознайомлений.

Дата отримання грошової чекової книжки ____________. Підпис клієнта _______________.

Додаток 18
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

_________________________________________________________________ [повне найменування та місцезнаходження, контактний телефон банку, який вилучає банкноти (монети)]

ДОВІДКА _____
про вилучення (прийняття) банкнот (монет)
для дослідження

Ця довідка видана ___________________________________________ [прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (дата народження, _________________________________________________________________ серія та номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав) у разі наявності паспорта _________________________________________________________________ фізичної особи або найменування і реквізити юридичної особи] про те, що в нього (неї) вилучено (прийнято) банкноти (монети) для проведення дослідження на загальну суму: ____________________ __________________________________________________, (сума цифрами і словами, назва грошової одиниці) у тому числі: ------------------------------------------------------------------ | N |Рік|Номінал| Серійний номер | |з/п| | |(для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що| | | | | містяться на банкноті) | |---+---+-------+------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+---+-------+------------------------------------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ Вилучив працівник банку (філії, відділення) __________________ ________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Клієнт __________________ ________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ___________ ____ року Довідково: банкноти (монети) національної валюти, що визначені експертом неплатіжними, повертаються банком пред'явнику на його вимогу протягом шести місяців. Після закінчення цього строку банк знищує неплатіжні банкноти (монети).

Додаток 19
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

____________________________ [найменування банку (філії, відділення)] ____________________________ [найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - пред'явника банкнот (монет)] ____________________________ (місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної особи) ______________________ (телефон)

ЗАЯВА

Прошу прийняти для дослідження банкноти (монети) національної (іноземної) валюти в сумі _______________________________________ ________________________________________________________________, (сума цифрами та словами) (назва грошової одиниці) у тому числі: ___________________________________________________ (зазначити номінал, рік, серійний номер кожної банкноти, ________________________________________________________________. для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що містяться на банкноті) Додаток: ________________________________________________________ (довідка про пожежу або інший випадок - у разі наявності) ___________________ ___________________

(підпис пред'явника) (прізвище, ініціали)

___________________ (дата) Прийняв працівник банку (філії, відділення) _________________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Довідково: банкноти (монети) національної валюти, що визначені експертом неплатіжними, повертаються банком пред'явнику на його вимогу протягом шести місяців. Після закінчення цього строку банк знищує неплатіжні банкноти (монети).

Додаток 20
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

_________________________________________________________________ (найменування та місцезнаходження банку, найменування та місцезнаходження установи Національного банку України) ______________________________________________________ Код банку ________ "___" ____________ ____ року _____________________________________ (найменування та місцезнаходженя установи Національного банку України)

ОПИС N _____
банкнот (монет) національної валюти,
які надсилаються для дослідження
з позабалансового рахунку N ________

--------------------------------------------------------------------------- | N | Джерело | Дата | Реквізити банкноти | Результат дослідження | |з/п|надходження|пред'явлення|--------------------| (заповнює експерт | | | банкноти | сумнівної |рік|номінал|серійний|установи Національного | | | (монети)* | банкноти | | | номер |банку України) | | | | (монети) | | | |-----------------------| | | | | | | | висновок | N і дата | | | | | | | |(платіжна, | акта про | | | | | | | | що |дослідження| | | | | | | | підлягає | | | | | | | | | обміну; | | | | | | | | |неплатіжна;| | | | | | | | |неплатіжна,| | | | | | | | | навмисно | | | | | | | | |пошкоджена | | | | | | | | | з метою | | | | | | | | |шахрайських| | | | | | | | | дій; | | | | | | | | |підроблена)| | |---+-----------+------------+---+-------+--------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----------+------------+---+-------+--------+-----------+-----------| | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---+-------+--------+-----------+-----------| | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---+-------+--------+-----------+-----------| | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---+-------+--------+-----------+-----------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- Усього _________ (__________________________________) грн. (цифрами) (словами) _______________ * Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи (територіальне управління зазначає також банк, який вилучив сумнівну банкноту (монету)). ____________________________ ____________ ____________________ (посада відповідальної особи (підпис) (прізвище, ініціали) банку) ____________________________ ____________ ____________________ (посада відповідальної особи (підпис) (прізвище, ініціали) банку) ____________________________ ____________ ____________________ (посада відповідальної особи (підпис) (прізвище, ініціали) банку) М.П.

(зворотний бік)

Здали (інкасатори): Прийняли (матеріально відповідальні особи): __________ _________ ___________ __________ _________ ___________ (посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище, ініціали) ініціали) __________ _________ ___________ __________ _________ ___________ (посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище, ініціали) ініціали) __________ _________ ___________ __________ _________ ___________ (посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище, ініціали) ініціали) Результати перерахування та дослідження сумнівних банкнот (монет) ------------------------------------------------------------------ | Номінал | Кількість | Сума (грн.) | | | банкнот |------------------------| | | (монет) | цифрами | словами | |-------------------------+-------------+------------+-----------| |Результати перерахування | | | | |в територіальному | | | | |(Операційному) | | | | |управлінні, Центральному | | | | |сховищі: | | | | |-------------------------+-------------+------------+-----------| | | | | | |-------------------------+-------------+------------+-----------| | | | | | |-------------------------+-------------+------------+-----------| | | | | | |-------------------------+-------------+------------+-----------| |Усього | | | | |-------------------------+-------------+------------+-----------| |За результатами | | | | |дослідження в | | | | |територіальному | | | | |управлінні (Центральному | | | | |сховищі, Департаменті | | | | |готівково-грошового | | | | |обігу) визнано: | | | | |-------------------------+-------------+------------+-----------| | платіжними, що | | | | |підлягають обміну | | | | | неплатіжними | | | | | неплатіжними, навмисно| | | | |пошкодженими з метою | | | | |шахрайських дій | | | | | підробленими | | | | |-------------------------+-------------+------------+-----------| |підлягають передаванню | | | | |для дослідження до | | | | |Департаменту готівково- | | | | |грошового обігу | | | | |-------------------------+-------------+------------+-----------| |Усього | | | | ------------------------------------------------------------------ Керівник підрозділу, ______________ ______________________ в якому проводилися (підпис) (прізвище, ініціали) дослідження Експерт ______________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 21
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

_________________________________________________________ [найменування банку (філії, відділення)] _________________________________________________________ (місцезнаходження) Код банку __________ "_____ " ____________ ____ року ____________________________________________________________ (найменування та місцезнаходження Центрального сховища Національного банку України)

ОПИС N _____
банкнот іноземної валюти,
які надсилаються для дослідження
з позабалансового рахунку N ____

-------------------------------------------------------------------------------------- | N | Джерело | Дата |Наймену-|Рік|Номінал| Серійний |Результат дослідження в| |з/п|надходження|пред'явлення| вання | | | номер |Департаменті готівково-| | | банкноти* | сумнівної | валюти | | | (інші | грошового обігу | | | | банкноти | | | |реквізити,|-----------------------| | | | | | | | що | висновок | N і дата | | | | | | | |містяться |(справжня, | акта про | | | | | | | | на |підроблена)|дослідження| | | | | | | |банкноті) | | | |---+-----------+------------+--------+---+-------+----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-----------+------------+--------+---+-------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | |---+-----------+------------+--------+---+-------+----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Усього: ______________ (___________________) за кожною валютою. (сума цифрами) (сума словами) _______________ * Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи (територіальне управління зазначає також банк, який вилучив сумнівну банкноту). ______________________ _______ __________ Керівник підрозділу, (посада відповідальної (підпис) (прізвище, в якому проводилися особи банку) ініціали) дослідження ______________________ _______ __________ ________ __________ (посада відповідальної (підпис) (прізвище, (підпис) (прізвище, особи банку) ініціали) ініціали) ______________________ _______ __________ Експерт (посада відповідальної (підпис) (прізвище, _________ __________ особи банку) ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) М.П.

(зворотний бік)

Здали (інкасатори): Прийняли матеріально відповідальні особи: __________ _________ ___________ __________ _________ ___________ (посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище, ініціали) ініціали) __________ _________ ___________ __________ _________ ___________ (посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище, ініціали) ініціали) __________ _________ ___________ __________ _________ ___________ (посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище, ініціали) ініціали) Результати перерахування банкнот іноземної валюти в Центральному сховищі ------------------------------------------------------------------ |Найменування валюти |Номінал| Кількість | Сума в абсолютних | | | | банкнот, шт. | одиницях валюти | | | | |--------------------| | | | | цифрами | словами | |--------------------+-------+--------------+----------+---------| | | | | | | |--------------------+-------+--------------+----------+---------| | | | | | | |--------------------+-------+--------------+----------+---------| | | | | | | |--------------------+-------+--------------+----------+---------| |Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------

 


Просмотров 673

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!