Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Найбільший промисловий район — Верхня СілезіяКраїни - сусіди перехідної економіки: Чехія, Словаччина, Україна, Білорусь, Литва та Росія. Вихід до важливих мінерально-сировинних баз Центральної та Східної Європи: нафтогазових родовищ Росії, залізних і марганцевих руд України, лісових ресурсів Росії та Білорусі.

3) ПГП= буферна зона між Росією та НАТО,

В: країна Центральної Європи, на перетині важливих транспортних магістралей між Східною і Західною Європою. Серед її сусідів переважають країни з перехідною економікою. Польща - член НАТО та ЄС.

ІІІ)Природні умови:

рельєф = рівнини = Польська низовина.

гори = 20 % території на Пд Зх давні низькі Судети, на Пд — молоді Карпати з Татрами.

клімат = помірний, Тс – 2, Тл + 18, опади 700 ммз надмірним зволоженням.

ресурси =1) мінеральні ресурси:

а) паливні = нафта і природний газ( Карпати , Передкарпатський прогин ) - незначні поклади .

Вугілля = Верхньосілезький кам'яновугіль­ний басейн. Басейн бурого вугілля — Белхатувський.

б)рудні = залізні руди ( Верня Сілезія)

Кольорових – одне з найбагатших у світі родовищ мідних руд біля міста Легниця та значні поклади поліметалевих руд у Верхній Сілезії.

в)нерудні = великі запаси самородної сірки на Пд Сх (Тарнобжег); бурштин, калійна та кухонна солі на ПН .

2)водні = значні. Вісла й Одра суд­ноплавні лише на деяких ділянках. Багатих на гідроенергоресурси річок мало. На півночі країни багато дрібних озер = Мазурське Поозер'я = місце відпочинку та рибальства.

3)земельні = на півночі = кислі підзолисті та дерново-підзолисті ґрунти, на півдні — родючі бурі лісові. Більш як половина орних земель охоплена меліоративними роботами.

4) лісові = 20 % площі.

5) рекреаційні = Балтійське узбе­режжя (Сопот) та Поморське поозер'я. Польські міста Краків, Варшава приваблюють туристів своїми історич­ними пам'ятками.

В:Природні умови загалом сприятливі для розвитку господарства.

• Країна добре забезпечена деякими видами мінеральних ресурсів: значні запаси кам'яного та бурого вугілля, мідних руд, поклади поліметалевих руд, калійної та кухонної солей, самородної сірки. Важлива роль водних та рекреаційних ресурсів.Земельні ресурси потребують значних заходів меліорації.

ІV)Населення :

1)38,1 млн. чол. (33-тє місце у світі, 7-ме — в Європі).

2) І тип відтворення = 0,2 чол./тис = «старіння нації», від'ємне сальдо міграцій. Багато тимчасових робітників з Польщі працюють у су­сідніх розвинених країнах.

3) ГН= 121,8 чол./км2, у Верхній Сілезії — близько 700 чол./км2.

4) 98,7 % поляки; білоруси, українці, німці, росіяни та литовці. Християнство (католицтво). . Католицька церква має величезний політичний вплив та соціальний авторитет – 95 %

5) рівень урбанізації = 65 %. найбільші міста = Вар­шава (2,2 млн. чол.), Лодзь (1 млн. чол.), Краків (745 тис. чол.), Вроцлав (640 тис. чол.) та Познань (581 тис. чол.).

Агломерації = Верхньосілезька (охоплює близько 20 міст), Гдансько - Гдинська, Варшавська, Лодзинська, Краківська.

6) зайнятість : с/г – 16 % , промисловість – 29 % , сфера обслуговування – 55 % ; = індустріально-аграрна держава

В: І тип відтворення населення та низький природний приріст, від'ємне сальдо міграцій. Однонаціональна держава, християни-католики. Середня густота та урбанізація в високі. Найбільші міста — Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав та Познань; Верхньосілезька міська агломерація.

V)Загальний огляд економіки.

Індустріально-аграрна держава, економічні реформи на перехід до ринкової економіки. З 1990 р. реформування економіки = свобода підприємництва, понад 70 % становить приватний сектор економіки = були ліквідовані неринкові форми товарообігу, працює антимонопольне законодавство. Серед країн Центральної Європи за обсягом іноземних інвестицій Польща посідає перше місце. Нині є зразком проведення економічних реформ,

1989 рік - план економічних реформ - « шокова терапія» , або «реформи Бальцеровича»

VІ)Промисловість

На переробці мінеральноїсировини - переважають галузі важкої промисловості. Провідну роль: машинобудування, чорна такольо­рова металургія, хімічна промисловість. Добре розвинені текстильна та швейна промисловість.

1) ПЕК = кам'яне вугілля Верхньосілезського басейну та буре вугілля = відкритим способом у районі Лодзі. Нафтова = на імпортній сировині з Ро­сії = Плоцьк.

2) ЧМ = на власному коксівному вугіллі та переважно імпортних рудах = Верхня Сілезія.

3) КМ= з власної сировини = мідь (Легниця), свинець і цинк (Катовіце); з привізноїалюміній (Конін, Скавіна ).

4)електроенергетика= ТЕС = 97 %, ГЕС = 3 %.

5)машинобудування= провідна галузь.У Верхній Сілезії = металомістке важке та залізничне = устаткування для електростанцій, гірничодобувної, хімічної, будівель­ної промисловості.

Польща експортує пасажирські й товарні вагони, локомотиви.

У Варшаві та Кракові, розвиваються трудомісткі галузі: верстатобудування, автомобілебуду­вання, електроніка. Суднобуду­вання: Гданськ, Гдиня, Щецин = траулери, морські рибні заводи на воді, яхти, байдарки.

6) хімічна= мінеральні добрива (Краків, міста Верхньої Сілезії, Тарнобжег), сода (Торунь), полімери, парфуми, ліки, фотохімія(Лодзь, Вроцлав, Познань, Варшава).

7) легка промисловість = текстильна бавовняні тканини (Лодзь). Швейна на експорт (Варшава ).

В: індустріально-аграрна країна. Провідні галузі: машинобудування, металургія, хімічна та легка.

VІІ)Сільське господарство:

1) рівень розвитку = забезпечує потреби населення у про­довольстві.

2) співвідношення:= переважає тваринництво.

3)сільськогосподарські рослини = картопля, овочі (осо­бливо капусти), технічні (льон - довгунець, хміль, а на кращих ґрун­тах — цукрові буряки та зернових культур (жито, овес, ячмінь, на півдні — пшениця).

4)сільськогосподарські тварини = молочно-м'ясне поголів'я великої рогатої худоби, свиней, домашню птицю. Відоме й польське конярство.

Висновок: Сільське господарство, в якому переважає тваринництво, забезпечує потреби країни. VІІІ ) Транспорт

Основні види залізничний та ав­то мобільний = зовнішні перевезення здійснюються морським, трубопровідним та авіаційним транспортом.

ІХ ) Зовнішньоекономічна діяльність:

1)експорт= машини та обладнання, мінеральну сировину (вугілля, мідні руди, самородну сірку),будматеріали, тканини, одяг, харчові продукти (консерви, шинку, масло, картоплю, овочі).

2)імпорт = мінеральні ресурси (енергоносії, залізні, марганцеві та алюмінієві руди), ліс та лісоматеріали, ба­вовна, вовна. Туристи = в гірські райони, узбережжя Балтійського моря.

3) основні країни – партнери = ЄС та держави Центральної Європи.

В: Головні торговельні партнери — країни ЄС та держави Центральної Європи.

Х)Економічні райони країни.

Найбільший промисловий район — Верхня Сілезія

ЦН . Варшава , Лодзь та Познань ( перша столиця – місто Гнєзно ) –35 % промисловості і 40 % с /г .

ПД. – ЗХ. – найбагатша частина : вугілля , кольорові метали , сірка кам'яна сіль . лісові і рекреаційні ресурси --- Карпати , Судети , Сілезія – Краків , Катовіце , Вроцлав.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1378

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!