Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2015 р. за N 1445/27890Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських

Відповідно до статті 57 Закону України "Про Національну поліцію", з метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей поліцейських, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар'єри

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення атестування поліцейських, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2005 року N 181 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 травня 2005 року за N 559/10839 (із змінами).

3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Громико М. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр А. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:  
Голова Національної поліції підполковник поліції Х. Деканоідзе

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
17 листопада 2015 року N 1465

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 листопада 2015 р. за N 1445/27890

Інструкція
про порядок проведення атестування поліцейських

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", визначає порядок атестування поліцейських, яке проводиться в апараті Національної поліції України, територіальних (міжрегіональних) органах (закладах, установах) Національної поліції України (далі - органи поліції) з метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей поліцейських, їх освітнього та кваліфікаційного рівнів, на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар'єри.

2. Керівники всіх рівнів зобов'язані забезпечити атестування на високому організаційному та правовому рівні з додержанням принципу відкритості (крім випадків, установлених законом) та об'єктивності в оцінці службової діяльності поліцейських, які атестуються.

3. Атестування поліцейських проводиться:

1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу;

2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність;

3) для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність.

4. Рішення про проведення атестування та про строки, у які проводиться атестування, приймає Голова Національної поліції України, керівники органів поліції стосовно осіб, які згідно із законом та іншими актами законодавства України призначаються на посади їх наказами.

5. Атестування проводиться атестаційними комісіями органів (закладів, установ) поліції, що створюються їх керівниками.

II. Атестаційні комісії

1. Створення атестаційних комісій, їх компетенція та повноваження визначаються цією Інструкцією.

2. У Національній поліції України створюються такі атестаційні комісії:

1) центральна атестаційна комісія, персональний склад якої затверджується наказом Національної поліції України.

До повноважень центральної атестаційної комісії належить проведення атестування всіх поліцейських;

2) атестаційні комісії органів поліції, персональний склад яких затверджується наказом керівника відповідного органу за погодженням із Національною поліцією України.

До повноважень атестаційної комісії органу поліції належить проведення атестування поліцейських відповідних органів поліції.

3. До складу атестаційних комісій входять:

1) у центральній атестаційній комісії:

голова комісії - перший заступник (заступник) Голови Національної поліції України;

секретар комісії - особа, яку визначає Голова Національної поліції України.

У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує член комісії, який обраний більшістю голосів атестаційної комісії;

2) в атестаційних комісіях органів поліції:

голова комісії та секретар комісії визначаються керівником органу поліції за погодженням із Головою Національної поліції України.

У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує член комісії, який обраний більшістю голосів атестаційної комісії.

4. До зазначених вище атестаційних комісій можуть бути включені працівники підрозділів кадрового забезпечення, Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, практичної психології та інші працівники апарату Національної поліції України чи органу поліції, а також за згодою народні депутати України, працівники МВС, громадських, правозахисних організацій, представники проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації.

Кандидати з числа народних депутатів України, працівників МВС, громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації включаються до складу атестаційних комісій за пропозиціями, які були отримані після розміщення відповідних оголошень на офіційних сайтах МВС чи органів поліції, та за наявності їхньої згоди.

III. Повноваження голови, секретаря та членів атестаційної комісії

1. Голова атестаційної комісії:

1) організовує роботу комісії;

2) визначає обов'язки секретаря комісії;

3) установлює порядок повідомлення членів комісії про проведення засідань комісії;

4) веде засідання комісії;

5) дає доручення членам комісії та контролює їх виконання;

6) уносить пропозиції про зміну персонального складу комісії керівникові, уповноваженому на затвердження членів комісії;

7) організовує розміщення на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції інформації про запрошення поліцейського, що проходить (проходив) атестування, на співбесіду;

8) приймає рішення про проведення засідання атестаційної комісії в закритому режимі з дотриманням законодавства про державну таємницю.

2. Секретар атестаційної комісії відповідає за підготовку матеріалів з питань, що розглядаються, а також ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою комісії.

У разі відсутності секретаря комісії виконання його обов'язків покладається на одного із членів комісії, про що обов'язково робиться запис у протоколі засідання.

3. Член атестаційної комісії уповноважений:

1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;

2) зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати чи витребовувати додаткові документи з питань, що розглядаються;

3) уносити пропозиції щодо проекту рішення атестаційної комісії з будь-яких питань та голосувати "за" або "проти" того чи іншого рішення;

4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення атестаційної комісії;

5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.

4. Член атестаційної комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини існують, член атестаційної комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких атестаційна комісія може прийняти рішення.

Відвід має бути вмотивований і поданий до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я голови атестаційної комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена комісії, якому заявлено відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) приймає атестаційна комісія більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.

IV. Порядок організації, підготовки, проведення атестування

1. Організаційні заходи з підготовки та проведення атестування оголошуються наказами відповідних керівників і передбачають:

1) створення атестаційних комісій;

2) складання списків поліцейських, які підлягають атестуванню;

3) визначення дати, часу і місця проведення засідання комісії;

4) розміщення на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідних органів поліції оголошень про набір до атестаційної комісії;

5) доведення до поліцейських інформації про проведення атестування, у тому числі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції інформації про час та місце проведення атестування.

2. Голова Національної поліції України та керівники органів поліції можуть:

1) інформувати місцеві засоби масової інформації відповідно до законодавства про час та місце проведення атестування із зазначенням контактних телефонів відповідного органу поліції;

2) приймати рішення про запрошення на засідання комісії осіб, які не є членами комісії (за умови відсутності в них конфлікту інтересів), за наявності їхньої згоди.

3. Атестаційні листи на поліцейських складають безпосередні керівники.

Безпосередній керівник складає атестаційний лист на підлеглого за умови спільної служби в одному підрозділі з ним не менше 3 місяців. Якщо на час складання атестаційного листа керівник не має тримісячного строку спільної служби з поліцейським, який атестується, то такий лист складається заступником керівника або прямим керівником, який має строк спільної служби понад 3 місяці.

4. На поліцейських, які отримали нове призначення з вибуттям з підлеглості попередньому керівнику за три місяці і менше до початку атестування, атестаційні листи складаються за новим місцем служби з урахуванням матеріалів-характеристик, отриманих при прийнятті його на нову посаду та з особових справ.

5. Атестування поліцейських, які відряджені (прикомандировані) до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади (закладів, установ) або органів місцевого самоврядування, на час виконання відповідних повноважень на постійній основі із залишенням їх на службі в поліції, крім обраних на виборні посади, проводиться в апараті Національної поліції України чи відповідних органах поліції на підставі характеристик, виданих закладами та установами, до яких вони відряджені (прикомандировані).

6. Не підлягають атестуванню поліцейські жіночої статі під час перебування у відпустках у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною.

7. Керівники, які складають атестаційний лист, зобов'язані:

1) ознайомитися з вимогами цієї Інструкції;

2) проаналізувати проходження служби, професійну та спеціальну підготовку, а також конкретні показники служби поліцейського;

3) вивчити матеріали (характеристики) на осіб, які відряджені до державних (міждержавних) органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції;

4) на підставі всебічного вивчення особистих, професійних та ділових якостей поліцейського, який атестується, заповнити атестаційний лист за формою, визначеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

8. В атестаційному листі зазначаються такі відомості про поліцейського, який атестується:

1) результати службової діяльності згідно з функціональними обов'язками;

2) дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння будувати свої стосунки з громадянами та колегами по службі, здатність працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі та серед населення;

3) прагнення до вдосконалення службової діяльності, почуття особистої відповідальності, стійкість моральних принципів, сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати власні емоції, поведінка поза службою;

4) володіння іноземними мовами;

5) культура в службі та ставлення до підвищення свого освітнього та культурного рівнів;

6) стан здоров'я та фізична підготовленість, уміння володіти табельною вогнепальною зброєю, прийомами рукопашного бою, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони, здатність переносити психофізичні навантаження та труднощі служби;

7) основні найбільш характерні та істотні недоліки в службовій діяльності та особистій поведінці;

8) інші дані, які, на думку керівника, заслуговують на увагу для більш повної характеристики підлеглого;

9) результати проходження підвищення кваліфікації.

9. Прямі керівники зобов'язані всебічно розглянути зміст атестаційного листа, з'ясувати відповідність викладених у ньому даних дійсному стану справ у службовій діяльності поліцейського, який атестується, та внести до відповідного розділу атестаційного листа один з таких висновків:

1) займаній посаді відповідає;

2) займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду;

3) займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність;

4) займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність.

Атестаційний лист після розгляду прямими керівниками передається на розгляд до атестаційної комісії.

10. З метою визначення теоретичної та практичної підготовленості, компетентності, здатності якісно та ефективно реалізовувати на службі свої потенційні можливості атестаційна комісія проводить тестування поліцейського, який проходить атестування.

За результатами проведеного тестування атестаційна комісія встановлює мінімальний бал, що становить 25 балів за тестом на знання законодавчої бази (далі - професійний тест) та 25 балів за тестом на загальні здібності та навички, який в обов'язковому порядку ураховується атестаційною комісією при прийняті рішення, визначеного пунктом 15 цього розділу.

11. Атестаційна комісія при прийнятті рішення розглядає атестаційний лист та інші матеріали, які були зібрані на поліцейського, який проходить атестування.

12. За рішенням атестаційної комісії поліцейські, які проходять тестування, проходять співбесіду з відповідною атестаційною комісією.

Якщо поліцейський, який атестується, не з'явився на співбесіду з атестаційною комісією, то комісія приймає рішення без проведення співбесіди, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання атестаційної комісії.

Атестаційна комісія за підписом голови має право робити відповідно до законодавства запити про надання необхідних матеріалів і документів, що стосуються службової діяльності поліцейського, який атестується.

13. Поліцейські, які проходять атестування, за їхньою згодою проходять тестування на поліграфі.

14. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним за умови участі в її роботі не менше половини від її складу.

15. Атестаційні комісії на підставі всебічного розгляду всіх матеріалів, які були зібрані на поліцейського, під час проведення атестування шляхом відкритого голосування приймають один з таких висновків:

1) займаній посаді відповідає;

2) займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду;

3) займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність;

4) займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність.

16. Атестаційні комісії при прийнятті рішень стосовно поліцейського повинні враховувати такі критерії:

1) повноту виконання функціональних обов'язків (посадових інструкцій);

2) показники службової діяльності;

3) рівень теоретичних знань та професійних якостей;

4) оцінки з професійної і фізичної підготовки;

5) наявність заохочень;

6) наявність дисциплінарних стягнень;

7) результати тестування;

8) результати тестування на поліграфі (у разі проходження).

17. Атестаційна комісія проводить розгляд матеріалів за відсутності особи, щодо якої приймається рішення.

Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої приймається рішення, і запрошених осіб.

18. Рішення атестаційної комісії приймається, якщо за нього проголосувала більшість від її складу.

19. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови атестаційної комісії.

20. Усі рішення атестаційної комісії оформлюються протоколом. У протоколі зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалися, та прийняте рішення.

21. У протоколі за результатами атестування серед іншого зазначається один із висновків, зазначених у пункті 15 цього розділу.

22. Окрема думка члена атестаційної комісії викладається в письмовій формі і додається до протоколу, про що голова комісії повідомляє на засіданні.

23. Протоколи засідань атестаційної комісії підписуються головою, секретарем, присутніми на її засіданні членами комісії.

24. За результатами атестування висновки, зазначені в протоколі атестаційної комісії, заносяться до атестаційного листа, який підписується головою та секретарем комісії та в місячний строк направляється до керівника, якому надано право на призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або зі служби в поліції.

25. Поліцейський, який атестувався, ознайомлюється з висновком атестування, зазначає дату та підпис.

Якщо протягом 10 календарних днів поліцейський, який проходив атестування, не ознайомлюється без поважних причин, що підтверджується документально, з висновком атестування, його результати оприлюднюються на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції.

26. Проведення атестування стосовно штатних негласних працівників поліції здійснюється з дотриманням законодавства про державну таємницю.

27. У разі якщо відносно поліцейського, який проходив атестування, центральною атестаційною комісією чи атестаційною комісією органу поліції прийнято висновок, визначений підпунктом 3 або 4 пункту 15 цього розділу, за умови набрання ним 40 балів і більше за професійний тест та 40 балів і більше за тестом на загальні здібності та навички, з цим поліцейським за його зверненням або за власною ініціативою протягом місяця з дня прийняття такого висновку центральною атестаційною комісією проводиться співбесіда, за результатами якої раніше прийнятий висновок може бути переглянутий. Указане рішення оформлюється протоколом, висновки якого заносяться до атестаційного листа.

Запрошення на співбесіду проводиться шляхом персонального запрошення чи розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції.

Якщо поліцейський, який атестувався, не з'явився на співбесіду з центральною атестаційною комісією, то комісією приймається рішення без проведення співбесіди за наявними матеріалами, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання комісії.

28. Протоколи за результатами атестування (співбесіди), атестаційний лист та висновки тестування на поліграфі (за наявності) долучаються до особової справи поліцейського, який атестувався.

29. Керівники органів поліції, яким надано право призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або зі служби в поліції, зобов'язані через місяць, але не пізніше двох місяців з дня підписання атестаційного листа, забезпечити його виконання шляхом видання відповідного наказу.

Висновки центральної атестаційної комісії, прийняті за результатами співбесіди з поліцейським, відповідно до пункту 27 цього розділу є обов'язковими для керівників, яким надано право призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або зі служби в поліції.

V. Порядок організації, підготовки, проведення тестування

1. Тестування проводиться з метою об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності поліцейських за своїми професійними та особистісними якостями виконувати службові обов'язки на посадах в апараті Національної поліції України чи органах поліції.

2. З метою організації проведення тестування поліцейських атестаційними комісіями створюються робочі групи.

3. Робочі групи формуються в кількісному складі залежно від потреби (але не менше 5 осіб). Кількісний і персональний склад робочої групи затверджується головою атестаційної комісії.

4. До складу робочих груп входять:

1) працівники органів та підрозділів Національної поліції України з числа осіб, які не проходять атестування;

2) представники вищих навчальних закладів, інших установ, організацій, на базі яких проводитиметься тестування;

3) представників громадськості (за згодою).

5. До повноважень членів робочої групи належать:

1) формування груп поліцейських для проходження тестування;

2) забезпечення додержання поліцейськими, які проходять тестування, порядку його проведення;

3) ужиття заходів щодо недопущення спілкування між особами, які беруть участь у тестуванні, використання ними будь-яких технічних засобів та інших джерел інформації. У разі виявлення таких фактів відсторонювати осіб від подальшого проходження тестування, про що робити відповідний запис у відомості про результати тестування, форма якої наведена в додатку 2 до цієї Інструкції.

6. Оголошення про проведення тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу поліції.

7. В оголошенні про проведення тестування зазначаються такі відомості:

1) персональний склад осіб, які мають проходити тестування;

2) дата, час та місце проведення тестування;

3) перелік законів та нормативно-правових актів, які є предметом питань, винесених на тестування;

4) вимоги, які визначено цим розділом.

8. Тестові завдання розробляються МВС, Національною поліцією України їх територіальними органами (закладами, установами), навчальними закладами, міжнародними організаціями та представниками проектів міжнародної технічної допомоги.

9. Групи поліцейських для проходження тестування формуються робочою групою та завчасно інформуються про дату, час та місце проведення тестування особисто чи за допомогою засобів зв'язку (електронної пошти, телефону або оголошенням на веб-сайті МВС, Національної поліції України чи відповідного органу Національної поліції).

10. Перед початком проведення тестування члени робочої групи встановлюють за паспортом або службовим посвідченням особу поліцейського, який прибув для проходження тестування.

11. Особи, які без поважних причин, що документально підтверджено, своєчасно не з'явилися на тестування, надалі до проходження тестування не допускаються.

12. Тестування здійснюється з використанням комп'ютерної техніки. Повторне тестування не допускається.

13. Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення поліцейським порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що представником робочої групи у відомості робиться відповідний запис.

14. Кожен поліцейський проходить тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та тестування на загальні здібності та навички протягом одного дня.

15. З метою визначення рівня знань чинного законодавства поліцейські проходять професійний тест в такому порядку:

1) професійний тест триває не більше 1 години;

2) кожному поліцейському електронна система тестування генерує унікальний набір тестових завдань, який складається із запитань та ситуативних задач;

3) кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється в 1 бал, а на ситуативну задачу - 5 балів. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 60;

4) кожен поліцейський після проходження професійного тесту ознайомлюється зі своїм результатом.

16. З метою виявлення здатності аналізувати, обробляти та інтерпретувати великі обсяги інформації за короткий час, знаходити причинні зв'язки між ними і робити правильні висновки поліцейські проходять тестування на загальні здібності та навички в такому порядку:

1) тестування на загальні здібності та навички триває до 1 години;

2) перевірка загальних здібностей поліцейського передбачає визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей;

3) кожному поліцейському електронна система тестування генерує унікальний набір із 60 тестових завдань;

4) кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 60;

5) кожен поліцейський після проходження тестування на загальні здібності та навички ознайомлюється зі своїм результатом.

17. Результати професійного тесту та тестування на загальні здібності та навички фіксуються у відомості про результати тестування і засвідчуються підписом поліцейського.

18. Максимальна кількість балів, яку може набрати поліцейський за результатами проходження двох тестувань, - 120, які враховуються рівними частинами (50 % - тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та 50 % - тестування на загальні здібності та навички).

19. Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері МВС чи Національної поліції України.

20. Відомості з результатами тестування передаються до відповідної атестаційної комісії.

 

Т. в. о. директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності М. І. Громико

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських
(підпункт 4 пункту 7 розділу IV)

Атестаційний лист

Спеціальне звання ____________________. П. І. Б. _________________________________________ Особистий номер /___________/, посада __________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Рік народження ________________. Освіта ________________________________________________ ______________________________, спеціальність __________________________________________ Наукові ступені, вчені звання та почесні звання ____________________________________________, державні нагороди ____________________________________________________________________ Сімейний стан _______________________________________________________________________ Якими мовами володіє і якою мірою _____________________________________________________ З якого часу в органах поліції ___________________________________________________________ З якого часу на посаді __________________________________________________________________ До яких виборних органів обраний чи обирався ____________________________________________ Наявність статусу учасника бойових дій, ЧАЕС тощо ________________________________________ Наявність дисциплінарних стягнень за період служби _______________________________________ _____________________________________________________________________________________ Дата та висновок попереднього атестування _______________________________________________ _____________________________________________________________________________________

I. Зміст атестаційного листа

   
______________________________________ (посада, звання безпосереднього керівника) ____________ (підпис) _________________________ (ініціали та прізвище)
Дата ____________    

II. Висновок прямого керівника

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
______________________________________ (посада, звання прямого керівника) ____________ (підпис) _________________________ (ініціали та прізвище)
Дата ____________    

III. Результати тестування

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

IV. Результати атестування

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
Голова атестаційної комісії ____________ (підпис) _________________________ (ініціали та прізвище)
Секретар атестаційної комісії ____________ (підпис) _________________________ (ініціали та прізвище)
Дата ____________    
_______________ (дата ознайомлення) ________________________________________________ (підпис та прізвище поліцейського, який атестується)

V. Висновок центральної атестаційної комісії

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
Голова атестаційної комісії ____________ (підпис) _________________________ (ініціали та прізвище)
Секретар атестаційної комісії ____________ (підпис) _________________________ (ініціали та прізвище)
Дата ____________    

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських
(підпункт 3 пункту 5 розділу V)

Відомість про результати тестування

N Прізвище, ім'я, по-батькові Результат тестування загальних здібностей та навичок Підпис Результат тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) Підпис
         
___________________(дата) _______________________________________ (підпис ініціали та прізвище члена робочої групи)
               

 Просмотров 1736

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!