Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІІІ. Забезпечення початкового рівня знань-уміньМетодичні вказівки для роботи студентів на практичному занятті

Тематичний модуль 1

Практичне заняття №19

Тема: Сепсис. Визначення. Класифікація. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, принципи лікування. Інфекційно-токсичний шок, синдром поліорганної недостатності. Дезінтоксикаційна терапія і імунокорекція

Теоретичні питання для самостійного позаурочного вивчення и обговорення на практичному занятті № 19:

 1. Знати сучасні положення поняття сепсис, класифікацію сепсису (α=ІІ).
 2. Знати патогенетичні особливості перебігу, сучасні методи діагностики та принципи лікування сепсису (α=ІІ).
 3. Знати теорію ендогенної інтоксикації при хірургічній інфекції, методи детоксикації і імунокорекції (α=ІІ)
 4. Знати загальні відомості про ВІЛ-інфекцію, СНІД; хірургічні аспекти наркоманії (α=ІІ)
 5. Вміти встановити роль та місце лабораторно-інструментальної діагностики у формуванні діагнозу сепсис та ендогенна інтоксикація (α=ІІІ)
 6. Вміти обґрунтувати і побудувати план індивідуального комплексного лікування (α=ІІІ)
 7. Вміти провести заходи у разі контакту з матеріалом, що містить ВІЛ згідно наказу МОЗ України №120 від 25.05.2000 р. (α=ІІІ)

 

Забезпечення початкового рівня знань-умінь

Література:

Основна

  1. Хірургія /за ред. С.Д.Хіміча. - Київ, 2004. – C. 318-323, 338-347.

2. Загальна хірургія : підручник : / М.Д. Желіба, С.Д. Хіміч, І.Д. Герич та ін.; за ред. проф. М.Д. Желіби, проф. С.Д. Хіміча. – К.; ВВС «Медицина», 2010. – С. 488 с

3. Мальцева Л.А. Сепсис: этиология, эпидемиология, патогенез, диагностика, интенсивная терапия / Л.А.Мальцева, Л.В.Усенко, Н.Ф. Мосенцев. – М. : МЕДпресс"информ, 2005. – 176с.

4. Сепсис в начале ХXI века. Классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение: Практическое руководство / Под ред. В. С. Савельева, Б. Р. Гельфанда. – М.: Литтерра, 2006. – 176 с.

 1. Хірургія. Т. І : Підручник з загальної хірургії / За ред. Я.С.Березницького, М.П.Захараша, В.Г.Мішалова, В.О.Шідловського. – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-VAL”, 2006.
 2. Методичні розробки для аудиторної и самостійної роботи студентів.

 Додаткова:

  1. Шаповал С.Д. Гнійно-септична хірургія. – Запоріжжя, 2007. – С. 136-158.
  2. Шаповал С.Д. та ін. Лікування сепсису у хворих з гнійно-запальними процесами м’яких тканин. – Запоріжжя, 2003. – 16 с.

Розподіл балів, які може отримати студент:

При засвоєнні теми № 19 змістовного модуля 1 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертується в бали наступним чином:

 

Оцінка Бали
“5” (відмінно)
“4” (добре)
“3” (задовільно)
“2” (незадовільно)

 

 

Модуль 2:

 

Тематичний модуль 1

Практичне заняття №19

Тема: Сепсис. Визначення. Класифікація. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, принципи лікування. Інфекційно-токсичний шок, синдром поліорганної недостатності. Дезінтоксикаційна терапія і імунокорекція

І. Актуальність теми

Кількість хворих на сепсис зростає. В залежності від форми сепсису та різновиду збудника летальність коливається в межах 24-90 %. Про важкість діагностики сепсису свідчить той факт, що 23% хворих вірний діагноз встановлювали лише після смерті. Складність проблеми ще й в тому, що лише у 45 % хворих з клінічними проявами сепсису вдається виявити бактеріемію.У 2003 році експерти в галузі реанімації, інтенсивної терапії і інфекційних хвороб, що представляють 11 міжнародних організацій розробили рекомендації з ведення пацієнтів з важким сепсисом. Ці рекомендації розроблені під егідою міжнародного руху «За виживання хворих на сепсис».

Сучасні уявлення про ендогенну інтоксикацію пов'язані, в першу чергу, з поняттям поліорганної або множинної недостатності органів. При цьому мається на увазі одномоментний або поступовий розвиток недостатності серця, легенів, печінки, нирок, мозку і ін., що приводить до високої летальності (від 60 до 80% і вище). Діагностика порушень метаболізму, як правило, не встигає за розвитком патологічних процесів, у тому числі і з причини своєї недосконалості. Все це робить проблему діагностики і лікування ендогенної інтоксикації дуже актуальною.

Стрімке зростання кількості ВІЛ-інфікованих серед хірургічних пацієнтів породжує низку проблем, сьогодні незвичних для практичних лі­карів. Окремі розрахунки показують, що ризик ВІЛ-інфікування через уколи голкою становить 3% за 5000 днів роботи з хвори­ми на СНІД. Доведено, що серед 18 000 американсь­ких хірургів 47 до кінця життя матимуть професійно набутий СНІД.

Особливістю епідемії СНІД в Україні є його первинне поширення у середовищі парентеральних наркоманів. Зокрема, за даними тестування асоціації "ООН СНІД", до 70% обстежених наркоманів вияви­лися ВІЛ-інфікованими, а отже, вони становлять домінуючу сьогодні у на­шій державі групу ризику.

 

ІІ. Мета заняття:

 1. Знати сучасні положення поняття сепсис, класифікацію сепсису (α=ІІ).
 2. Знати патогенетичні особливості перебігу, сучасні методи діагностики та принципи лікування сепсису (α=ІІ).
 3. Знати теорію ендогенної інтоксикації при хірургічній інфекції, методи детоксикації і імунокорекції (α=ІІ)
 4. Знати загальні відомості про ВІЛ-інфекцію, СНІД; хірургічні аспекти наркоманії (α=ІІ)
 5. Вміти встановити роль та місце лабораторно-інструментальної діагностики у формуванні діагнозу сепсис та ендогенна інтоксикація (α=ІІІ)
 6. Вміти обґрунтувати і побудувати план індивідуального комплексного лікування (α=ІІІ)
 7. Вміти провести заходи у разі контакту з матеріалом, що містить ВІЛ згідно наказу МОЗ України №120 від 25.05.2000 р. (α=ІІІ)

ІІІ. Забезпечення початкового рівня знань-умінь

Література:

Основна:

 1. Хірургія /за ред. С.Д.Хіміча. - Київ, 2004. – C. 318-323, 338-347.

2. Загальна хірургія : підручник : / М.Д. Желіба, С.Д. Хіміч, І.Д. Герич та ін.; за ред. проф. М.Д. Желіби, проф. С.Д. Хіміча. – К.; ВВС «Медицина», 2010. – С. 488 с

3. Мальцева Л.А. Сепсис: этиология, эпидемиология, патогенез, диагностика, интенсивная терапия / Л.А.Мальцева, Л.В.Усенко, Н.Ф. Мосенцев. – М. : МЕДпресс"информ, 2005. – 176с.

4. Сепсис в начале ХXI века. Классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение: Практическое руководство / Под ред. В. С. Савельева, Б. Р. Гельфанда. – М.: Литтерра, 2006. – 176 с.

 1. Хірургія. Т. І : Підручник з загальної хірургії / За ред. Я.С.Березницького, М.П.Захараша, В.Г.Мішалова, В.О.Шідловського. – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-VAL”, 2006.
 2. Методичні розробки для аудиторної и самостійної роботи студентів.

 

Додаткова:

 1. Шаповал С.Д. Гнійно-септична хірургія. – Запоріжжя, 2007. – С. 136-158.
 2. Шаповал С.Д. та ін. Лікування сепсису у хворих з гнійно-запальними процесами м’яких тканин. – Запоріжжя, 2003. – 16 с.

 


Просмотров 379

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!