Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Критерії оцінювання практики· Ступінь опанування теоретичними знаннями з курсу “Етнологія” та демонстрація їх у ході настановчого колоквіуму;

· Рівень осмислення студентами здобутих знань і застосування їх у ході етнографічної практики по збору матеріалів усної історії (інтерв’ювання та транскрибування);

· Актуальність і глибина дослідження, рівень розвитку творчого мислення, та критичного ставлення до усної інформації;

· Ступінь опанування вміннями та навичками роботи з усними джерелами інформації (аналіз і збереження джерел усної історії).

· Рівень уміння працювати в команді;

· Результативність дослідження, можливість подальшого застосування, участь у конференції.

Практику «зараховано» на підсумкову оцінку Ау разі, якщо:

- студент обізнаний з теоретичними та практичними проблемами усної історії як наукового напрямку, упевнено оперує обсягом теоретичного матеріалу і застосовує його на практиці;

- студент розуміє типологію та методику усноісторичних досліджень, особливості зберігання та оприлюднення усних джерел, усвідомлює власну відповідальність за точну фіксацію (транскрибування) усного джерела, самостійно оцінює факти, явища;

- студент обізнаний з теоретичними підходами до історичної пам’яті, може критично оцінювати наративне джерело;

- студент може аналізувати історико-етнографічну інформацію; співвідносити події та явища на основі власного життєвого досвіду та загальнотеоретичної підготовки, - студент опанував методику укладання запитальників для збору матеріалів усної історії та успішно використовує запитальники у ході глибинного інтерв’ю, ретельно продумуючи запитання, адаптуючи запитання відповідно до обставин опитування ;

- студент вміє узагальнювати та систематизувати матеріал;

- студент обізнаний з етичними проблемами інтерв’ювання, свідомо застосовує по відношенню до респондентів метод емпатії (співчуття, розуміння) і усвідомлює свою авторську роль у процесі конструювання усного джерела;

- студент дотримався методичних вимог у оформленні звітної документації, вчасно (до 15 вересня) її здав, взяв активну участь у звітній конференції за підсумками етнографічної практики;- набрав 4,75-5,0 балів.

 

Практику «зараховано» на підсумкову оцінку В у разі, якщо:

- студент обізнаний з теоретичними та практичними проблемами усної історії як наукового напрямку, достатньо володіє теоретичним матеріалом і застосовує його на практиці;

- студент має уявлення про типологію та методику збору усної історії, особливості зберігання та оприлюднення усних джерел, здатний застосовувати здобуті знання на практиці;

- студент обізнаний з теоретичними підходами до історичної пам’яті, вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати наративні джерела; але його висновки можуть бути не зовсім послідовними;

- студент робить стислий аналіз історико-етнографічної інформації;

- студент обізнаний з етичними проблемами інтерв’ювання і застосовує по відношенню до респондентів метод емпатії (співчуття, розуміння),

- студент в цілому опанував методику укладання запитальників для збору матеріалів усної історії та використовує їх у ході глибинного інтерв’ю;

- вміє узагальнювати інформацію, аргументувати власні висновки;

- дає загальну характеристику подій (причини, наслідки, значення);

- студент у цілому дотримався методичних вимог у оформленні звітної документації, вчасно (до 15 вересня) її здав і взяв участь у звітній конференції за підсумками практики.- набрав 4,25 – 4,74 балів.

Практику «зараховано» на підсумкову оцінку С у разі, якщо:

- студент частково обізнаний з теоретичними та практичними проблемами усної історії як наукового напрямку, частково володіє теоретичним матеріалом і застосовує його на практиці;

- студент має уявлення про типологію та методику збору усної історії, особливості зберігання та оприлюднення усних джерел, здатний застосовувати здобуті знання на рівні стандартних ситуацій;

- студент частково обізнаний з теоретичними підходами до історичної пам’яті; його висновки можуть містити певні неточності;

- студент робить незначні помилки аналізуючи історико-етнографічну інформацію; - студент обізнаний з етичними проблемами інтерв’ювання і застосовує по відношенню до респондентів метод емпатії;

- студент частково опанував методику укладання запитальників для збору матеріалів усної історії, недостатньо опанував матеріал запитальника і лише частково його використовує у ході глибинного інтерв’ю;

- не завжди може вірно зробити висновок, добрати переконливі аргументи;

- дає загальну характеристику подій (причини, наслідки, значення);

- студент у цілому дотримався методичних вимог у оформленні звітної документації, вчасно (до 15 вересня) її здав і виступив з коротким повідомленням на звітній конференції за підсумками практики.

- набрав 3,75 – 4,24 балів.

 

Практику «зараховано» на підсумкову оцінку D у разі, якщо:

- студент недостатньо обізнаний з теоретичними та практичними проблемами усної історії як наукового напрямку, слабо володіє теоретичним матеріалом і лише частково застосовує його на практиці;

- студент має фрагментарні уявлення про типологію та методику збору усної історії, особливості зберігання та оприлюднення усних джерел, частково застосовує здобуті знання;

- студент на початковому рівні обізнаний з теоретичними підходами до історичної пам’яті; його висновки можуть бути непослідовними, містити неточності;

- студент вміє на елементарному рівні аналізувати історико-етнографічну інформацію;

- студент має елементарне уявлення про етичні проблеми інтерв’ювання, але застосовує по відношенню до респондентів метод емпатії (співчуття, розуміння),

- студент слабо опанував методику укладання запитальників для збору матеріалів усної історії і недостатньо орієнтується в запитальнику; не вміє ефективно скористатись ним в ході інтерв’ю;

- студент частково дотримався методичних вимог у оформленні звітної документації і був присутній на звітній конференції за підсумками практики.

- набрав 3,25 – 3,74 бали.

Практику «зараховано» на підсумкову оцінку Е у разі, якщо:

- студент недостатньо обізнаний з теоретичними та практичними проблемами усної історії як наукового напрямку і слабо застосовує свої знання на практиці;

- студент має слабкі знання про типологію та методику збору усної історії, особливості зберігання та оприлюднення усних джерел;

- студент невпевнено аналізує історико-етнографічну інформацію,;

- студент має приблизне уявлення про етичні проблеми інтерв’ювання і не усвідомлює актуальності емпатії у ставленні до респондентів;

- студент не опанував методику укладання запитань для збору матеріалів усної історії, слабко орієнтується в запитальнику; не вміє застосувати його в ході інтерв’ю;

- студент не дотримався методичних вимог у оформленні звітної документації, не здав її вчасно і був відсутній на звітній конференції за підсумками практики;

- набрав 3,0-3,24 бали;

 

Практику «не зараховано» на підсумкову оцінку FX у разі, якщо:

- студент недостатньо обізнаний з теоретичними та практичними проблемами усної історії як наукового напрямку і не вміє застосувати свої знання на практиці;

- студент не володіє знаннями про типологію та методику збору усної історії, особливості зберігання та оприлюднення усних джерел;

- студент не опанував методику укладання запитань для збору матеріалів усної історії, не опанував методикою опитування;

- студент не виконав завдань з етнографічної практики, не брав участі в опитуванні; - студент не підготував звітної документації, був відсутній на звітній конференції за підсумками практики;

- набрав 2,5-2,99 балів, є можливість повторного перескладання;

 

Практику «не зараховано» на підсумкову оцінку F у разі, якщо:

- студент не обізнаний з теоретичними та практичними проблемами усної історії як наукового напрямку;

- студент не володіє знаннями про типологію та методику збору усної історії, особливості зберігання та оприлюднення усних джерел;

- студент проігнорував етнографічну практику, будучи відсутнім під час проведення польових досліджень усної історії і не усвідомлює власну безвідповідальність;

- якщо студент набрав 2,0-2,49 балів, практика не зараховується з обов’язковим повторним її проходженням.

 


Просмотров 284

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!