Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методика діагностики комунікативного контролю(за М. Шнайдером)

Мета: визначення рівня комунікативного контролю особистості школяра.

Інструкція: Уважно прочитайте 10 висловлювань, які відображають реакції на деякі ситуації спілкування. Кожне з них оцініть як правильне (П) або неправильне (Н) стосовно себе, поставивши поряд із кожним пунктом відповідну букву.

Обладнання: папір та ручка.

Опитувальник:

1. Мені здається важким наслідувати інших людей.

2. Я міг би покривлятися, щоб звернути увагу оточуючих.

3. З мене міг би вийти непоганий актор.

4. Іншим людям інколи здається, що мої переживання глибші, ніж це є насправді.

5. У компанії я рідко опиняюся в центрі уваги.

6. У різних ситуаціях у спілкуванні з іншими людьми я часто поводжуся по-різному.

7. Я можу відстоювати тільки те, у чому щиро впевнений.

8. Щоб досягти успіхів у справах та у відносинах з людьми, я часто буваю таким, яким мене хочуть бачити.

9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не терплю.

10.Я не завжди такий, яким здаюся.

Обробка результатів. По одному балу нараховується за відповідь «Н» на питання 1, 5, 7 і за відповідь «П» на всі інші запитання. Підраховується сума балів, яка співвідноситься із шкалою.

Інтерпретація

Люди з високим комунікативним контролем постійно слідкують за собою, добре обізнані, як поводитись, управляють своїми емоційними виявленнями. Разом із тим вони відчувають значні труднощі у спонтанності самовираження, не люблять непередбачуваних ситуацій. Люди з низьким комунікативним контролем безпосередні і відкриті, але можуть сприйматися оточуючими як занадто прямолінійні та нав’язливі.

0-3 балів – низький комунікативний контроль; висока імпульсивність у спілкуванні, відкритість, розкутість, поведінка може мало змінюватися в залежності від ситуації спілкування і не завжди співвідноситись із поведінкою інших людей.

4-6 балів – середній комунікативний контроль; у спілкуванні щирий, щиро ставиться до інших, але стриманий в емоційних проявах, співвідносить свої реакції з поведінкою оточуючих людей.

7-10 балів – високий комунікативний контроль; постійно слідкує за собою, управляє проявом своїх емоцій.

У висновках характеризується ступінь комунікативного самоконтролю підлітка та наводяться психологічні рекомендації по забезпеченню процесу формування навичок саморегуляції у спілкуванні підлітків.

 

За даними дослідження по всіх методиках пишеться стисла характеристика (за наведеною схемою):

Схема психологічної характеристики

Комунікативних якостей учня

Загальна характеристика особистості як суб’єкта спілкування: рівень розвитку потреби в спілкуванні та особливості її прояву в поведінці досліджуваного.

Індивідуальні особливості, що виявляються в процесі комунікації: рівень комунікативного контролю особистості.

Індивідуальні особливості досліджуваного, що виявляються в процесі соціальної перцепції: загальний рівень розвитку полікомунікативної емпатії, сфери найвищого прояву емпатійних тенденцій у досліджуваного (ставлення до батьків, тварин, людей похилого віку, дітей, героїв художніх творів, незнайомих та малознайомих людей).

Наявність ускладнень у спілкуванні: притаманні особистості емоційні бар’єри (невміння керувати емоціями, дозувати їх; неадекватний прояв емоцій; негнучкість та невиразність емоцій; домінування негативних емоцій; небажання зближуватися з людьми на емоційному ґрунті).

Загальні рекомендації стосуються виокремлення конкретних шляхів і психологічних умов, спрямованих на гармонізацію спілкування і міжособистісної взаємодії підлітка.

Характеристика спілкування і міжособистісної взаємодії підлітка передбачає аналіз особливостей його комунікативної компетентності (мотивів спілкування, сформованість навичок продуктивної комунікативної взаємодії, розвиток соціально-перцептивних якостей, комунікативного самоконтролю, культури спілкування тощо). Відзначається статус школяра в учнівському колективі та його сприйняття учнями, авторитет і ставлення до стосунків у класі (задоволеність/незадоволеність; оцінка стосунків як конфліктних / безконфліктних; оцінка класу як згуртованого/незгуртованого тощо), а також наявність референтних стосунків (у класі, у школі, але не з учнями свого класу, поза школою). Характеризується переважаюча орієнтація школяра у спілкуванні (на суперництво, співпрацю, компроміс, уникнення, пристосування), наявність комунікативних бар’єрів, відношення до критичних зауважень вчителів і однокласників. 3


Просмотров 1029

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!