Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Критерії оцінювання рівня відповідності звітної документації установленим програмою вимогам з«Методики викладання хореографії»

28-30 бали – А – «5» – відмінно: студент послідовно, логічно і глибоко розкриває зміст теоретичних питань практики відповідно до теми заняття. Звітна документація має чітку структуру, якісно оформлена. В ній представлено всі завдання практики, що потребували письмово звіту: конспект плану роботи вчителя-хореографа на 1 місяць; комплекс навчально-тренувальних вправ; конспект хореографічної гри; конспект та аналіз хореографічного заняття учителя-хореографа; конспект заняття з хореографії;

27-26 бали – В – «4» – дуже добре: студент послідовно, логічно і глибоко розкриває зміст теоретичних питань практики відповідно до теми заняття. Звітна документація у цілому має чітку структуру, в ній представлено всі завдання практики, що потребували письмово звіту, проте їх виконання оформлено із незначними недоліками та не у повному обсязі;

25-24 бали – С – «4» – добре: студент послідовно, логічно і глибоко розкриває зміст теоретичних питань практики відповідно до теми заняття. Звітна документація має чітку структуру, якісно оформлена. В ній представлено всі завдання практики, що потребували письмово звіту. Студент у цілому правильно застосовує теоретичні знання у процесі виконання практичних завдань, проте допускає неточності у вживанні спеціальної термінології, методиці опису тренувальних і хореографічних рухів, методиці запису хореографічних ігор. Конспекти занять з хореографії оформлено із незначними недоліками та не у повному обсязі;

22-23 бали – D – «3» – задовільно: звітна документація не має чіткої структури, неякісно оформлена. В ній представлено не всі завдання практики, що потребували письмово звіту. Зміст теоретичних питань студент розкриває неповно й нелогічно, теоретичні знання застосовує, припускаючись суттєвих помилок; допускає неточності у вживанні спеціальної термінології, методиці опису тренувальних і хореографічних рухів, методиці запису хореографічних ігор. Конспекти занять з хореографії оформлено не у повному обсязі з суттєвими помилками;

13-21 балів – Е – «3» – задовільно: звітна документація не має чіткої структури, неякісно оформлена. В ній представлено не всі завдання практики, що потребували письмово звіту. Студент демонструє відсутність системності і логічності у знаннях теоретичного матеріалу, припускається суттєвих помилок у тлумаченні спеціальних хореографічних термінів, описі тренувальних і хореографічних рухів, у методиці запису хореографічних ігор. Конспекти занять з хореографії оформлено не у повному обсязі з суттєвими помилками;

1-12 балів – FX – «2» – незадовільно: студент не розкриває зміст теоретичного матеріалу практики, припускається суттєвих помилок у його тлумаченні, не володіє спеціальною танцювальною термінологією, методикою опису тренувальних і хореографічних рухів, з’єднань, композицій; методикою запису хореографічних ігор. Виконання теоретичних завдань практики у конспекті відсутнє;

0 балів – F – «2» –незадовільно: потрібно повторне проходження практики.

 

Критерії оцінювання рівня професійної спрямованості студента-практиканта установленим програмою вимогам з «Методики викладання хореографії»

На оцінку з практики можуть вплинути показники рівня професійної сформованості особистості студента-практиканта – погіршити її (бали знімаються). Якщо студент під час практики дотримується вимог, що висуваються до професійної сформованості особистості майбутнього практиканта, то оцінка виставляється за результатами теоретичної, практичної підготовки та захисту документації практики. У разі порушень вимог, що висуваються до професійної сформованості особистості студента-практиканта, методист має право застосовувати штрафні санкції – зняти бали (до -5 балів). До таких порушень може бути віднесено – відсутність на настановчій та підсумковій конференціях, відсутність на практиці студента з неповажної причини, відсутність конспектів хореографічних занять, невчасна здача звітної документації, неохайність та невідповідність зовнішнього вигляду студента-практиканта іміджу педагога-хореографа, низький культурний рівень мовленнєвого спілкування з дітьми та студентами, агресивність у стосунках з вихованцями дитячого хореографічного колективу.Просмотров 808

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!