Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема 5. Основні етапи творчо-постановочного процесу у дитячому хореографічному колективіФорма № Н - 3.04

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

 

 

Кафедра хореографії

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. Б. В. Год

“______”_______________20___ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

з Виробничої хореографічної педагогічної

у позашкільних закладах освіти і культури практики

(повна назва практики)

спеціальність 7.02020201 Хореографія

(шифр і назва спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

факультет, відділення психолого-педагогічний, денна форма навчання

(назва факультету, відділення, форма навчання)

 

Полтава – 2012 рік

 

 

Орієнтовна структура залікового кредиту

Виробничої хореографічно-педагогічної практики у позашкільних закладах освіти та культури

№ п/п Зміст Кількість кредитів
1. Змістовий модуль 1. Методика викладання хореографії
2. Змістовий модуль 2. Педагогіка 0,5
3. Змістовий модуль 3.Психологія 0,5
Всього

 


ЗМІСТ

ВИРОБНИЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Методика викладання хореографії

Тема 1. Специфіка роботи дитячого самодіяльного хореографічного колективу, особливості організаційної і творчої роботи керівника колективу.

Завдання для теоретичної підготовки:

1. Охарактеризувати особливості хореографічного процесу в умовах позашкільного навчального закладу.

2. Проаналізувати функції керівника дитячого хореографічного колективу.

3. Ознайомитися і проаналізувати документацію дитячого хореографічного колективу (журнал відвідування учасників, облік концертних виступів, графік роботи колективу).

Завдання для практичної роботи:

1. Ознайомитися з графіком і планом роботи дитячого танцювального колективу (з річним, квартальним, місячним, тижневим планами). Законспектувати план роботи вчителя-хореографа на 1 місяць.

 

Тема 2. Навчально-тренувальні вправи у системі хореографічної підготовки.

Завдання для теоретичної підготовки:

1. Ознайомитися з призначенням, змістом, принципами добору навчально-тренувальних вправ у дитячому хореографічному колективі.

2. Проаналізувати специфіку та призначення екзерсису у колективі народно-сценічного (сучасного бального, естрадного та ін.) танцю.

 

Завдання для практичної роботи:

1. Розробити комплекс навчально-тренувальних вправ для розвитку різних груп м’язів у вихованців дитячого хореографічного колективу.

2. Провести фрагмент уроку з тренажу.

Тема 3. Танцювальні ігри і вікторини у системі хореографічної роботи з дітьми.

Завдання для теоретичної підготовки:

1. Визначити специфіку організації і проведення танцювальних ігор і вікторин з вихованцями хореографічного колективу різних вікових категорій.

2. Проаналізувати тематику танцювальних ігор і вікторин у дитячому хореографічному колективі.

Завдання для практичної роботи:

1. Підібрати хореографічну гру, побудовану на лексиці народно-сценічного, класичного, сучасного бального танців до одного з етапів уроку (за вибором студента).

 

Тема 4. Методи і прийоми хореографічної роботи у дитячому танцювальному колективі.

Завдання для теоретичної підготовки:

1. Ознайомитися з основними компонентами методичної системи роботи педагога-хореографа у позашкільному дитячому танцювальному колективі, проаналізувати критерії добору методів і прийомів навчання хореографії.

2. Проаналізувати зміст і структуру хореографічних занять в умовах позашкільної освіти.

Завдання для практичної роботи:

1. Скласти план-конспект хореографічного заняття.

2. Провести залікове заняття з хореографії у позашкільному дитячому танцювальному колективі.

 

Тема 5. Основні етапи творчо-постановочного процесу у дитячому хореографічному колективі.

Завдання для теоретичної підготовки:

1. Проаналізувати репертуар позашкільного дитячого хореографічного колективу, визначити його тематичні напрями.

2. Охарактеризувати основні етапи творчо-постановочної роботи над танцювальною комбінацією (етюдом, номером) у дитячому хореографічному колективі.

Завдання для практичної роботи:

1. Підготувати план роботи з вивчення танцювальної комбінації, етюду, (за вказівкою методиста).

2. Провести фрагмент уроку з вивчення танцювальної комбінації, етюду.

ЗМІСТ І ФОРМА ЗВІТНОСТІ:

1. Письмове виконання завдань для теоретичної і практичної підготовки.

2. Відеоматеріали, що презентують виконання практичних завдань практики.

3. Розгорнутий конспект заняття, проведеного студентом-практикантом у дитячому хореографічному колективі.

Форма звітності: конспекти; фотоматеріали, відеоматеріали.

Форма контролю: диференційований залік.

 

Критерії оцінювання рівня теоретичної готовності студента-практиканта до виконання програмових завдань практики з «Методики викладання хореографії»

Основним показником рівня теоретичної готовності студента-практиканта до виконання програмових завдань практики є семестрова оцінка з навчальної дисципліни «Теорія іметодика роботи з дитячим хореографічним колективом» (кількість отриманих балів за 100-бальною шкалою з навчальної дисципліни×0,3). Таким чином, максимальна кількість балів за рівень теоретичної підготовки студента-практиканта – 30.


Просмотров 1508

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!